Cititorii întreabă: Ce măsuri s-ar putea lua împotriva administrației loiale partidului?

Chiar dacă a fost votat de majoritatea sătenilor, în activitatea primarului se simte uneori apartenența sa la un anumit partid, ba chiar și sprijinul pe care acesta îl acordă rudelor. Ce măsuri s-ar putea lua ca administrația publică locală să fie echidistantă și nepărtinitoare cu toți locuitorii fără excepție?
Ion Ghencea, raionul Cantemir

tudor deliu

[divide]

Tudor Deliu,
profesor la Academia de Administrare Publică
Aleşii locali trebuie să îndeplinească toate obligaţiile consacrate de lege, exercitându-şi drepturile cumpătat şi pentru binele public. Ei trebuie să promoveze nediscriminarea împotriva oricărei persoane, inclusiv împotriva altui ales local; să-i trateze pe ceilalţi cu respect; să nu se comporte într-o manieră în care ar putea defăima instituţia sau autoritatea pe care o reprezintă în calitate de oficial ales sau în alte circumstanţe. Ba mai mult, ei trebuie să sesizeze în scris autorităţile corespunzătoare în cazul în care depistează conduita nedemnă a vreunui membru, care contravine legislaţiei în vigoare şi/sau Codului de conduită; să respecte Codul de conduită; să încurajeze şi să promoveze orice măsură care stimulează îmbunătăţirea randamentului de funcţionare a serviciilor pe care le gestionează.

Ei nu trebuie să utilizeze funcţia sau prerogativele funcţiei lor pentru a promova interesele personale directe, indirecte sau interesele private ale unor persoane sau grupuri de persoane, în scopul de a obţine beneficii personale directe şi indirecte. Trebuie să evite colectarea de fonduri pentru activităţile de partid; utilizarea resurselor publice pentru a susţine candidaţii sau a finanţa campaniile electorale; promovarea publică a unor sloganuri, nume sau a altor rechizite ale partidului afiliat. Aleșii locali trebuie să facă public orice interes personal (financiar sau orice alt interes, de exemplu, detalii privind angajarea, proprietăţile deţinute, calitatea de membru în diverse organizaţii) şi să se abţină de la participarea în dezbateri în care interesele personale ar putea să prejudicieze interesul public. Mai mult, ei trebuie să declare toate darurile, favorurile, invitaţiile sau beneficiile oferite lor sau membrilor familiei, prietenilor sau altor persoane sau organizaţii care ar putea afecta imparţialitatea funcţiilor sale şi care constituie sau ar putea constitui o recompensă pentru exercitarea atribuţiilor, să refuze toate darurile sau favorurile personale de la persoane care s-au adresat cu o cerere la autoritatea publică locală.

Regulile privind comportamentul unui ales sunt incluse în Codul de conduită și în Ghidul de iniţiative etice la nivel local. Dacă alesul local a încălcat legea și se pretează la urmărire penală, de el se va ocupa procuratura. Dacă, însă, e vorba de încălcarea Codului de conduită, el poate fi sancționat de alegători.