Din cauza incompetenței funcționarilor, în raionul Hâncești au fost irosite anul trecut milioane de lei

Suntem o țară săracă, o știe toată lumea. Dar când și puținul pe care îl avem îl irosim, din cauza nepăsării, a nechibzuinței, incompetenței, asta nu o pot înțelege oamenii cu mintea lucidă. Mai jos ne vom referi la modul în care au fost gestionate bunurile publice, banii contribuabililor de aleșii locali din raionul Hâncești doar în anul 2014, în baza constatărilor organelor de resort, fiindcă ceea ce se vede cu ochiul liber e doar vârful aisbergului.

caricatura
SURSA: Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată

În urma auditului bugetar și al gestionării patrimoniilor publice în cadrul autorităților publice locale din raionul Hâncești pe anul 2014, Curtea de Conturi a depistat mai multe nereguli și încălcări de lege. În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului raional de săptămâna trecută, consilierii au aprobat planul de măsuri pe marginea raportului de audit al Curţii de Conturi.

Aleșii locali au luat cunoştinţă de Raportul auditului conformităţii exerciţiului bugetar şi gestionării patrimoniului public în cadrul autorităţilor publice locale din raion. Consiliul raional a aprobat un set de măsuri pentru implementarea recomandărilor expuse în raport.

consiliu hancesti
Ședință extraordinară la Consiliul raional Hâncești pentru a lua cunoștință de raportul auditului Curții de Conturi.

Natalia Sârbu, şefa Direcţiei economie şi cooperare transfrontalieră, a raportat, în cadrul ședinței extraordinare, că în urma auditului Curţii de Conturi s-a constatat că deciziile adoptate de administraţiile publice locale de nivelul I şi II (APL) din raionul Hânceşti la capitolul management financiar nu corespund în totalitate cu normele de legalitate şi regularitate privind gestionarea fondurilor publice, astfel fiind comise mai multe abateri şi nereguli.

„În perioada auditării, APL nu au trasat niște obiective clare pentru promovarea principiilor de acuratețe în gestionarea fondurilor publice, care nu au fost luate în seamă în cadrul consolidării finanțelor pentru dezvoltarea social-economică a raionului. 18 primării din raion nu au respectat prevederile Notelor metodologice la etapa prognozării și aprobării bugetului pentru anul 2014, nefiind luate în calcul veniturile obținute din contractele de arendă a terenurilor publice, ceea ce a cauzat subestimarea părții de venituri cu 298,5 mii de lei”, a menționat Natalia Sârbu.

În anul 2014, în raionul Hâncești au fost valorificate mijloace pentru investiții și reparații capitale în valoare totală de 135,3 milioane de lei, dintre care: 129,6 mln. lei – pentru reparații capitale și 5,7 mln. lei – pentru investiții capitale.

Verificările efectuate în cadrul auditului au scos la iveală deficiențele în alocarea și utilizarea mijloacelor pentru investiții și reparații capitale, acestea fiind determinate de faptul că administrațiile publice locale nu monitorizează suficient desfășurarea lucrărilor, nefiind asigurată respectarea principiilor de economicitate, eficiență, eficacitate și transparență corespunzătoare privind determinarea obiectivelor spre finanțare.

Schimbarea regulilor de joc în timpul jocului, o fraudă ascunsă

Astfel, cele mai grave încălcări sunt: modificarea contractelor în procesul prestării de servicii, nu este asigurată executarea lucrărilor sub formă de garanții de bună execuție a contractelor, nu e respectat cadrul legal-normativ privind evidența investițiilor etc.

eficienta apl

Identificarea obiectivelor și lansarea de investiții capitale fără a se ține cont de investițiile anterioare și nefinalizate determină imobilizarea mijloacelor bugetare, neîndeplinirea angajamentelor programate, distrugerea obiectelor din cauza neconservării lor, ceea ce, în final, s-a soldat cu ineficiența cheltuielilor în valoare totală de 4 mln. 346,8 de mii de lei.

Misiunea de audit menționează că unele obiective nefinalizate nu se regăsesc în planul anual și cel de perspectivă privind investițiile capitale, ceea ce lămurește degradarea obiectivului valorificat în această perioadă, iar drept urmare, imobilizarea banilor publici investiți anterior. În acest context, Consiliul orăşenesc Hâncești, în calitate de fondator, a transmis în gestiunea întreprinderii municipale „Regia ARA” construcția în curs de execuție a unui bloc cu 60 de apartamente, unde lucrările de construcție a acestuia au fost sistate încă în anul 1991. Până astăzi, atât fondatorul, cât și întreprinderea „Regia ARA”, în lipsa banilor, nu au întreprins măsuri de finalizare a obiectivului cu pricina.

Deși Consiliul Raional Hâncești a ales clădirea pentru construcția apartamentelor sociale, cu finanțarea dintr-un credit al Băncii Mondiale, totodată inițiind și proiectarea corespunzătoare, Consiliul orăşenesc Hâncești a refuzat cererea de transmitere a terenului și construcției în cauză. Drept rezultat, serviciile de proiectare deja efectuate și achitate din bugetul Consiliului raional, care a cheltuit peste 85,3 mii de lei, înregistrând cheltuielile respective în evidența contabilă la contul „Mijloace fixe”, ca documentație de proiect. În prezent, materialele de proiectare și proiectul nefinalizat se află în arhiva antreprenorului, fiind imposibil de a le utiliza, ceea ce dovedește irosirea mijloacelor cheltuite pentru acest proiect.

Construcții abandonate, în care stăpân e doar vântul hoinar

Un alt obiectiv nefinalizat este și Stația de pompare a apelor reziduale din Hâncești, cu valoarea totală de 2750,8 mii de lei, unde lucrările de construcție ale acesteia au fost sistate încă în anul 2003, în pofida faptului că orașului are stringentă nevoie de stația respectivă.

Sunt menționate și cazuri de nefinalizare a obiectivelor din domeniul educațional. Astfel, în pofida faptului că școala (a cărei construcție a demarat în anul 1990, dar a fost suspendată în anul 1995, având un grad de executare a lucrărilor de 49%) este nefinalizată, cauza fiind lipsa banilor. La data de 1 ianuarie 2015, aceasta era înregistrată în evidența contabilă a primăriei satului Bujor, la contul analitic „Clădiri”, cu o valoare de 864,3 mii de lei. Construcția pe bani din buget a patru puncte noi ale sistemului de protecție antigrindină din raion nu și-a atins până la urmă scopul stabilit. Astfel, în lipsa unor soluții din partea Consiliului raional cu privire la modul de utilizare și finanțare ulterioară a construcțiilor, precum și în lipsa unui acord în acest sens cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, APR a construit, în 2013, în baza unei decizii a Consiliului raional, și a înregistrat în 2014 în evidența contabilă patru edificii ale sistemului de protecție antigrindină din raion, cu o valoare totală de 797,3 mii lei.

„Acestea sunt doar unele încălcări, din lista de nereguli depistate de Curtea de Conturi în raionul Hânceşti, în cadrul desfășurării auditului pentru anul 2014. Natalia Sârbu a mai concretizat că, pentru soluționarea situaţiei şi lichidarea tuturor încălcărilor, Curtea de Conturi a stabilit un termen de 12 luni. Coraportorul, Valentina Braga, specialist în serviciul auditului intern, a menţionat că este regretabil faptul că Curtea de Conturi a monitorizat doar anul 2014. După părerea acestuia, era mult mai rezonabil dacă auditul se făcea pe ultimii trei ani de către gestionarii de finanţe, care au comis mult mai multe încălcări şi abateri de la legislaţie. Fostul şef al Direcţiei finanţe, Valentina Manic, astăzi consilier raional PLDM, a încercat să justifice unele capitole ale raportului Curţii de Conturi, pasând vina de la Direcţia finanţe spre primării. Anatolie Chetraru, consilier din partea PDM, a menționat că motivele invocate de aceasta nu au nici un rost, în cazul în care acțiunile sale au fost legale, dumneaei trebuia să se apere în faţa reprezentanţilor Curţii de Conturi.

În acelaşi context, Chetraru a rugat consilierii, primarii și managerii instituţiilor de învăţământ vizaţi în raportul Curţii de Conturi să aibă o atitudine mai responsabilă faţă de cheltuirea banilor publici, pentru a nu mai admite şi în continuare astfel de abateri. Vasile Pascari, colegul său de partid, a propus ca prin decizia Consiliului raional să fie împuterniciți preşedintele și vicepreşedinţii raionului, pentru monitorizarea înlăturării tuturor neregulilor depistate de Curtea de Conturi şi să ia atitudine faţă de persoanele care se fac vinovate și să le sancţioneze disciplinar.

Dan Aramă

18 primării din raion nu au respectat prevederile Notelor metodologice la etapa prognozării și aprobării bugetului pentru anul 2014, nefiind luate în calcul veniturile obținute din contractele de arendă a terenurilor publice, ceea ce a cauzat subestimarea părții de venituri cu 298,5 mii de lei.