La Căuşeni, a început elaborarea proiectelor de bugete pentru anul 2016

Deşi abia s-a încheiat prima jumătate a anului de faţă, autorităţile publice locale (APL) din raionul Căuşeni sunt deja cu gândul la 2016, aici fiind dat startul procesului de elaborare a bugetelor pentru anul viitor.

administratie

Şi aceasta în condiţiile în care, potrivit site-ului oficial al Consiliului Raional Căuşeni (CRC), în anul curent, spre deosebire de cei precedenţi, seminarele instructive privind prognoza bugetului pentru 2016, precum şi estimările pentru următorii doi ani consecutivi, 2017 şi 2018, se desfășoară cu întârziere de aproximativ o lună.

Particularităţile formării veniturilor

Iată de ce, în zilele de 22-24 iulie curent, specialiştii din cadrul Direcţiei finanţe a Consiliului Raional Căuşeni i-au convocat pe primarii şi contabilii-şefi din primării, pe managerii instituţiilor de învăţământ preşcolar şi preuniversitar, pe conducătorii şi contabilii-şefi ai subdiviziunilor CRC. Acest lucru s-a produs în mod tradiţional în perioada imediat următoare după ce de la Ministerul Finanţelor au fost remise Notele metodologice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor de bugete. Moderatori ai discuţiilor au fost Simion Buga, şeful Direcţiei finanţe, şi Axenia Para, adjunct al acestuia.

În cadrul seminarelor au fost explicate particularităţile elaborării propunerilor de bugete la venituri şi cheltuieli pentru anul 2016.

O specificare importantă este că defalcările vor fi efectuate direct la primării şi nu la Consiliul raional.

Colectezi mai mult, cheltuieşti mai mult

Celor prezenţi li s-a explicat că cheltuielile bugetelor unităţilor administrativ–teritoriale (în afara celor efectuate din transferurile cu destinaţie specială, exceptând transferurile indicate la pct. 5.2.3) vor fi în dependenţă directă de suma veniturilor obţinute de fiecare UAT şi nu de valoarea estimată la nivel central sau de autorităţile APL de nivelul al doilea.

Colectarea mai bună a veniturilor bugetelor UAT nu influenţează sumele de echilibrare de la bugetul de stat. Fiecare administrație publică locală urmează să fie direct interesată de a colecta cât mai multe venituri pentru a putea cheltui mai mult, potrivit competenţelor şi necesităţilor sale specifice.

Atenţie deosebită învăţământului preşcolar

Pe parcursul seminarelor a fost accentuat faptul că transferurile pentru învăţământul preşcolar din fiecare UAT au fost calculate în baza cheltuielilor aprobate de către autoritățile APL pe anul 2015 pentru instituțiile respective din transferurile cu destinație specială (sursa 3T), fiind indexate la indicele de creștere a prețurilor de consum conform prognozei indicatorilor macroeconomici pe anii respectivi.

A fost luat în calcul și costul majorărilor salariale prevăzute pentru anii 2016-2018, conform politicilor salariale. Totodată, având în vedere că, în conformitate cu Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, instituţiile preşcolare şi extraşcolare (creşe, grădiniţe, şcoli de artă, şcoli de muzică) ţin de domeniul propriu de activitate al autorităţilor APL de nivelul întâi, iar şcolile primare şi şcolile primare-grădiniţe, gimnaziile şi liceele, instituţiile de învăţământ secundar profesional, şcolile-internat şi gimnaziile-internat cu regim special, alte instituţii din domeniul învăţământului, care deservesc populaţia UAT de nivelul al doilea, ţin de domeniul propriu al autorităţilor APL de nivelul al doilea, cheltuielile pentru instituţiile şi activităţile respective, prevăzute din transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, pot fi suplimentate de către autorităţile respective din resursele financiare proprii.

Să punem accentul pe proiectele investiţionale

De asemenea, cu referire la investiţiile şi reparaţiile capitale, audienţa a fost informată că pentru autorităţile APL, suplimentar la mijloacele prevăzute în bugetele proprii pentru aceste scopuri, vor fi pasibile din Bugetul de Stat prin Fondul Naţional de Dezvoltare Regională, Fondul de Investiţii Sociale, Fondurile Ecologice (naţional şi locale), Fondul de Eficienţă Energetică, Fondul Rutier, precum şi din fondurile băneşti atrase nemijlocit de către autorităţile APL de la donatori, atât din interiorul, cât şi din exteriorul ţării.

Cu alte cuvinte, în cadrul seminarelor, factorilor de decizie din teritoriul raionului le-au fost oferite informaţii ample pentru ca elaborarea proiectelor de bugete pentru anii următori să decurgă în strictă conformitate cu legislaţia în vigoare, care, sub acest aspect, stimulează primăriile să colecteze cât mai multe venituri pentru a putea efectua cheltuieli.

Concomitent, atât autorităţile publice locale, cât şi managerii instituţiilor publice, sunt orientaţi spre elaborarea, înaintarea la diferiţi donatori, apoi implementarea diferitelor proiecte investiţionale, care ar avea impact benefic asupra unor instituţii în parte şi localităţi în ansamblu, căci anume aceasta este calea europeană de dezvoltare spre care tindem.