Primarii și-au împărtăşit experienţa de a decide transparent

Primari din localităţi partenere a Programului comun de Dezvoltare Locală Integrată (PCDLI) au împărtăşit experienţa de a decide transparent.

primarie_causeni_md_2944_10

Conform unui studiu realizat de PCDLI pe parcursul anului 2014, circa 50 la sută din populaţia chestionată susţine că nu este deloc informată referitor la deciziile Consiliului Local şi ale Primăriei. Totodată, persoanele cu nivel de bunăstare sporit sunt de 1,6 ori mai informate decât cele cu venituri reduse.

În acest context autorităţile centrale şi partenerii de dezvoltare au îndemnat autorităţile locale să realizeze cât mai multe activităţi menite să aducă cetăţenii mai aproape de deciziile primăriei.

Sergiu Ceauş, secretar general adjunct al Guvernului Republicii Moldova a ţinut să menţioneze că fiind parte a evenimentelor de importanță și amploare europeană, Guvernul R. Moldova reiterează angajamentul în promovarea autonomiei locale, descentralizării, dezvoltării şi transparenţei decizionale la nivel local. „Punem un accent deosebit pe îmbunătăţirea procesului de guvernare locală prin acţiuni de promovare a transparenţei decizionale şi îmbunătăţirii dialogului cu membrii comunităţilor. Sunt îmbucurătoare exemplele primarilor prezenţi aici. Ne dorim mai multe astfel de realizări. Încurajăm autoritățile locale să asigure continuitatea acestor inițiative pe parcursul întregului an, or numai astfel poate fi stabilită o comunicare eficientă cu cetățenii”.

Dafina Gercheva, Coordonatoare rezidentă ONU / Reprezentantă rezidentă PNUD în Moldova a declarat că în prezent, putem constata că sunt anumite probleme în domeniul accesului limitat a persoanelor în vârstă, precum și celor cu handicap în luarea deciziilor la nivel local. „Un exemplu îmbucurător este faptul că, pentru prima dată, în rezultatul alegerilor locale din anul curent, două femei de etnie romă au fost alese în calitate de consiliere locale. Este un rezultat, însă este puţin. Pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărei localităţi, dar şi a ţării în ansamblu, este indispensabilă mobilizarea diferitor grupuri de femei și bărbați marginalizate, în special, minoritățile etnice și religioase pentru a participa activ la elaborarea şi monitorizarea planurilor și bugetelor locale. În general, este importantă implicarea fiecărui om”.

În cadrul evenimentului a avut loc prima transmisiune on-line a evenimentului de lansare a Săptămânii transparenţei în satul Larga (Briceni). Primarul Radu Urechean a vorbit despre soluţiile inovative pe care le utilizează pentru o bună organizare a vieţii comunităţii. „Pentru a ajunge cu mesaje la toate categoriile de populaţie folosim mai multe instrumente: actualizăm site-ul primăriei, facem transmisiuni online a şedinţelor consiliului local, trimitem SMS-uri către toţi locuitorii satului, avem discuţii cu cetăţenii din localitate. Cu cei plecaţi peste hotare discutăm prin Skype. Toate acestea ne ajută să informăm cetăţenii şi să-i organizăm mai uşor”.