Consiliul Raional Leova are un manager energetic european de înaltă calificare

În cadrul Consiliului Raional Leova, s-a desfăşurat recent un seminar de informare a funcţionarilor publici privind participarea managerului energetic al consiliului la cursurile de instruire privind eficienţa energetică. La seminar au fost prezenţi funcţionari publici din cadrul direcţiilor aflate în subordinea Consiliului Raional.

leova (1)

Managerul energetic licenţiat din cadrul Consiliului Raional Leova, Ludmila Tanurcov, a raportat colegilor despre scopul şi rolul programului de instruire, specificând că acesta a fost organizat de către Centrul de Formare Continuă al Camerei de Comerţ şi Industrie şi se încadrează într-un amplu proiect pentru formarea managerilor energetici: EUREM „Manager Energetic European”.

Potrivit specialistei, cursul dat s-a desfăşurat cu scopul de a oferi cunoştinţe de bază în domeniul energiei electrice şi termice, a familiariza angajaţii din domeniu cu tehnologii şi echipamente moderne, cu tendinţele mondiale ale dezvoltării energeticii. De asemenea, pentru a le prezenta mai multe soluţii tehnice posibile, care conduc la economisirea energiei şi a le oferi elemente de bază în calcularea economico-financiară a măsurilor de eficienţă energetică.

Ludmila Tanurcov a specificat că, în urma participării sale la cursul predat de către un grup de formatori autohtoni, licenţiaţi de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi Camera de Comerţ şi Industrie din Potsdam (Germania), alături de alţi colegi din Republica Moldova, a obţinut certificat de standard european şi calificarea înaltă de manager energetic european.

Angajata Consiliului Raional Leova, care a beneficiat de instruire, a declarat că dispune de o pregătire practică necesară desfăşurării activităţi de elaborare, proiectare, implementare şi control al proiectelor prevăzute pentru sporirea randamentului proceselor energetice în cadrul unui obiectiv public sau privat. Cursurile i-au permis, aşadar, Ludmilei Tanurcov să obţină noi competenţe de identificare a direcţiilor prioritare de economisire a energiei, de elaborare a unei liste de măsuri capabile de a spori eficienţa energetică, de evaluare a indicatorilor tehnico-economici, precum şi de calculare a perioadei de recuperare a investiţiei.

De responsabilitatea ei ţine, de acum încolo, să asigure organizarea optimă a muncii cu privire la evidenţa şi utilizarea resurselor energetice, determinarea volumului necesar de investiţii, analiza tehnico-economică a căilor posibile de modernizare, precum şi formarea, de comun acord cu administraţia publică locală, a planului final de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice.

Luând act de informaţia prezentată de Ludmila Tanurcov, vicepreşedintele raionului Leova, Ion Plămădeală, a menţionat că această activitate, iniţiată în premieră de autorităţi, este una benefică şi va contribui pozitiv la perfecţionarea şi evaluarea funcţionarilor care participă sau urmează să participe pe viitor la diverse cursuri de instruire şi creştere profesională.