Educaţie incluzivă. Să nu abandonăm copiii cu cerinţe educaţionale speciale

La grădinița „Andrieş”din satul Ermoclia, raionul Ştefan Vodă, este în plină desfăşurare un proiect social susținut financiar de ambasada SUA, ce ține de incluziunea socială a copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Una dintre activităţile din cadrul grădiniţei de la Ermoclia, raionul Ştefan Vodă.
Una dintre activităţile din cadrul grădiniţei de la Ermoclia, raionul Ştefan Vodă.

 

„Cunoaștem cu toții că micuţii nu sunt la fel, între ei există diferenţe, afirmă managera acestei instituţii preşcolare, Svetlana Şargarovschi, tot ea directoarea proiectului. Din păcate, unii copii se nasc cu deficienţe, alții le capătă în urma maladiilor sau accidentelor. Toţi copiii învaţă din interacţiunea cu părinţii, cu fraţii, surorile şi semenii şi din experienţa obţinută în diferite medii din viaţa lor – casa, mahalaua, grădiniţa, şcoala. În cazul unor copii cu dizabilităţi, când ei sunt percepuți ca „diferiți”, societatea a avut și continuă să aibă aşteptări negative şi prejudecăţi cu privire la capacitatea acestor copii de a-şi exprima opinia şi de a participa la luarea deciziilor care-i privesc. Cu regret, în realitate, ne ciocnim cu indiferență, acceptare doar la nivelul vorbelor. Politicile faţă de aceşti copii au fost până de curând bazate pe intervenţii caritabile şi mai puţin pe drepturi, deși atât legislația internațională, cât și cea națională, declară dreptul acestora de a se bucura de o viaţă plină şi decentă, în condiţii care să le garanteze demnitatea şi să le faciliteze participarea activă la viaţa comunităţii”.

Pornind de la acest context, povesteşte Svetlana Şargarovschi, proiectul în cauză urmăreşte scopul reducerii riscului de marginalizare şi excluziune socială a copiilor preşcolari cu diferite dizabilităţi (sau de diferite etnii, rase, situaţii social-economice etc.), dar şi al dezvoltării abilităţilor copiilor cu diferite deficienţe sau probleme de învăţare pentru a face faţă exigenţelor instructiv-educative în vederea integrării cu şanse egale alături de ceilalţi copii, prin promovarea relaţiilor de susţinere reciprocă între grădiniţă şi comunitate.

Masa rotundă cu genericul „Stereotipuri şi prejudecăţi”

În cadrul derulării acestui proiect au fost deja organizate patru activități pentru a găsi răspuns la mai multe întrebări: de ce trebuie să înceapă educaţia împotriva discriminării în perioada preşcolară; care sunt paşii pe care îi pot face educatorii pentru a combate discriminarea, ce metode de lucru ar putea ei practica la diverse tipuri de dizabilități; cum pot fi sensibilizaţi părinții să accepte frecventarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale în grupele unde vin copiii lor; cum pot fi implicaţi în activitatea grădiniței părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale.

Masa rotundă cu genericul „Stereotipuri și prejudecăți” a fost realizată cu participarea părinților copiilor cu dizabilități fizice și mintale, nouă la număr, și a specialiștilor de profil (psiholog, logoped de la Centrul Național de Educație Timpurie și Informare a Familiei (CNEDIF), deoarece mulți părinți nu pot depăși prejudecățile (de tipul „Toți vor arăta la mine, la copilul meu cu degetul”), au temeri că odraslele lor vor fi marginalizate.

După cum mărturiseşte managera grădiniţei, în prima parte a ședinței s-a simțit o tensiune care a dispărut după ce s-au stabilit relații de încredere între participați. Fiecare părinte și-a prezentat copilul (capacitățile, abilitățile deja dobândite) și și-a expus temerile și doleanțele privind incluziunea copiilor în instituție. Svetlana Şargarovschi a mai precizat că aici sunt deja încadrați patru copii cu probleme severe, iar în localitate se află în evidență încă șapte copii de vârstă preșcolară cu dizabilități. Drept rezultat, au fost stabilite relațiile de comunicare deschisă între acești părinți și specialiștii prezenți. Părinții au înțeles că-i unesc aceleași griji și responsabilități.

Mămica unui copil de cinci ani cu paralizie cerebrală, optimistă din fire, auzind în ce situație s-a pomenit o altă mamă a unei fetițe de șase ani cu retard mintal (familia e cu mulți copii, dintre care doi micuţi sunt cu deficiențe grave), i-a donat un set de scutece. Să împarți din puținul pe care îl ai și altor părinți este un gest omenesc frumos… A fost o întâlnire plină de emoții, lacrimi, dar și optimism. Părinții au profitat de posibilitatea rară de a discuta cu psihologul despre copiii lor, de a primi sfaturi profesioniste.

Alte trei activităţi

A doua activitate – cursurile de perfecționare a cadrelor didactice cu tematica „Principiile organizării procesului educațional cu copiii ce prezintă dizabilități” – a fost desfășurată în două module a câte două zile, cu durata de opt ore academice cu participarea educatoarelor din grădinița-gazdă (12 cadre didactice) și localitățile vecine – satele Popeasca (cinci pedagogi) ) și Feșteliţa (șapte cadre didactice). Cursurile au fost desfășurate de către specialiștii Centrului Național pentru educație timpurie și informare a familiei. Materialele de suport au fost elaborate și adaptate categoriilor de copii cu dizabilități la solicitarea educatoarelor.

Ședința generală cu întregul contingent de părinți ai grădiniței cu tematica „Parteneriatul educațional cu familia pentru sprijinirea copiilor cu dizabilități – sensibilizare, implicare” a fost activitatea a treia la număr. Ea a fost moderată de specialiștii de la Centrul Național pentru educație timpurie și informare a familiei și au fost folosite materiale elaborate de către aceștia.

A patra activitate din cadrul proiectului a fost destinată micuţilor, fiind intitulată „Pregătirea copiilor pentru acceptarea diversității în cadrul unui grup”. Aici a avut loc organizarea și desfășurarea acțiunii de caritate „Dăruiește un globuleț – dăruiește un zâmbet”. S-au colectat cărți, jucării, rechizite, produse alimentare pentru a le dărui copiilor cu probleme severe de sănătate, care nu se pot deplasa la instituție, copiilor din familii vulnerabile. În această acțiune au fost implicați copiii, părinții, educatorii din toate cele opt grupe ale grădiniței „Andrieș”.

Va urma un schimb de experienţă

Svetlana Şargarovschi a mai comunicat că până la sfârșitul lunii ianuarie va avea loc a cincea activitate – educatoarele din localitățile Popeasca, Ermoclia, Feștelița, în comun cu angajaţii Serviciului de Asistență Psihologică din Stefan Vodă, se vor deplasa pentru schimb de experiență la grădinița nr. 3 din acest oraş, unde se află Centrul regional de aplicare a proiectului „Incluziunea socială a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale”, aici existând cabinete și specialiști de profil (psiholog, logoped).

Sursa citată a precizat, de asemenea, că în cadrul proiectului a fost dotat un centru de resurse educaționale cu tehnica informațională (computer, proiector, ecran), s-au procurat jucării pentru jocuri de dezvoltare, materiale didactice, un televizor LCD și literatură pentru copii.

„În perioada derulării proiectului (doar șase luni), am avut posibilitatea să angajăm un specialist de sprijin, deoarece sistemul nostru educațional încă nu prevede astfel de cadre în statele de personal ale grădiniței”, a concluzionat directoarea proiectului.