Leoaicele Moldovei, alături de „Lions Club”, creează o lume mai bună

Organizația „Lions Clubs International” reprezintă cea mai mare asociație pentru servicii umanitare din lume, coagulată de oameni cu o poziție socială, dar mai ales morală, apți de a influența soarta celor necăjiți, uniți prin prietenie și animați de dorința de a ajuta.
Lideri în comunitate, „Lions” crește calitatea vieții în cadrul comunităților locale prin donații oferite spitalelor, programe de tratare a apei, implicarea în îmbunătățirea condițiilor de studiu ale studenților, curățarea parcurilor.

Întâlnirea cluburilor Lions
Întâlnirea cluburilor Lions

La ora actuală, „Lions Clubs International” este cea mai mare organizaţie mondială a cluburilor ce servesc interesele generale ale colectivităţii si a treia cea mai numeroasă structură de întrajutorare de pe glob, după Organizaţia Naţiunilor Unite şi UNICEF. Având ca obiectiv dezvoltarea climatului de înțelegere, promovarea competenţei, participând, totodată, la viaţa socială şi morală cu argumentul principiilor civice.

Mişcarea  „Lions Clubs”  se implică în toate domeniile, apărând valorile morale prin spirit de solidaritate conştientă ce se manifestă prin înţelegere, toleranţă şi pacifism.
În Republica Moldova, primele cluburi Lions au fost fondate in 1998  de către un grup de persoane care au dorit să aducă spiritul „lionistic” în țara noastră.
Cot la cot cu Leii, activează și Leoaicele, acestea dând dovadă de un caracter puternic și o voință de neclintit atunci când vine vorba de a se implica în orice gen de activitate, dacă asta presupune o viață mai bună și mai frumoasă pentru cei mai triști ca noi.

„Leoaicele Moldovei”, 22 la număr, au demonstrat nu o singură dată perspicacitate, curaj și ambiție, calități care în trecut puteau fi atribuite doar bărbaților.
Scopul ca atare al asociației este de a contribui la creşterea bunăstării sociale a femeilor şi bărbaţilor din comunităţile Republicii Moldova. Pentru aceasta, Asociaţia se ghidează de următoarele principii: promovarea voluntariatului şi încurajarea membrilor societăţii civile de a-şi servi comunitatea în mod dezinteresat, fără retribuţie financiară personală; promovarea drepturilor omului şi a egalităţii de gen, promovarea şi abilitarea femeilor; încurajarea spiritului civic, a conştiinţei naţionale și a libertăţii de exprimare; promovarea principiilor unei bune guvernări şi participarea activă la dezvoltarea bunăstării sociale şi morale a comunităţii; unirea membrilor prin legături de prietenie, de bună camaraderie şi de înţelegere mutuală; crearea şi promovarea relaţiilor, schimbul de experienţă cu organizaţiile şi instituţiile internaţionale care susţin scopurile Asociaţiei şi nu contravin legislaţiei Republici Moldova.

Asemeni unui izvor nesecat de bunătate și dorința de a-i ajuta pe cei care au nevoie, Leoaicele Moldovei continuă cu acțiuni demne de laudă. Bunăoară, faptul că cluburile Lions din Moldova implementează etapa a doua a proiectului „Lions Mobile Eye Clinic”, în cadrul căruia se vor efectua gratuit 100 de operații de cataractă.
Proiectul este implementat în parteneriat cu districtul 108 AB Lions Italia. Operațiile vor fi efectuate de către medici italieni în colaborare cu medicii din Republica Moldova la spitalul raional din Criuleni. Beneficiari: persoanele care nu-și permit din punct de vedere financiar o asemenea intervenție. Proiectul se desfășoară în 2 etape:
Etapa I – 16-19 noiembrie 2015 – a fost efectuat screening antioperatoriu (consultație înainte de operație);
2. Etapa II – 1-5 februarie 2016 – se vor efectua operații de cataractă.

Beneficiari ai clinicii oftalmologice
Beneficiari ai clinicii oftalmologice

Din partea „Lions Club Lioness Moldova” sunt selectaţi beneficiari din localităţile: s. Colibaşi, raionul Cahul, s. Scorţeni, raionul Teleneşti, şi s. Sărata Nouă, raionul Leova.
Recent, Victoria Matveev, membru-fondator al LCLM, a inițiat în satul Colibași o colectare de haine, care mai apoi au fost donate adulților și copiilor din familiile socialmente vulnerabile.
„Este foarte interesant să activezi în cadrul „Lions Club”, pentru că mereu cunoaștem oameni cu suflet mare. La 15 octombrie 2015, a avut loc întrunirea tuturor cluburilor LIONs din Republica Moldova, inclusiv din Transnistria. Aici am făcut cunoștință cu prim-vicepresedintele „Lions Clubs International”, Bob Corlew.moldova-egalitateÎn cadrul ședinței, cluburile au făcut scurte prezentări cu referire la activitatea desfășurată pe parcursul ultimilor ani. De asemenea, Bob Corlew ne-a povestit despre experiența cluburilor al căror membru a fost, posibilități de creștere și dezvoltare, motivare a membrilor etc. Lunar, doamnele membre ale „Lions Club Lioness Moldova” se întrunesc în cadrul şedinţelor de lucru, atât pentru a socializa, cât şi pentru a stabili priorităţi pentru luna următoare de activitate. În timpul apropiat, în ajunul Sărbătorilor de Crăciun, vom veni cu 400 de cadouri pentru copiii din localităţile Colibaşi şi Crihana Veche din raionul Cahul, Vinogradovca din raionul Taraclia, Scorţeni şi Văsieni din raionul Teleneşti şi Sărata Nouă din raionul Leova”, a precizat Victoria Matveev.

Sorina REMENTOVA