Campania „Cunoaște-ți alesul”. CNI și CNA sunt pe urmele primarilor cu „probleme”

Reprezentanții administrațiilor publice locale, inclusiv persoanele cu demnitate publică, se mențin în top în cadrul sondajelor ce vizează nivelul corupției în Republica Moldova. Cu toate acestea, puține dintre actele de corupție săvârșite în primării ajung pe masa procurorilor, pentru că persoanele care demască actele de corupție nu sunt protejate de lege. Și, fiind o comunitate unde toți oamenii se cunosc, un eventual denunțător nu va mai avea viață bună în comunitate.

În 24 de ani, un singur primar a fost demis pentru corupție
În 24 de ani, un singur primar a fost demis pentru corupție

„Articolul 33, „Protecţia persoanelor care comunică informaţii” din Convenţia ONU împotriva corupţiei prevede: „Fiecare stat parte are în vedere încorporarea în sistemul său juridic intern a măsurilor corespunzătoare pentru a asigura protecţia împotriva oricărui tratament nejustificat al oricărei persoane care semnalează autorităţilor competente, de bună credinţă şi în baza unor presupuneri rezonabile, orice fapt privind infracţiunile prevăzute de prezenta convenţie”. Aplicarea convenţiilor internaţionale de către statele semnatare este monitorizată de Grupul de State împotriva corupţiei GRECO, la care R. Moldova a aderat în 2001. Fiind evaluată în ciclul II la GRECO, Moldovei i s-a recomandat „de a introduce reguli clare ce ar favoriza semnalarea de către orice agent public a cazurilor de corupţie şi de a stabili o protecţie corespunzătoare denunţătorilor” (avertizorilor de integritate). Cu toate acestea, legislaţia anticorupţie din Republica Moldova nu protejează persoanele din sistemul public şi cel privat ce ar raporta cazuri de încălcare a legii fără a se expune. Există riscul ca persoanele care semnalează încălcări ale legislaţiei să fie sancţionate. Din acest considerent, multe semnale privind încălcarea legii, indiferent dacă este vorba despre corupţie, abuz, tratamente sau practici preferenţiale, sunt blocate”, a menționat Constantin Lazăr, doctor în drept.

Mai multe dosare pe rol în privința primarilor

În ultimii ani, ONG-urile din R. Moldova au demarat campanii masive de identificare a elementelor coruptibile din administrațiile locale, campanii de monitorizare a utilizării banilor publici etc. Unul din scopurile acestor campanii este de a-i determina pe oameni să nu mai tolereze corupția, căci doar fiind denunțate persoanele cu funcții de răspundere vor da socoteală în fața legii și se va pune punct fărădelegilor. Până una alta, Centrul Național de Integritate și Centrul Național Anticorupție sunt nevoite cu puterile proprii să identifice cazurile suspecte.

De exemplu, de la începutul anului 2015 până în prezent, Comisia Națională de Integritate a finalizat controalele în privința a șase primari din regiunea de Sud a Republicii Moldova. Este vorba despre Anatolie Zavalișca, primar al satului Slobozia, raionul Ștefan Vodă, verificat sub aspectul eventualei încălcări a regimului juridic al declarării intereselor personale, veniturilor și proprietății, precum și al conflictului de interese. În vizorul CNA a ajuns și Leonid Cîrchelan, primar la Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul, Sava Rusuleac, primar la Borceag, același raion, verificați, de asemenea, sub aspectul eventualei încălcări a regimului juridic al declarării veniturilor și proprietății.

Și Centrul Național Anticorupție a avut de lucru. Primarul din satul Brânza, raionul Cahul, Leonid Catera, a fost cercetat de ofițerii Anticorupție pentru fals în acte publice. Victor, Pascal edil-șef în satul Zîrnești, raionul Cahul, a fost învinuit de introducerea de date false în documente.

Acestea sunt doar câteva dintre dosarele de care s-au ocupat ofițerii de la CNA și angajații de la CNI. Mulți dintre acești primari cu probleme au mai multe mandate de ales local. Începând cu numărul viitor al publicației „Gazeta de Sud”, vom scrie despre fiecare caz în parte, să vedem care a fost finalitatea dosarelor, cine a fost vinovat și cine calomniat.

Articol realizat în cadrul proiectului „Relansarea jurnalismului de calitate in Republica Moldova”, implementat de RISE Moldova și OCCRP, cu suportul financiar al Biroului pentru Democrație, Drepturile Omului şi Muncă al Departamentului de Stat american.

Eleonora Cernat