Banii publici sunt și banii tăi. Societatea civilă va juca un rol mai mare în monitorizarea achiziţiilor publice

La 3 iulie 2015, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 131 privind achiziţiile publice. La sfârşitul aceleiaşi luni, documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 197-205, el urmând să intre în vigoare din 1 mai anul viitor. Noua lege, comparativ cu cea actuală, oferă societăţii civile mai multe posibilităţi în vederea exercitării controlului asupra organizării, desfăşurării şi implementării deciziilor legate de achiziţiile publice.

SURSA: Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată
SURSA: Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată

Despre aceste şi alte lucruri s-a vorbit în mod detaliat în cadrul unui seminar care a avut loc la Cimişlia şi la care au participat primari, conducători ai instituţiilor educaţionale, agenţi economici, angajaţi ai structurilor Consiliului raional, responsabili de domeniul achiziţiilor publice. De asemenea, au fost prezente persoane interesate din raionul vecin Basarabeasca.

Tatiana Cojocaru, directoarea filialei Hânceşti a Camerei de Comerţ şi Industrie din Republica Moldova, şi-a exprimat speranţa că discuţia va fi una constructivă şi de real folos pentru toţi acei care sunt implicaţi în achiziţiile publice.

Tatiana Bâlba, consultantă a Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), a relatat în continuare despre transpunerea în fapt a proiectului „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, în special, a componentei referitoare la acordarea suportului complementar sectorului privat. S-a accentuat că obiectivul general al proiectului finanţat de GIZ constă în consolidarea capacităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii de participare la licitaţiile publice iniţiate de agenţiile de dezvoltare regională pentru proiecte de infrastructură în următoarele domenii: aprovizionarea cu apă şi canalizare; gestionarea deşeurilor solide, eficienţa energetică a clădirilor publice; drumuri locale şi regionale.

Sursa citată a specificat că actualmente pe teritoriul ţării se implementează cu succes opt asemenea proiecte, dintre care trei în zona de Sud a Republicii Moldova. Şi toate acestea ţin de îmbunătăţirea serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare. Un proiect cuprinde raionul Leova, iar alte două – oraşul Cahul şi mai multe localităţi din raionul respectiv: Roşu, Crihana Veche, Manta, Paşcani, Lebedenco.

Proceduri dificile la participarea licitațiilor

Tatiana Bâlba a mai comunicat rezultatele unor sondaje ale agenţilor economici din sectorul IMM-urilor, care demonstrează că numai 73 la sută dintre ei participă la licitaţiile publice. Întrebaţi de ce nu fac acest lucru, aproape jumătate (46 la sută) din antreprenori au indicat asupra procedurilor dificile de participare la licitaţiile publice, iar 33 de procente au răspuns că structurile care le organizează sunt corupte.

„Noile prevederi ale cadrului legal cu privire la achiziţiile publice. Modificări şi similitudini” – astfel a fost intitulată prelegerea Ecaterinei Grib, expertă internaţională în acest domeniu. Chiar de la bun început, ea a menţionat că sistemul de achiziţii publice reprezintă un domeniu strategic în orice ţară şi el trebuie să urmărească proceduri transparente în cheltuirea banilor publici, asigurând condiţii corecte de competiţie între furnizori (nediscriminare, tratament egal, transparenţă, proporţionalitate, eficienţă în utilizarea fondurilor publice etc.).

Vorbitoarea a făcut o trecere în revistă a creării acestui domeniu în ţara noastră, apoi s-a referit la diferite aspecte ale Legii privind achiziţiile publice nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007, în vigoare şi astăzi.

O mare parte a expunerii sale, Ecaterina Grib a consacrat-o noii Legi nr. 131 privind achiziţiile publice, adoptată în vara anului curent, dar care va intra în vigoare la 1 mai 2016. Acest document stipulează patru proceduri de achiziţie publică: deschisă, restrânsă, negociată şi dialog competitiv; se prevede majorarea pragurilor de aplicare la bunuri, servicii şi lucrări atât la contractele de valoare mică, la cererile ofertelor de preţuri, cât şi la licitaţiile publice; este descrisă soluţionarea litigiilor apărute.

Rolul societății civile, unul consultativ

achizitii (1)

„Legea nr. 131, a spus sursa citată, stipulează că autoritatea contractantă include în mod obligatoriu în componenţa grupului de lucru reprezentanţi ai societăţii civile, în cazul în care a fost depusă o cerere scrisă în acest sens cu două zile până la data-limită de depunere a ofertelor, dar aceştia nu pot constitui mai mult de o treime din componenţa totală a grupului. Reprezentanţii societăţii civile incluşi în grupul de lucru au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se expune în actul deliberativ al grupului respectiv”.

Includerea reprezentanţilor societăţii civile în componenţa grupului de lucru se realizează pentru fiecare procedură de achiziţie în parte.

De asemenea, autoritatea contractantă asigură evidenţa strictă a cererilor parvenite de la societatea civilă. În cazul în care sunt depuse mai multe cereri decât numărul admis în raport cu numărul de membri cu drept de vot deliberativ, solicitanţii pentru a fi incluşi în componenţa grupului de lucru sunt desemnaţi prin tragere la sorţi.

Noua lege a achiziţiilor publice indică şi exemple de instituţii ale societăţii civile: organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale, cluburi civice, organizaţii politice, sindicate, cluburi sociale şi sportive, instituţii culturale, mişcări ecologiste, media etc.

În încheierea seminarului, Maria Cuelşov, directoarea Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud, a povestit despre realităţile şi perspectivele proiectelor de infrastructură.

Numai 73 la sută dintre agenții economici participă la licitaţiile publice. Întrebaţi de ce nu fac acest lucru, aproape jumătate (46 la sută) din antreprenori au indicat asupra procedurilor dificile de participare la licitaţiile publice, iar 33% au răspuns că structurile care le organizează sunt corupte, potrivit unui sondaj de opinie.