Securitatea energetică a ţării o putem asigura cu resurse proprii

Republica Moldova este dependentă de importurile de energie, peste 95% din necesarul energetic al țării fiind asigurat din importuri. Dependenţa de sursele externe de energie a condus la majorarea constantă a preţurilor acestora şi la acumularea datoriilor mari faţă de furnizorul extern.

Republica Moldova are un potenţial mare de producere a energiei din surse regenerabile
Republica Moldova are un potenţial mare de producere a energiei din surse regenerabile

Sectorul energetic este unul vital pentru dezvoltarea economică a ţării. Guvernul Republicii Moldova şi-a asumat angajamentul de a reforma sectorul energetic prin sporirea securităţii energetice, diversificarea surselor de energie şi atragerea de investiţii în domeniu. Autorităţile optează pentru o creştere de până la 20%, până în anul 2020, a ponderii energiei produse din surse regenerabile în structura totală a consumului energetic pe ţară, obiectiv conţinut în Strategia energetică a ţării. Republica Moldova are un potenţial mare de producere a energiei din surse regenerabile, care este, deocamdată, neexploatat. Cea mai abundentă sursă alternativă de energie în Republica Moldova este biomasa.

Energia produsă din surse proprii are mai multe beneficii. Ea reduce dependenţa de importuri, sporeşte securitatea energetică a ţării, are costuri mai mici, permite dezvoltarea de noi afaceri şi crearea de noi locuri de muncă. În plus, energia din surse regenerabile reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi poluarea mediului ambiant.

Astfel, în anul 2011, Agenția pentru Eficiență Energetică a demarat implementarea Proiectului Energie şi Biomasă în Moldova. Bugetul total al proiectului a fost de 14,56 milioane de euro, bani acordaţi de Uniunea Europeană (14 mln. de euro) şi de PNUD Moldova (0,56 mln. de euro). Prin intermediul acestuia, agenția îşi propunea să contribuie la crearea unui sistem sigur, competitiv şi durabil de producere a energiei din surse regenerabile, în special, biomasă din deşeuri agricole. Proiectul urma să sporească consumul de energie din surse regenerabile preponderent în instituţiile publice şi gospodăriile casnice din comunităţile rurale.

Încă 9,41 mln. de euro de la UE pentru Proiectul Energie și Biomasă

Inițial, perioada de implementare a proiectului era de trei ani, din 2011 până în 2014, însă datorită rezultatelor obținute în perioada de activitate, Proiectul Energie şi Biomasă în Moldova se extinde pentru încă trei ani. Cu un buget total de 9,41 milioane de euro acordaţi de Uniunea Europeană, proiectul va fi implementat de Programul Naţiunilor Unite în perioada 2015-2017.

Instalarea centralelor termice pe biomasă în instituțiile publice din oraşele mici şi din sate, precum şi îmbinarea tehnologiilor de bioenergie cu cele de energie solară, îndeosebi în grădiniţe şi centre de sănătate, este una din activităţile prioritare ale Proiectului Energie şi Biomasă 2.

În acest proiect s-au înscris mai multe localități din regiunea de sud. Astfel, în etapa a doua a proiectului au trecut în ultima perioadă de selectare 16 localități din regiunea de sud: raionul Taraclia – opt inițiative din șapte localități (două orașe, cinci localități rurale); UTA Găgăuzia – cinci inițiative din cinci localități rurale; Regiunea de Dezvoltare Sud – șase inițiative din patru orașe.

Cat privește orașul Cahul, autoritățile locale au propus sediile Colegiului de Medicină (blocul de studii și căminele). Din cauza lipsei cofinanțării, care trebuie să vină din partea autorităților, în cazul dat, Ministerul Sănătății, propunerea de a racorda colegiul (blocul de studii) la încălzirea pe biomasa a fost respinsă de Comitetul de Selectare. În lista de așteptare se află blocul de căminele: conducerea colegiului speră că va convinge Ministerul Sănătății sa ofere suma de bani necesară pentru contribuția minimă.

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului „Consolidarea independenței în mediile de comunicare din Moldova”, implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în colaborare cu Internews.

medium