La straja ordinii publice. Activitatea Inspectoratului de poliţie Cimişlia în anul 2015

Managementul resurselor umane

Potrivit infromaţiilor oferite, activitatea la compartimentul managementului resurselor umane în cadrul Inspectoratului de poliţie Cimişlia a fost organizată şi desfăşurată în baza actelor normative cu relevanţă, a planurilor de activitate şi a urmărit scopul de a forma şi a dezvolta calităţile profesionale şi personale ale angajaţilor.

Conform statelor de personal, efectivul Inspectoratului de poliţie Cimişlia este constituit din 99 de persoane, dintre care 95 sunt colaboratori atestaţi, unul este funcţionar public şi trei sunt angajaţi civili.

La nivel local, există o conlucrare strânsă cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelurile unu şi doi, acestea implicându-se activ în munca de asigurare a securităţii comunitare. O conlucrare fructuoasă între APL, Poliţie şi alte servicii există la nivelul echipelor multidisciplinare din localităţi, pe parcursul anului precedent fiind organizate 48 de şedinţe ale acestor echipe, fiind puse în discuţie problemele de violenţă în familie sau de alt gen.

Totodată, se desfăşoară o conlucrare fructuoasă cu Asociaţia obştească „Eco-Răzeni” în cadrul proiectului „Supraveghere de vecinătate”. În acest context, au fost create trei sectoare de supraveghere de vecinătate în satul Selemet din raionul Cimişlia, implicarea nemijlocită a cetăţernilor în asigurarea ordinii de drept sporind considerabil nivelul de siguranţă în comunitate.

politia cimislia

Analiza criminalităţii şi riscurile identificate

Analiza situaţiei criminogene denotă faptul că, în total, în perioada de referință, au fost înregistrate 503 abateri de la lege, din care 428 au fost transmise în Procuratura raionului Cimişlia, ceea ce constituie 85,09 procente.

Dacă facem o descifrare a indicatorilor respectivi, obţinem următorul tablou: în anul trecut, în raionul Cimişlia au fost înregistrate trei omoruri, trei vătămări corporale intenţionate grave, o tâlhărie, cinci jafurfi, 81 de furturi, 18 escrocherii, 34 de acte de huliganism, 10 infracţiuni legate de droguri, 43 de cauze penale privind violenţa în familie, două cauze penale de muncă forţată şi două cauze penale de trafic de fiinţe umane.

Una dintre activităţile de importanţă majoră în descoperirea crimelor, în finalizarea urmăririi penale este cea de identificare şi reţinere a persoanelor date în urmărire de către organul de urmărire penală sau de instanța de judecată.

O atenţie sporită pe tot parcursul anului 2015, se menţionează în comunicatul de presă al Inspectoratului de poliţie Cimişlia, s-a acordat combaterii traficului de droguri şi al altor substanţe cu esenţă narcotică. Astfel, în perioada respectivă au fost înregistrate 10 crime ce vizează deținerea şi consumul de droguri, precum şi cultivarea ilegală a plantelor ce conţin substanţe narcotice. De asemenea, au fost descoperite şi documentate 12 contravenţii în baza art. 85 CC: „Păstrarea, procurarea, consumarea substanţelor narcotice”, precum şi 12 contravenţii în temeiul art. 87 CC „Cultivarea substanţelor narcotice”.

În urma a analizei cauzelor şi a condiţiilor care au favorizat comiterea crimelor în perioada supusă analizei, ofiţerii Secţiei urmărire penală a Inspectoratului de poliţie Cimişlia au emis 255 de sesizări cu scopul de a preveni săvârşirea încălcărilor de lege.