Efrosinia Grețu, președinte al raionului Leova: „Am ales să slujesc în continuare interesele cetățenilor”

– Doamnă Efrosinia Grețu, ați renunțat la mandatul de deputat în favoarea funcției de președinte al raionului Leova. Ați declarat că decizia Dvs. se explică prin faptul că doriți să vă dedicați și în continuare treburilor publice și activității de creștere a bunăstării locuitorilor raionului Leova. Cum argumentați decizia luată în circumstanțele în care v-au mai rămas două luni de exercitare a funcției de șef al autorității publice raionale?

gretu

— Am decis să renunț la mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru a mă putea concentra pe activitatea de președinte al raionului Leova. Am luat această decizie în urma mai multor consultări cu cetățenii din raionul pe care-l conduc, primind sprijinul și încurajarea lor pentru această decizie. Mulțumesc cetățenilor din Leova și din toată Republica Moldova, care au votat pe 30 noiembrie 2014 Partidul Democrat și, implicit, pentru mine. Îi asigur că votul lor nu va fi pierdut. Voi continua să muncesc pentru ceea ce am promis cetățenilor și voi colabora cu deputații din Parlamentul Republicii Moldova, în special cu deputații PDM și ai coaliției de la guvernare, pentru dezvoltarea țării și a raionului nostru.

Locuitorii din Leova știu că, împreună cu ei, cu Consiliul Raional, cu administrația centrală și cu partenerii noștri din străinătate, am reușit să facem multe lucruri bune pentru raionul nostru. Am reușit astfel să deschidem Incubatorul de Afaceri Leova, să creăm Centrul de Documentare și Informare a Tinerilor din orașul Leova, să reparăm grădinițe, să construim rețele de apă pe segmentele Leova–Hănăsenii Noi și Leova–Sârma–Sărata-Răzeși, să realizăm proiecte transfrontaliere în domeniul protecției sociale, culturii și eficienței energetice.
Am reușit, în același timp, să asigurăm creșterea veniturilor Consiliului Raional Leova, care practic s-au dublat în mandatul meu de președinte de raion, ajungând la 262 de milioane de lei.

S-a muncit serios în raionul Leova. O dovadă în acest sens este și faptul că, doar pe parcursul ultimilor trei ani de zile, în această unitate teritorial-administrativă s-au valorificat 220 de milioane de lei, mijloace financiare atrase din diferite fonduri naționale și europene, ceea ce constituie estimativ două bugete ale raionului. Este mult, dar puțin în comparație cu ceea ce ar mai fi de realizat pentru dezvoltarea comunităților leovene și creșterea bunăstării cetățenilor.

Mai sunt încă multe de făcut. Avem obiective ambițioase pentru viitor, dintre care vreau evidențiez construcția podului peste Prut, a locuințelor sociale, extinderea sistemelor de apeduct în toate localitățile raionului, amenajarea de terenuri pentru colectarea deșeurilor menajere și construcția unor sisteme de epurare a apelor utilizate și pluviale. De aceea, am decis să rămân alături de oameni, de cetățenii mei din raion și, împreună cu ei, cu echipa, să ducem la bun sfârșit proiectele începute și cele care pe care le preconizăm în continuare. Sunt hotărâtă să mă concentrez asupra acestor obiective și contez pe sprijin parlamentar și guvernamental în atingerea lor.

– Ce v-a reușit și ce nu în actualul mandat și cum au evoluat lucrurile între promisiunile electorale și realizările raionului Leova? Pe cât de mult actuala conducere a îndreptățit așteptările cetățenilor?

– În patru ani de zile, am realizat practic tot ce am promis cetățenilor. O spun nu spre laudă, ci spre confirmarea unor fapte care realmente s-au întâmplat și care au constituit un moment de cotitură în dezvoltarea social-economică a raionului nostru, despre care se credea și se vorbea chiar în derâdere că e „vai de steaua lui”.
Astfel, în primul rând, ne-am propus să asigurăm maximă transparență în activitatea administrației publice de nivelul II și credem că acest lucru ne-a reușit. Astăzi, oricărui locuitor al raionului Leova îi este garantat accesul la informațiile publice. Împreună cu specialiștii din componența Consiliului Raional, ne străduim să soluționăm la timp cererile cetățenilor, consultăm opinia oamenilor și îi implicăm direct în procesul de adoptare a deciziilor.

gretu efrosinia

Unul din principalele obiective ale actualei conduceri a fost atragerea investițiilor în raion și crearea unor noi locuri de muncă. În situația când, în condițiile actualei crize economice, finanțele publice și bugetele unităților teritorial-administrative sunt mult prea modeste și insuficiente încât să ne permită o dezvoltare și creștere, am depus eforturi foarte mari în ceea ce ține de creșterea capacităților instituționale și profesionale de atragere a investițiilor prin proiecte și fonduri extrabugetare. La acest capitol am înregistrat rezultate surprinzătoare, care sunt la vederea oricui și care plasează astăzi raionul Leova în topul celor mai active comunități nu numai din sudul Moldovei, ci chiar din întreaga țară.

Am implementat proiecte de aprovizionare cu apă potabilă, de construcție a rețelelor de apeduct și a sistemelor de canalizare în localitățile raionului. Am continuat procesul de gazificare a localităților raionului și cel de termoficare a școlilor, grădinițelor și punctelor medicale.

Prioritară în activitatea noastră a fost, de asemenea, reparația și modernizarea instituțiilor de învățământ, a edificiilor medicale și culturale, a grădinițelor de copii și a bibliotecilor, dotarea acestor instituții educaționale cu tehnică, aparataj și mobilier. Și astăzi raionul Leova se poate mândri cu faptul că multe grădinițe, gimnazii și licee de pe teritoriul lui arată ca niște bijuterii.

Îngrijindu-ne de sănătatea copiilor și a oamenilor în general, am creat în ultimii ani noi posibilități de acces și participare a tinerilor la diverse activități sportive. În acest scop, am reparat mai multe săli și terenuri de sport. Și încă mai continuăm să muncim pe acest segment, preconizând în perspectivă un proiect ambițios, de anvergură, cum ar fi cel de construcție a unui bazin de înot regional în orașul Leova.

Atragerea investițiilor pentru reparația capitală și modernizarea drumurilor, iluminarea acestora și, în mod prioritar, a drumurilor locale și naționale Iargara–Borogani,Cneazevca–Tomaiul Nou, Tochile Răducani–Tomai–Covurlui, Leova–Pogănești, Iargara–Cimișlia ș.a., asigurarea localităților cu transport public modern, de asemenea, a fost unul din obiectivele spre care a fost orientată activitatea Consiliului Raional Leova.

— Care sunt, în opinia Dvs., principalele proiecte care v-au marcat în decursul a patru ani de zile atât activitatea Dvs. în calitate de președinte, cât și viața oamenilor în general?

– Printre cele mai importante proiecte realizate sau aflate în curs de implementare în raionul Leova aș menționa următoarele:

– „Incubatorul de Afaceri Leova”.
– Construcția a două apeducte magistrale între localitățile de pe malul Prutului — Leova – Hănăsenii Noi și Leova–Sârma–Tochile Răducani–Sărata-Răzeși–Tomai, și a cinci apeducte în interiorul localităților Sârma, Răzeși, Borogani, Vozneseni, Tomaiul Nou și Frumușica (comuna Cazangic), proiecte finanțate prin Fondul Ecologic Național și Fondul Național de Dezvoltare Regională, suma investiției fiind de 43 mln. de lei.
– Renovarea sistemelor de apeduct și construcția sistemelor de canalizare în orașul Leova și comuna Sărata Nouă, proiect finanțat prin BERD și Banca Europeană de Investiții, suma investiției fiind de 47 mln. de lei.
– Construcția sistemului de irigare în localitățile Filipeni, Hănăsenii Noi, Leova, cu un buget de 6,6 mln. de dolari.

De asemenea, la Leova s-au implementat cinci proiecte finanțate prin Fondul de Eficiență Energetică, vizând reparația instituțiilor preșcolare din raion, în valoare totală de 3 mln. 900 mii lei.

Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, în anul 2014 am realizat construcția unui drum care leagă două localități – Sărățica Veche și Sărățică Nouă. În același an, am deschis la Sărata Nouă o tabără modernă de odihnă pentru copii, cu 250 de locuri.
Prin intermediul unui proiect inedit, susținut de PNUD și implementat în premieră pe țară, de parteneriat public privat (PPP) vizând „Dezvoltarea infrastructurii termoenergetice pe biomasă din raionul Leova”, au fost construite 19 centrale termice la instituțiile preuniversitare și preșcolare din raion.

Grație participării raionului Leova, alături de alți parteneri, la Programul Operațional Comun România–Ucraina–Republica Moldova, au fost implementate în total circa 18 proiecte și deschise trei centre de zi pentru copiii din familii defavorizate.

Cu suportul Proiectului elvețian „Apa San” de Apă și Sanitație în Moldova, în șapte școli a fost implementat proiectul „Construcția grupurilor sanitare Ecosan”.

În total, pe parcursul anilor 2012-2014, în raion au fost valorificate peste 220 de milioane de lei, bani atrași sub formă de investiții prin intermediul diferitor fonduri naționale și europene, ceea ce constituie aproximativ două bugete ale raionului Leova.

– Ce priorități aveți schițate pentru perioada imediat următoare?

– În lista principalelor obiective pe care Consiliului Raional Leova și le propune spre realizare în anii următori aș menționa următoarele: Proiectul „Construcția apeductului magistral Leova–Iargara”, pe o lungime de 22 km, în valoare totală de 44 mln. de lei, susținut de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ); construcția locuințelor sociale; construcția podului peste Prut; Modernizarea instituțiilor sociale ș. a.

Ca să se producă cu adevărat acea schimbare pe care ne-o dorim, cred că este nevoie, înainte de toate, de o schimbare radicală de atitudine. Căci lucrurile nu sunt greu de făcut, ceea ce e mai greu este de a ne pune în starea de a le face.