La Ştefan Vodă au fost comemoraţi eroii războiului din Afganistan

La Ştefan Vodă, a fost marcată împlinirea a 26 de ani de la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. În amintirea acestui eveniment istoric controversat, care a lăsat urme adânci în inimile celor care s-au întors acasă vii de la acest război, dar şi în sufletele rudelor celor care au plătit cu viaţa pentru o cauză străină, autorităţile au organizat un miting comemorativ. În aceeaşi zi, la complexul memorial au fost depuse flori vii în cinstea eroilor războiului din Afganistan.

afganistan

În dimineaţa zilei de 15 februarie, la complexul memorial al eroilor războiului din Afganistan au venit să le cinstească amintirea celor căzuţi în acest conflict armat şefii administraţiei publice locale, colaboratori ai Inspectoratului raional de poliţie şi ai secţiei administrativ-militare a raionului, combatanţi şi rudele acestora.
Alături de veteranii acelui război, la miting au participat preşedintele raionului, Vasile Buzu, vicepreşedinţii Nicolae Orlov şi Vasile Maxim, şefi şi specialişti de direcţii, secţii ale Consiliului Raional, ai serviciilor desconcentrate, locuitori ai oraşului.

În cuvântarea sa de deschidere a mitingului, Vladimir Popa, primarul oraşului Ştefan Vodă, a menţionat printre altele: „La acel război groaznic au fost trimişi cei mai destoinici tineri ai Moldovei. Deşi au trecut 26 de ani de atunci, datoria noastră sfântă este să le cinstim memoria, să ne rugăm creştineşte pentru odihna sufletelor lor. Numele lor este săpat în granitul neuitării. Iar veteranilor acelui război vreau să le mulţumesc din adâncul sufletului pentru bărbăţie şi curaj, pentru munca pe care au depus-o apoi în vreme de pace.
Şi Vasile Buzu, preşedintele raionului Ştefan Vodă, a specificat că rănile pricinuite pe pământ străin se fac simţite şi azi. El i-a rugat pe cei prezenţi ca, în amintirea bravilor flăcăi, care nu s-au întors la vatră, să fie păstrat un moment de reculegere.

Preşedintele organizaţiei raionale a veteranilor luptelor din Afganistan, Vasile Răilean, în cuvântarea sa, a pronunţat cuvinte încărcate de emoţii la adresa camarazilor de arme, a adus mulţumiri conducerii raionului şi primăriei orașului pentru susţinerea pe care le-o acordă în permanenţă combatanţilor.

Tânărul profesor de la liceul „Ştefan Vodă” din urbe, Alexandru Topolenco, a elogiat fapta acelor bărbaţi adevăraţi care au luptat cu jertfire de sine în Afganistan, specificând că aceasta merită a fi ţinută minte de actualele şi viitoarele generaţii, chiar dacă ostaşii acelor vremuri au participat la un război nedrept, îndeplinindu-şi cu cinste datoria lor faţă de Patrie.
Mitingul de comemorare a „afganilor” s-a încheiat cu depuneri de flori la complexul memorial din oraşul Ştefan Vodă.