Societatea civilă solicită acces la informațiile privind achizițiile publice

Accesul la informațiile despre achizițiile publice continuă să rămână problematic, chiar dacă în ultimii ani s-au făcut anumite reforme în acest domeniu. Astfel, unele instituții de stat continuă să țină în secret datele despre achizițiile publice pe care le efectuează. La această concluzie au ajuns mai multe ONG-uri care monitorizează un număr de 30 de autorități contractante din țară în cadrul proiectului ”Banii Publici Sunt și Banii Mei!”, implementat de Asociația pentru o Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) și Centrul de Investigații Jurnalistice (CIJM). Totalurile primei etape de monitorizare au fost prezentate marți, 24 noiembrie, în cadrul unei conferințe de presă.

cozonac

Potrivit echipei de proiect, fiecare a doua autoritate contractantă la nivel central refuză să ofere reprezentanților societății civile orice gen de informații privind achizițiile publice pe care le desfășoară. Astfel, Întreprinderea de Stat ”Calea ferată” și Agenția Relații Funciare și Cadastru nu au răspuns în niciun fel la scrisoarea prin care membrii echipei de monitorizare au solicitat accesul la informațiile despre achizițiile publice. În același timp, alte instituţii, printre care Banca Națională a Moldovei și Cancelaria de Stat, au refuzat accesul la dosarele privind achizițiile publice, invocând secretul comercial sau confidențialitatea informațiilor, precum și faptul că legea nu îi obligă să asigure accesul la acest gen de informații.

Situația este ceva mai bună la nivel local, unde doar unele dintre consiliile raionale și alte autorități ale statului refuză să prezinte reprezentanților societății civile acces liber la informațiile despre modul în care sunt cheltuiți banii publici.

Potrivit Olesei Stamate, președintele AGER, Legea cu privire la achizițiile publice are prevederi ambigue cu privire la informațiile care pot fi puse la dispoziția solicitanților, în timp ce accesul la informații de interes public este asigurat de alte documente legislative.