„Biblioteca există de peste patru milenii şi va exista în continuare”

Satul Zaim este o localitate încărcată de istorie. Locuitorii de aici se interesează de literatură, de trecutul neamului. Biblioteca din sat, condusă de Nina Munteanu, este o oază a înțelepciunii, unde vin să citească, să socializeze tineri și bătrâni. Nina Munteanu este o bibliotecară inimoasă, care a lansat mai multe inițiative pentru a menține aprinsă flacăra cunoștințelor în rândul consătenilor. 

Nina Munteanu
Nina Munteanu

Dna Munteanu, tehnologiile informaționale acaparează tot mai mult spațiu în viața noastră. În aceste condiții, ce rol are biblioteca sătească?

– Biblioteca publică reprezintă un nod important al comunicării informaţionale şi culturale în viaţa unei comunităţi. De aceea, trebuie să conştientizăm că biblioteca este o instituţie bine ancorată în viaţa comunităţii prin rolul său, aici fiind un mediu propice pentru comunicare şi socializare. Rolul bibliotecii în activităţile de promovare a imaginii în comunitate este informarea, convingerea, reamintirea utilizatorilor actuali şi potenţiali despre bibliotecă şi serviciile ei, fidelizarea vizitatorilor.

De la an la an, programul complex de creare şi promovare a imaginii bibliotecii în comunitate a crescut din punct de vedere valoric. Imaginea pozitivă a bibliotecii în societate nu se formează într-o zi sau un an, ea se formează în timp ca impact al informaţiei difuzate în mass-media, prin publicitate şi prin relaţii cu comunitatea locală, prin opiniile exprimate public de către angajaţi şi de către utilizatorii bibliotecii, prin satisfacţia obţinută de persoane din exterior (utilizatori, parteneri – scriitori, autori, personalităţi, bibliotecari din alte biblioteci) în urma utilizării produselor sau serviciilor oferite de bibliotecă.

– Ce întreprindeți pentru a menține dragostea de lectură?

–Oamenii trebuie încurajaţi să citească de plăcere. Lectura este asociată de cele mai multe ori cu programul şcolar sau cu necesităţile profesionale, care nu oferă prea multe bucurii. Lectura de plăcere contribuie la dezvoltarea vocabularului şi a logicii, la acumularea de cunoștințe etc.

Cartea este singurul instrument accesibil tuturor. Folosit cu înţelepciune, acesta poate fi de mare ajutor: poate salva de sărăcie, de singurătate, de ignoranţă, poate ajuta orice persoană să cunoască lumea, prosperitatea, să înveţe, să fie puternică, de aici şi importanţa şi grija care o merită. Dragostea pentru carte şi lectură trebuie dezvoltată încă din copilărie. Este un adevăr pe care-l cunoaştem cu toţii, dar ce acţiuni întreprindem în realizarea acestui scop? Biblioteca noastră, din start, a pus în capul mesei accentul pe cei mici, iniţiind şi elaborând acorduri de colaborare cu instituţiile preşcolare din comună. De câţiva ani buni, desfăşoară o activitate fructuoasă în acest sens şi ne-am propus să revedem realizările obţinute în acest segment de activitate, precum şi posibilităţi de îmbunătăţire, de racordare a potenţialului bibliotecii la necesităţile micuţilor.

S-a constatat că un copil care are încă de mic o carte de poveşti în mână va fi curios să cunoască conţinutul acelei cărţi, să-i vadă imaginile, iar apoi, pe măsură ce creşte, să citească poveştile şi să evadeze în lumea lor. La bibliotecă, copiii sunt motivaţi să revină pentru a afla ce s-a întâmplat cu personajul care i-a impresionat, să descopere lumea animală şi vegetală a Terrei, să afle cât mai multe lucruri despre ei şi obiectele care-i înconjoară. De două ori pe săptămână, miercurea și joia, micuții de la grădiniță asistă la un serviciu nou, „Ora poveștilor”.

Am elaborat, recent, un program de lectură pentru copiii între 3-6 anişori, axându-ne, deocamdată, pe aceste instituţii. Genericul programului este „Povestea săptămânii”. Activităţile au loc atât în bibliotecă, cât şi la grădiniţe, la școală. Vizitele copiilor la bibliotecă, precum şi a bibliotecarilor la grădiniţă, la școală se transformă într-o sărbătoare a copilăriei.

Recent, ne-am propus să le prezentăm poveştile şi în format video ori audio. Educatorilor şi copiilor le-a plăcut ideea, iar cei din urmă sunt impresionaţi nu doar de poveste, dar şi de jocurile captivante care urmează.

– Societatea evoluează continuu. Cum s-a răsfrânt acest lucru asupra bibliotecilor rurale?

– Odată cu avansarea societății, evoluează și biblioteca. Dintr-un ,,depozit de carte”, se transformă treptat într-o bibliotecă modernă. Biblioteca, cartea şi lectura sunt percepute ca triunghiul cunoaşterii cu implicaţii deosebite în dezvoltare. Despre aceasta trebuie de amintit constant membrilor comunităţii. Oamenii trebuie să audă cât mai des vorbindu-se despre importanţa bibliotecii, a cărţii şi a lecturii, despre influenţa acestora asupra fiecărei persoane în parte şi a comunităţii în întregime. Despre viitorul bibliotecii şi al cărţii se discută foarte mult. Sunt expuse păreri care de cele mai multe ori nu au nici bază reală, nici justificare. Scenariile făcute în jurul viitorului bibliotecii şi al cărţii sunt cele mai diverse, de la scenarii apocaliptice soldate cu dispariţia bibliotecii, la scenarii de instituţii prospere, care vor fi axa ce va uni şi consolida comunitatea. Biblioteca există de peste patru milenii şi foarte multă lume consideră că va exista în continuare.

– Ce proiecte au avut cel mai mare impact asupra bibliotecii dvs.?

– Proiectul Național NOVATECA. Suntem în acest program din 26 noiembrie 2014. Am eu o vorbă: ,,Novateca a dezmorțit biblioteca”. Ne-am trezit la o altă viață. Novateca ne-a adus un surplus de cititori și utilizatori. A crescut mult și prestigiul bibliotecii în comunitate, precum și în fața APL.  

 Schimb de experiență în cadrul Programului Novateca

Schimb de experiență în cadrul Programului Novateca

– Ce rol joacă parteneriatele în activitatea dvs. și cum atrageți noi cititori?

– Pentru a-şi desfăşura cu succes activitatea, biblioteca are nevoie de colaborare cu instituţii de acelaşi profil, organizaţii oficiale şi ONG-uri. Acestea sunt fundaţii, uniuni profesionale şi instituţii de învăţământ. Colaborarea furnizează noi experienţe, idei, cunoştinţe, noi utilizatori. Biblioteca modernă nu mai este doar loc de păstrare a cărţilor. Pentru a rămâne relevante, bibliotecile îşi asumă tot mai multe responsabilităţi, creează servicii noi, implementează tehnologii de informare şi comunicare fără de care o bibliotecă nu mai poate activa eficient, dar cartea şi lectura, indiferent de format, trebuie să rămână axa tuturor activităţilor. Mai ales atât timp cat în ţară doar aproximativ 30% din totalul de biblioteci dispun de tehnologii de informare şi comunicare. Oamenii nu vin la bibliotecă numai după cărţi, iar tehnologiile nu oferă soluţii pentru toate problemele. Biblioteca este loc de întruniri pentru membrii comunităţii, oferă resurse publice, inclusiv calculatoare si acces la internet pentru cei care nu le au la domiciliu, oferă asistenţă în utilizarea tehnologiilor etc. Însă, acceptând inovaţiile, nu trebuie să uităm de sfânta sfintelor, care ţine biblioteca pe verticală de peste patru milenii – cartea.

Pe parcursul anului am lansat o mulțime de servicii noi pentru populația comunei, precum ar fi: „Afrodita și era digitală”. Scopul serviciului este: oferirea suportului informaţional,emoţional elevelor din clasele superioare, care au mai puţine posibilităţi de a se întâlni cu medicul şi către care au o mulţime de întrebări şi la care caută un răspuns. Alt serviciu este „Studioul artistic „Tezaur” pentru copiii pasionați de lucrul manual creativ. Grupul țintă sunt copii din familiile defavorizate. Un serviciu de care am pomenit mai sus este „Ora poveștilor”. Am mai avut și multe istorii de succes, precum „La bibliotecă mi-ar plăcea să…”, „Un mesaj pentru Primar”, „Un mesaj pentru polițist” ș. a.

Interlocutor:

Natalia Hadârcă