Implementarea proiectului „Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide în raionul Cimişlia”

Preşedintele raionului Cimişlia, Mihail Olărescu, a convocat, săptămâna precedentă, o şedinţă specială, în care s-a discutat despre monitorizarea cheltuirii finanţelor alocate de către Fondul Ecologic Naţional, de către Consiliul Raional Cimişlia şi de către populaţia din această unitate administrativ-teritorială pentru implementarea proiectului „Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide”. Totodată, s-a făcut un bilanț al celor realizate până în prezent, fiind puse în dezbatere şi diverse probleme legate de subiectul în cauză.

campania

Campania „Banii Publici sunt şi Banii Mei”

Trebuie de spus că preşedintele raionului Cimişlia, Mihail Olărescu, a acceptat cu bunăvoinţă propunerea, din 13 august anul curent, a publicaţiei periodice „Gazeta de Sud” şi a Asociaţiei Obşteşti „Mihai Eminescu” privind monitorizarea utilizării surselor financiare în cadrul Campaniei naţionale „Banii Publici sunt şi Banii Mei”, organizată de către Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă în parteneriat cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice şi finanţată de către Uniunea Europeană.

Peste o lună, la 14 septembrie, Mihail Olărescu a semnat dispoziţia nr. 73-d cu privire la instituirea grupului de lucru pentru monitorizarea implementării proiectului „Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide în raionul Cimişlia”. În calitate de conducător al acestui grup a fost numit Iurie Stoian, vicepreşedinte al raionului Cimişlia. În afară de angajaţi ai Consiliului Raional, specialişti ai aparatului preşedintelui raionului, reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate, în grupul de lucru au fost incluşi şi colaboratori ai mass-media locale.

Preşedintele raionului Cimişlia s-a arătat nemulţumit în legătură cu modul mult prea lent de transpunere în viaţă a proiectului menționat mai sus. În opinia lui Mihail Olărescu, motivul principal de tărăgănare constă în lipsa informării şi a comunicării cu cetăţenii localităţilor privind condiţiile de implementare a proiectului „Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide în raionul Cimişlia”.

„Presa este invitată aici, a ţinut să precizeze preşedintele raionului Cimişlia, pentru a ne ajuta să aducem mesajul nostru la cunoştinţa populaţiei, căci trebuie să recunoaştem că nu am avut destulă transparenţă în implementarea proiectului în cauză, despre el nu ştiau nici măcar toţi primarii, nemaivorbind de ceilalţi locuitori”.

Membrii grupului de lucru vor prezenta, în fiecare săptămână, informaţii privind mersul implementării acestui proiect.

Trei etape de gestionare a deşeurilor

La şedinţă s-a specificat că obiectivul general al proiectului despre care este vorba constă în instituirea unui sistem integrat, sigur pentru mediu şi eficient economic de gestionare a deşeurilor menajere solide în raionul Cimişlia, prin fondarea serviciului de colectare a gunoiului din localităţile rurale.

Beneficiari ai proiectului sunt autorităţile publice locale de nivelurile unu şi doi; instituţiile, serviciile şi organizaţiile publice din sate şi comune; 17611 deţinători de gospodării casnice şi proprietari de apartamente; 47 de mii de locuitori şi 4232 de agenţi economici.

Conform deciziei Consiliului de Administrare al Fondului Ecologic Naţional din 4 iulie 2014, în cadrul primei etape de implementare a proiectului „Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide în raionul Cimişlia” au fost alocate cinci milioane de lei, care au fost utilizate pentru procurarea a trei autogunoiere la preţul de 1 milion 131.260 de lei fiecare, precum şi 3850 de pubele pentru gospodăriile casnice din localităţile rurale, fiecare costând câte 405 lei.

Din contribuţia proprie, pentru implementarea proiectului au fost amenajate două gunoişti intercomunitare în localităţile Mihailovca şi Ecaterinovca, s-au reparat două drumuri de acces spre ele, cu lungimea medie de 825 de metri.

Prin decizia Consiliului Raional Cimişlia nr. 04/27 din 26 septembrie 2014, a fost fondată Întreprinderea municipală „Servcom-Cim”. În calitate de fondator, Consiliul Raional Cimişlia a alocat cota-parte a capitalului social, în valoare de 20 de mii de lei.

Suma totală a proiectului „Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide în raionul Cimişlia” este de circa 17 milioane de lei, ea fiind divizată în trei etape. Astfel, prima etapă a început în luna iulie 2014 şi se va încheia la 31 decembrie 2015.

Etapa a doua, în plină desfăşurare

Din luna mai a anului curent a început etapa a doua a proiectului în cauză. Ea prevede implementarea în continuare a prevederilor Programului naţional de valorificare a deşeurilor de producţie şi menajere, ale Strategiei de gestionare integrată a deşeurilor solide din Regiunea de Dezvoltare Sud. Până în aprilie 2016, se mai aşteaptă alocarea de surse financiare de la Fondul Ecologic Naţional pentru procurarea a patru tractoare cu remorci, a unui buldozer şi a unui număr suplimentar de pubele.

De asemenea, este prevăzută cofinanţarea proiectului de către populaţia raionului Cimişlia prin achitarea a câte 150 de lei de către fiecare gospodărie casnică, ceea ce va constitui un sprijin financiar considerabil la implementarea lui.

Ştefan Mandâş, administratorul Întreprinderii municipale „Servcom-Cim”, a relatat, în cadrul şedinţei, că până în momentul de faţă au fost încheiate 1450 de contracte cu persoane fizice din 14 localităţi rurale ale raionului Cimişlia, fiind comercializate tot atâtea pubele. Munca în această direcţie continuă, primăriile din raion fiind solicitate să se implice cât mai activ în implementarea proiectului „Gestionarea integrată a deşeurilor menajere solide”.

„Gazeta de Sud” şi Asociaţia Obştească „Mihai Eminescu” vor continua monitorizarea utilizării banilor publici pe parcursul derulării acestui proiect, dar şi în cadrul achiziţiilor publice organizate de către Consiliul Raional şi primăria oraşului Cimişlia.