Autorităţile publice să fie mai transparente şi mai responsabile

Centrul CONTACT din municipiul Chişinău implementează în şase unităţi teritorial-administrative din Republica Moldova, inclusiv în oraşul Cimişlia, proiectul „Sporirea transparenţei şi responsabilităţii autorităţilor publice prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale”.

Un grup de participanţi la seminarele de la Cimişlia
Un grup de participanţi la seminarele de la Cimişlia

În legătură cu aceasta, la sfârşitul săptămânii trecute şi la începutul celei actuale, la Cimişlia au avut loc două şedinţe de instruire, la care au fost prezenţi consilieri orăşeneşti, salariaţi ai primăriei locale, conducători ai organizaţiilor neguvernamentale, reprezentanţi ai presei scrise şi electronice din teritoriu.

Primul seminar

În cadrul şcolarizării de vineri, 12 februarie curent, a fost examinată tema „Implementarea şi monitorizarea politicilor de prevenire a corupţiei la nivel local în parteneriat cu ONG-uri şi mass-media”.

Valerian Tăbârţă, coordonatorul proiectului „Sporirea transparenţei şi a responsabilităţii autorităţilor publice prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale”

Mai întâi, Valerian Tăbârţă, coordonatorul proiectului „Sporirea transparenţei şi responsabilităţii autorităţilor publice prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale” la Centrul naţional CONTACT, a povestit despre scopul proiectului, despre acţiunile preconizate şi despre impactul așteptat.

În continuare, Lilia Caraşciuc, directoare executivă a Transparency International–Moldova, a vorbit despre integritatea funcţionarilor publici ca cerinţă de bază în activitatea acestora, s-a oprit asupra declaraţiei de integritate, aducând drept exemplu recentul caz de boicotare și lipsa de cvorum în Parlament când trebuia discutat programul și componenţa Cabinetului Sturza vizavi de Cabinetul Filip.

Două subiecte au fost abordate de către Ianina Spinei, expertă la Transparency International–Moldova: etica în serviciul public (standardele internaţionale, cerinţele cadrului legal naţional) şi tratarea conflictelor de interese în serviciul public (prevederile legislaţiei Republicii Moldova, câteva studii de caz).

De asemenea, asistenţa a vizionat filmul documentar „Politica conflictului de interese – cum să prevenim corupţia”.

După-amiază, participanţii la seminar au fost familiarizaţi cu tehnici de monitorizare a aplicării politicilor anticorupţie de către societatea civilă în tratarea conflictelor de interese, în declararea veniturilor şi proprietăţilor, în funcţionarea liniilor fierbinţi, în asigurarea accesului la informaţii, în desfăşurarea achiziţiilor publice, în sistemul de petiţionare, în implementarea hotărârilor Curţii de Conturi, în realizarea planurilor de acţiuni anticorupţie ale autorităţilor publice locale.

Lilia Caraşciuc, directoare executivă a Transparency–International Moldova
Lilia Caraşciuc, directoare executivă a Transparency–International Moldova

Întruniţi în trei ateliere de lucru (funcţionarii publici, reprezentaţii organizaţiilor neguvernamentale şi ai presei, tineretul), participanții au elaborat proiecte sau seturi de măsuri pentru aplicarea şi monitorizarea unei politici împotriva corupţiei.

Seminarul al doilea

Marţi, 16 februarie curent, tema instruirii a sunat astfel: „Planul anticorupţie şi părţile componente. Jurnalismul şi mass-media în monitorizarea planurilor anticorupţie”.

În prima parte a seminarului, Veronica Butnaru, lector la Academia de Administrare Publică din municipiul Chişinău, a venit cu o relatare pe marginea îndeplinirii Strategiei naţionale anticorupţie pentru anii 2011-2015, a subliniat activităţile principale care urmează a fi introduse în viitorul plan de combatere a acestui flagel, a relatat despre monitorizarea şi evaluarea documentului în cauză.

Vitalie Călugăreanu, reporter al Postului de radio Deutsche Welle („Unda Germană”) în Republica Moldova, a elucidat mai multe aspecte ale activităţii presei, străduindu-se să răspundă la astfel de întrebări, cum ar fi: Jurnalistul şi autorităţile – parteneri sau inamici? Ce este o societate închisă şi una deschisă? Care sunt funcţiile mediilor? Ce este comunicarea instituţională? Cum se formează opinia publică? Ce este informaţie de interes public? Care-s metodele jurnalistice de dobândire a informaţiei? La sfârşitul intervenţiei sale, Vitalie Călugăreanu a ţinut să declare următoarele: „Responsabilitatea mijloacelor de informare în masă este de a spune adevărul”.

Proiectul „Sporirea transparenţei şi a responsabilităţii autorităţilor publice prin activităţi comune ale mass-media şi ONG-urilor locale şi regionale” este implementat de Centrul CONTACT din Chişinău cu susţinerea financiară a Uniunii Europene.