Administrațiile locale admit scheme de corupție în achiziții

Societatea manifestă interes față de fraudele din domeniul achizițiilor publice

Mai mulți jurnaliști au discutat săptămâna aceasta cu reprezentanții Centrului Național Anticorupție și ai Agenției Achiziții Publice despre procesul achizițiilor publice și modul de monitorizare a acestora de către mass-media și societate.

achizitii caricatura
Dacă e să facem un top al încălcărilor comise de administrațiile publice locale, cele mai multe se comit în domeniul achizițiilor publice. SURSA: Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată

Potrivit unui raport al Curții de Conturi, dacă e să facem un top al încălcărilor comise de administrațiile publice locale, cele mai multe se comit în domeniul achizițiilor publice. Și anume, cele mai multe fraude și nereguli în procesul de achiziții publice sunt admise la etapa de stabilire a caietului de sarcini pentru agenții economici și la cea de îndeplinire a obligațiunilor contractuale.

„La această etapă se admit mai multe situații în care caietul de sarcini este întocmit pentru a corespunde cu oferta unui anumit agent economic, fapt care îi dezavantajează pe alți concurenți. La următoarea etapă a procedurii de achiziții sunt mai puține încălcări deoarece oponenții care nu trebuie să câștige achiziția publică sunt eliminați din concurs din start pentru că nu întrunesc condițiile solicitate prin caietul de sarcini”, a menționat Andrei Clașevici, ofițer superior de investigație la Centrul Național Anticorupție.

Aurel Chiosa, controlor de stat principal la Curtea de Conturi, a subliniat că încălcări sunt depistate și la etapa finală a achizițiilor. De multe ori agenții economici nu respectă termenele de realizare a lucrărilor și rigorile de calitate a serviciilor prestate. „Nu există un organ care să verifice implementarea contractelor, livrarea bunurilor în termen, faptul că acestea sunt de calitate și corespund cerințelor contractuale. Au fost cazuri când termenul de livrare a bunului a fost prelungit neîntemeiat sau când au fost schimbate caracteristicile tehnice ale acestuia. Totodată, anumite autorități contractante fac plăți în avans, deși acest lucru este interzis prin lege”, a mai spus Aurel Chiosa.

În cadrul discuțiilor, oficialii au oferit informații despre modul de desfășurare a achizițiilor publice, problemele cu care se confruntă cel mai des autoritățile contractante, dar și despre fraudele care sunt depistate în cadrul auditurilor.

Valeriu Secaș, reprezentant al Agenției Achiziții Publice, a subliniat faptul că această instituție doar monitorizează procedurile de achiziții publice. Totodată, acesta a ținut să menționeze și problemele specifice din domeniu.

„Anunțarea în grabă despre procedura achizițiilor, sarcini întocmite ce corespund doar cu posibilitățile unui potențial partener, interesele personale și înaintarea cerințelor prea dure sunt principalele obstacole la admiterea potențialilor candidați în achizițiile publice”, a subliniat Secaș.

Expertul a mai adăugat că aceste situații ar putea fi evitate, în mare parte, dacă funcționarii ar cunoaște legislația în vigoare și nu ar recurge la modificarea contractului de prestare a serviciilor și de majorare a tarifelor în procesul desfășurării lucrărilor propriu-zise.

”Doar 20 de agenți economici au fost incluși în lista de refuz, conform deciziei instanței de judecată, din cele câteva sute de dosare pornite

achizitii
Reprezentanți ai Centrului Național Anticorupție, ai Agenției Achiziții Publice, ai Curții de Conturi discută despre procesul achizițiilor publice și încălcările comise de administrațiile publice locale.

„Din cauza lacunelor în legislație și a instituțiilor publice care nu au dezvoltat suficient procesul de monitorizare a achizițiilor publice, sunt irosite fără sens sume enorme de bani”, a menționat Andrei Plașevici, reprezentant al CNA.

Începând cu anul 2015, achitarea în avans a achizițiilor publice de către instituții este interzisă, din cauza faptului că mulți agenți economici nu-și îndeplinesc responsabilitățile contractuale. Un caz mai puțin plăcut a fost înregistrat anul trecut, când o instituție medicală din țară a achitat în avans suma necesară pentru utilaj medical, primind în schimb doar 20% din volumul echipamentului pe care trebuia să-l primească în baza contractului.

În urma unor astfel de situații, aceste încălcări sunt depistate de către Curtea de Conturi, care, la rândul său, sesizează organele de drept, Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție, care anchetează fărădelegile.

Potrivit statisticilor CNA, din totalul de câteva sute de cauze pornite, doar ceva mai mult de 20 de agenți economici au fost incluși în lista de refuz, conform deciziei instanței de judecată.

Orice cetățean poate sesiza CNA-ul și Ministerul de Interne dacă un contract nu este executat conform înțelegerilor prestabilite de contractanți. Contractele de achiziții publice sunt publice și pot fi vizualizate pe site-ul www.tender.gov.md.

Achizițiile publice se fac în baza legii adoptate în anul 2007, actele complementare acestei legi au fost aprobate în anii 2010-2012, conform standardelor europene. Site-ul Agenției Achiziții Publice oferă oportunitatea de monitorizare a lucrărilor din contracte – cu excepția contractelor mici (de până la 40.000 de lei).

Problema corupției este încă foarte actuală în sfera achizițiilor publice, care constituie o parte considerabilă a bugetului public, echivalând cu 6% din PIB în anul 2012 sau 5,878 milioane de lei.

Pe parcursul ultimilor ani, sistemul achizițiilor publice în Moldova a suferit o serie de schimbări,majoritatea acestora având un impact pozitiv.

Dan Aramă