Spitalul raional Ştefan Vodă va fi renovat

Săptămâna trecută, Agenţia de Dezvoltare Regională Sud (ADRS) a organizat, în oraşul Ştefan Vodă, o şedinţă de lucru la spitalul raional din localitate, la care a fost prezentată varianta preliminară a Conceptului de proiect viabil privind modernizarea acestei instituţii medicale.

spital

După cum se menţionează într-un comunicat al ADRS, tema principală a discuţiilor a constituit-o dezvoltarea unui proiect complet de reabilitare termică a Spitalului raional Ştefan Vodă, urmărindu-se scopul reducerii substanţiale a consumului anual de energie, dar şi a costurilor operaţionale.

În cadrul şedinţei, la care au participat reprezentanţi ai Consiliului Raional Ştefan Vodă, ai instituţiei medicale respective, experţi în domeniu, consultantul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ) şi un angajat al Agenţiei Regionale de Dezvoltare Sud, au fost stabilite activităţile ce urmează a fi desfăşurate în viitorul apropiat. De asemenea, au fost clarificate unele aspecte de ordin tehnic.

Asistenţa a vorbit în mod detaliat despre faptul că starea actuală a clădirilor Spitalului raional Ştefan Vodă este deplorabilă. Sunt deteriorate acoperişurile blocurilor cu stratul hidroizolant, parţial sunt îmbibaţi cu apă pereţii exteriori. De o calitate rea este aerul din interior, iar mai multe camere sunt afectate din cauza umidităţii sporite. Este nesatisfăcătoare starea tehnică a ferestrelor. Instituţia dispune doar de acces limitat la apa caldă menajeră.

Experţii GIZ au identificat, pentru acest proiect, măsuri de reabilitare care prevăd renovarea termică a tuturor pereţilor exteriori cu plăci de izolare (vată minerală) grosimea de 12 centimetri; construirea şi montarea copertinelor; înlocuirea tuturor ferestrelor şi a uşilor exterioare; renovarea acoperişurilor plate pentru blocurile 1 şi 2 (grosimea izolaţiei să fie de 16-18 centimetri); izolarea termică a plafonului subsolului cu plăci groase de 12 centimetri; instalarea unui sistem de ventilare (trei unităţi de ventilare centralizată vor fi amplasate pe acoperişul plat al blocului 1) şi a unei substaţii tehnice cu o capacitate de circa 300 kW; instalarea unui sistem de protecţie solară pe faţadele de sud-est şi sud-vest; construirea unei reţele de management a apei pluviale (branșarea la sistemul centralizat de canalizare).

La finele şedinţei, s-a decis ca în cele ce urmează membrii grupului de lucru să definitiveze Conceptul de proiect viabil privind modernizarea Spitalului raional Ştefan Vodă.

ADR Sud precizează că aceste activităţi se desfăşoară cu sprijinul Guvernului Suediei şi al Uniunii Europene.