Acord de colaborare dintre raionul Ștefan Vodă și judeţul Swidnik din Polonia

Proiectul „Generaţii tinere-active pentru trecut” are drept scop major cultivarea interesului pentru istorie, obiceiuri, tradiţii naţionale şi a spiritului civic şi patriotic şi, pe lângă şirul de activităţi din cadrul acestuia, presupune dotarea a cinci muzee de importanţă raională cu echipament sau mobilier pentru sporirea atractivităţii lor. Realizarea acestuia este posibilă cu suportul reprezentanţei Fundaţiei pentru Solidaritate a Poloniei în Moldova, anunță www.stefan-voda.md.

stefan voda

În contextul implementării proiectului a fost organizată o vizită de studiu cu durata de șase zile, pentru beneficiari, în Polonia. 15 reprezentanţi ai administraţiilor publice locale de ambele niveluri, precum şi ai societăţii civile din Republica Moldova au avut oportunitatea să cunoască din bunele practici ale poporului polonez în calea parcursă odată cu alegerea vectorului european. În conjunctură cu principiul autoguvernării Polonia a reuşit să demonstreze progrese în dezvoltarea socio-economică prin eforturi comune, implicare şi mobilizare comunitară: case de cultură moderne, licee performante, spitale complet dotate, centre comunitare multifuncţionale, antreprenoriat social şi agroturism dezvoltat. Vizita de studiu a culminat cu întâlnirea nemijlocită cu reprezentanţii Fundaţiei pentru Solidaritate, care şi-au exprimat mulţumirea pentru reacţionarea la apelul de propuneri lansat şi au promis o nouă rundă de apeluri în anul 2016.

În vizita de studiu în Polonia, Consiliul Raional Ştefan Vodă a fost reprezentat de către Nicolae Molozea, preşedintele raionului, şi Adelina Barbăneagră, şefa Serviciului integrare europeană şi investiţii. Vizitând administraţii publice de diferite niveluri, conducătorul raionului şi-a exprimat interesul de a încheia un acord de parteneriat cu judeţul Swidnik, cu scopul implementării în comun a unor proiecte sau al organizării unor activităţi pentru promovarea culturii ambelor state. Conducerea judeţului a dat dovadă de receptivitate: guvernatorul Dariusz Kołodziejczyk a accentuat importanţa cooperării pentru realizarea unor scopuri majore şi şi-a exprimat interesul faţă de posibilitatea de a vizita pământul moldovenesc.

Reiterând importanţa unei cooperări transfrontaliere, conducerea raionului Ștefan Vodă a subliniat faptul că o colaborare cu un judeţ din componenţa unui stat membru al Uniunii Europene ar putea să însemne acces la fondurile europene şi la alte facilităţi cu rezultate benefice pentru această unitate teritorial-administrativă din Republica Moldova.