O nouă colaborare: moldo–româno–coreeană

La sfârşitul săptămânii trecute, a fost semnat Acordul de Cooperare între Consiliul Raional Cimişlia, primăria oraşului Cimişlia şi Open Bridge Coreea.

cimislia.md
cimislia.md

În perioada 6-8 mai curent, la Cimişlia s-au aflat preşedintele Asociaţiei Culturale şi de Afaceri Cluj-Suwon „Open Bridge Consortium”, Lae Weon Park, şi vicepreşedintele aceleiaşi organizaţii, Octavian Gagiu. Ei au avut mai multe întrevederi cu autorităţile publice locale de nivelurile unu şi doi, cu antreprenori din diverse domenii de activitate, au vizitat o serie de unităţi economice.

În cea de a treia zi de aflare a oaspeţilor în Republica Moldova, a avut loc semnarea Acordului de Cooperare între Consiliul Raional Cimişlia, primăria oraşului Cimişlia şi Open Bridge Coreea.

Prevederile Acordului de cooperare

Părţile au convenit că acţiunile de cooperare care vor fi puse în practică se vor desfăşura în conformitate cu competenţele lor şi se vor referi în special la următoarele domenii:
1. Schimburi de experienţă şi derularea unor proiecte în domeniul dezvoltării locale în Republica Moldova, România şi Republica Coreea.
2. Promovarea reciprocă în ramurile dezvoltării economice, culturii, tineretului, educaţiei şi turismului.
3. Sprijinirea cooperărilor internaţionale în domeniile de competenţă, în special sub aspect social, al dezvoltării economice, al accesării de fonduri, al culturii, sportului, tineretului, educaţiei, protecţiei mediului înconjurător, transportului.

În acord sunt stipulate modalităţile de cooperare şi de finanţare a activităţilor comune, este stabilit cadrul legal al colaborării, există un articol privind modificarea documentului, dar şi prevederi referitoare la valabilitatea, aplicarea şi denunţarea Acordului.

Acordul de cooperare a fost semnat, la Incubatorul de afaceri din Cimişlia, de către Vasile Spânu, preşedinte interimar al raionului, de către Florin Berejan, primarul interimar al oraşului, şi de către Lae Weon Park, preşedintele Open Bridge Consortium. Iată ce au declarat doi dintre semnatarii acestui document:

Vasile Spânu: „Prin semnarea Acordului de cooperare între părţile noastre începem o colaborare destul de interesantă, care sperăm să fie una fructuoasă. Vă mulţumim că ne-aţi ales anume pe noi. Nădăjduim să avem noi întâlniri la Cluj, dar să ajungem şi în Coreea de Sud”.

Lae Weon Park: „Mă bucur că am venit la Dumneavoastră. Îmi doresc din tot sufletul să fiu un promotor activ al relaţiilor moldo-româno-coreene şi voi face tot ce îmi stă în puteri pentru dezvoltarea unei cooperări reciproc avantajoase dintre cele trei ţări ale noastre”.

Ce prezintă Open Bridge Consortium?

Asociaţia Culturală şi de Afaceri Cluj-Suwon cu denumirea de mai sus este persoană juridică, fără scop lucrativ, apolitică, non-guvernamentală şi non-profit, este formată dintr-o reţea de persoane fizice şi juridice, alte organizaţii guvernamentale sau ONG-uri şi a desfăşurat proiecte începând cu anul 2010 în domeniul schimbului economic şi cultural între două oraşe înfrăţite: Cluj–Napoca din România şi Suwon din Republica Coreea.

Astfel, pe parcursul a cinci ani au fost promovate proiectele de investiţii ale municipiului Cluj–Napoca şi atractivitatea din punct de vedere investiţional al acestei comunităţi către diverse companii sud-coreene (Daewoo, Samsung, Doosan, LG Electronics, Huosung Tire & Cords etc.) prin activităţi de lobby, informare şi asistenţă în organizarea de întâlniri cu parteneri români.

Au fost realizate cu succes şi alte activităţi din diverse domenii. Acum se doreşte, la insistenţa cimişlianului Pavel Prisăcaru, care este legat cu anumite afaceri de Cluj, includerea raionului şi a oraşului Cimişlia în orbita cooperării româno-coreene desfăşurată de Open Bridge Consortium.