Odihna şi întremarea copiilor, pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Raional Cimişlia

Consiliul Raional Cimişlia a adoptat, în cadrul şedinţei ordinare de la mijlocul săptămânii trecute, decizia „Cu privire la odihna şi întremarea sănătăţii copiilor în sezonul estival 2015”.

consiliu cimisliaaa

Trei tabere staţionare vor activa pe parcursul apropiatei vacanţe de vară în raionul Cimişlia. Lista acestora a fost aprobată, la 7 mai curent, de către Consiliul raional.

Tabăra „Izvoraş” va fi deschisă peste o lună

Astfel, tabăra de odihnă „Izvoraş” de lângă localitatea Zloţi va găzdui 600 de elevi în cadrul celor cinci schimburi câte vor fi organizate aici, fiecare din ele durând câte 10 zile.

După cum rezultă dintr-o anexă a deciziei Consiliului Raional Cimişlia pe marginea chestiunii în cauză, tabăra de la Zloţi trebuie să fie deschisă la 15 iunie a.c., iar la 12 august să-şi încheie activitatea.

S-a stabilit, de asemenea, schema de încadrare a personalului Taberei „Izvoraş”, care include 36 de unităţi, dar şi preţul unui bilet de odihnă, care va fi de 1300 de lei. Totodată, Consiliul a aprobat plata de 20 la sută din această sumă (260 de lei) pentru un bilet de odihnă în tabăra de lângă localitatea Zloţi pentru persoanele fizice şi juridice din raionul Cimişlia.

În afară de aceasta, pentru fiecare schimb de odihnă de la tabăra „Izvoraş” a fost aprobată cota de 10 la sută din bilete gratuite pentru copiii din familii socialmente vulnerabile.

Cei mai mulţi copii – 800 – se vor afla pe parcursul sezonului estival în tabăra de odihnă „EL-Şadai” din apropierea oraşului Cimişlia, unde vor fi desfăşurate opt schimburi a câte cinci zile fiecare.

Încă o tabără de odihnă, „Emanuel”, va funcţiona vizavi de satul Valea Perjei, în această instituţie urmând să aibă loc trei schimburi, în care îşi vor petrece vacanţa pe o perioadă de cinci zile 300 de elevi.

Prin decizia respectivă a fost aprobat planul de acţiuni privind perioada de vară, a fost creată comisia raională pentru organizarea şi monitorizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival, din componenţa ei făcând parte 10 persoane, în frunte cu Sergiu Surugiu, vicepreşedinte al raionului Cimişlia.

Consiliul Raional a trasat mai multe sarcini pentru instituţiile medicale, educaţionale, de poliţie etc. în vederea luării tuturor măsurilor pentru ca procesul în cauză să se desfăşoare la nivelul cuvenit.

Decizii de ordin financiar

La şedinţa ordinară din 7 mai curent, consilierii cimişlieni au examinat şi câteva chestiuni de ordin financiar. Spre exemplu, s-a decis distribuirea din componenta raională a sumei de 488,7 mii de lei pentru necesităţile mai multor instituţii de învăţământ, printre care se numără: Liceul Teoretic „Sergiu Coipan” din satul Selemet (80 de mii de lei, pentru reparaţia faţadei blocului administrativ); Gimnaziul Porumbrei (100 de mii de lei, pentru reparaţia cantinei şcolare); Gimnaziul Troiţcoe (200 de mii de lei, pentru reparaţia sălii de sport); Şcoala primară Cimişlia (45 de mii de lei, pentru reparaţii curente şi procurarea cărbunilor); Şcoala primară-grădiniţă „Iulia Hasdeu” din comuna Ecaterinovca (17,2 mii de lei, pentru instalarea programului IC şi achitarea concediului suplimentar); Şcoala primară–grădiniţă Topala (10 mii de lei, pentru reparaţia sufrageriei); Liceul Teoretic „Aleksandr Puşkin” din oraşul Cimişlia (15 mii de lei, pentru reparaţii curente); Gimnaziul „Tudor Strişcă” din Satul Nou (21,5 mii de lei, pentru reparaţia sălii de cazane).

De asemenea, s-a operat o serie de rectificări ale bugetului raional pentru anul curent, a fost aprobată distribuirea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional, a avut loc corelarea bugetului raional aprobat cu Legea bugetului de stat pe 2015.

Ultima decizie, bunăoară, prevede că bugetul raional aprobat pe anul curent în cadrul şedinţei Consiliului Raional Cimişlia din 5 decembrie 2014 se ajustează după cum urmează: la venituri în valoare de 107 milioane 510,3 mii de lei, iar la cheltuieli – aceeași sumă.

Alte două chestiuni

Consiliul raional a examinat problema majorării numărului de angajaţi în serviciul de asistenţă personală. Au fost aprobate două unităţi de asistent personal prin contract individual de muncă pe termen determinat, pentru perioada 1 mai 2015 – 31 decembrie 2015, în limita bugetului aprobat. Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei va asigura modificarea listei tarifare a instituţiei.

În temeiul altei decizii, o serie de bunuri ale patrimoniul public au fost transmise de la bilanţul Consiliului Raional Cimişlia mai multor beneficiari: primăriilor din satele Cenac, Gura Galbenei şi Selemet, Spitalului Raional Cimişlia, Incubatorului de Afaceri Cimişlia, Întreprinderii Municipale „Servcom Cimişlia”.

Vasile Spânu, preşedinte interimar al raionului Cimişlia

Consiliul raional a luat act de cererea lui Maxim Colţa, preşedinte al raionului Cimişlia, de cererile lui Gheorghe Netedu şi Sergiu Surugiu, vicepreşedinţi ai raionului Cimişlia, privind suspendarea activităţii lor în legătură cu participarea în campania pentru alegerile locale în calitate de concurenţi electorali.

Secretarul Consiliului raional, Vasile Spânu, a fost numit să exercite interimatul funcţiei de preşedinte al raionului Cimişlia pe perioada suspendării activităţii preşedintelui raionului, Maxim Colţa.