Încetarea executării mandatului şi suspendarea din funcţie a aleşilor locali

Mai mulți cititori ne întreabă cum se întâmplă că unii primari sunt cercetați administrativ sau chiar penal, dar ei își continuă activitatea și nici vânt rece nu-i ajunge, iar afacerile lor, puse la îndoială privind corectitudinea și legalitatea, prosperă.

info suspendare

Am consultat legislația, mai multe tipărituri apărute în acest sens. Este concludent în acest sens lucrarea „Ghid de iniţiative etice la nivel local”, publicat în cadrul Programului „Analiza Comparativă şi Consolidarea Eticii Publice la Nivel Local” organizat în cadrul Proiectului contra corupţiei, spălării de bani şi finanţării terorismului în Republica Moldova, cu sprijinul Centrului de Expertiză pentru Reforma Autorităţilor Publice Locale al Consiliului Europei.

Potrivit autorilor, autorităţile centrale asigură cadrul legal care guvernează alegerea, exercitarea mandatului, suspendarea şi încetarea îndeplinirii funcţiei aleşilor locali. Toate aceste aspecte sunt stipulate în art. 5, 6, 7 din Legea nr. 768 – XIV din 02.02.2000 privind statutul alesului local, în special, art. 24, 25 din Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală.

Descalificarea alesului local va fi efectuată din următoarele motive: incapacitatea juridică, fizică sau psihică, dacă aceasta este stabilită în mod oficial, conform legii; o decizie a instanţei judecătoreşti; încălcarea Constituţiei, a altor legi sau a eticii publice în general; absenţa fără motive întemeiate de la trei şedinţe consecutive ale Consiliului sau ale comisiei din care face parte, fapt consemnat în procesele-verbale.

Dacă alesul local este cercetat, suspendarea activităţii acestuia se poate face de către: Parlament, la propunerea motivată a primarului sau, după caz, a Guvernului, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive, date în condiţiile art. 25 al Legii privind administraţia publică locală, prin care au fost constatate circumstanţele care justifică suspendarea. Suspendarea se mai poate face și de către instanţa de judecată, în cazul în care exercitarea mandatului poate afecta serios mersul anchetei sau poate cauza daune substanţiale.