Cititorii întreabă: E corect ca unele culte religioase să fie neglijate?

Sunt adventist de ziua a șaptea și am participat la o ședință a consiliului sătesc în care s-au discutat probleme legate de activitatea cultelor. Consilierii au votat acordarea unui ajutor material pentru repararea bisericii ortodoxe din sat. Dar în comuna noastră sunt trei culte religioase. E corect ca unele să fie neglijate, iar altele să fie ținute pe palme? Argumentul consilierilor a fost că ortodocșii sunt mai mulți, de aceea merită susținerea administrației.
Ion Zgherea, Cahul

tudor deliu

Tudor Deliu, profesor la Academia de Administrare Publică, deputat
În calitate de legiuitor, dar în primul rând în calitate de cetățean, trebuie să recunosc că legislația noastră nu este perfectă. Legea Fundamentală consacră că toți cetățenii sunt egali în fața legii, indiferent de origine rasială sau etnică, religie şi convingeri. Dar să vedem ce spune Legea nr. 125 din 11.05.2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente:

”Cultele religioase sunt autonome, separate de stat, egale în drepturi în faţa legii şi a autorităţilor publice. Discriminarea unui sau altui cult religios se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. Statul nu intervine în activitatea religioasă a cultelor. (…)
Statul şi instituţiile lui pot întreţine relaţii de cooperare cu orice cult religios şi pot încheia, după caz, acorduri sau convenţii de cooperare cu orice cult religios sau cu părţile componente ale acestuia. Statul recunoaşte importanţa deosebită şi rolul primordial al religiei creştin-ortodoxe şi, respectiv, al Bisericii Ortodoxe din Moldova în viaţa, istoria şi cultura poporului Republicii Moldova (subl. ne aparțin – T.D.). Statul încurajează şi sprijină activitatea socială, morală, culturală şi de caritate a cultelor religioase şi a părţilor lor componente”.

Deși sunt un creștin convins ortodox, constat, cu regret, ca cetățean, că statul, legislativul a comis o nedreptate față de anumite culte. Subliniind rolul primordial al Bisericii Ortodoxe, parcă ar face o paralelă cu rolul primordial al PCUS în viața social-politică a URSS, prevăzut în constituția țării, faimosul art. 6. Dar de ce nu am admite că și comunitățile de baptiști sau de adventiști au jucat un rol primordial în apărarea valorilor naționale, morale? Chit că acestea au fost întotdeauna anticomuniste din punct de vedere ideologic, moral, chiar dacă propovăduiau supunerea față de putere și toleranță față de oricine, chiar și față de dușmani.

R. Moldova este un stat laic și biserica e despărțită de stat. Bugetele locale nu prevăd mijloace pentru susținerea comunităților religioase, dar dacă soldul disponibil le permit autorităților publice să ofere sprijin, pot să o facă, dar fără discriminare. După părerea mea, respectivul consiliu local fie trebuia să acorde sprijin material tuturor comunităților religioase, în egală măsură, dacă acestea au solicitat, fie să o respingă din start, ca fiind una discriminatorie față de altele. Viața, însă, precum ne convingem în fiecare zi, nu e doar din alb și negru. Iar pe lângă legislație, aleșii locali ar trebui să se conducă și de codul moral, de cel de etică.