Peste 50 de milioane de lei pentru construcţia apeductului Leova-Iargara

Recent la Leova a avut loc o ședință de lucru, la care au participat Efrosinia Greţu, preşedinte al raionului, vicepreşedintele Ion Plămădeală, primarii orașelor Leova și Iargara, precum şi directorul Întreprinderii municipale „Apă–Canal Leova”, specialiștii Agenţiei de Dezvoltare Regională Sud şi consultanții GIZ au discutat despre responsabilitățile care le revin actorilor implicați în dezvoltarea sectorului de aprovizionare cu apă și de canalizare în raionul Leova.

investitii

În cadrul ședinței au fost prezentate și examinate un şir de documente importante necesare de ajustat în procesul de implementare a proiectului „Construcţia apeductului magistral Leova-Iargara”, printre acestea numărându-se și variantele draft ale Matricei cadrului logic, ale Planului Operațional de implementare a proiectului pilot, Memorandumul de înțelegere, Matricea de identificare a riscurilor care pot apărea în cursul de implementare a proiectului.

Documentele respective au fost analizate minuţios şi discutate de către toți actorii principali implicați, din partea beneficiarilor parvenind un șir de propuneri constructive cu privire la îmbunătățirea documentaţiei de proiect și, respectiv, a proiectului propriu-zis în ansamblu.

Ulterior, urmează ca administraţia raionului Leova să examineze mai detaliat documentele prezentate și, în cazul apariției unor propuneri adiționale, să le înainteze consultanților GIZ pentru efectuarea ajustărilor necesare.

Andrei Tocaru, consultant GIZ, şi Eugen Lupaşcu, şef al secţiei management proiecte din cadrul ADR Sud, au ţinut să sublinieze importanţa unor astfel de consultări la nivel de comunităţi şi autorităţi publice locale, punctând asupra faptului că implementarea proiectului-pilot, ce ţine de dezvoltarea sectorului de aprovizionare cu apă şi canalizare în raionul Leova, are un conținut-cadru specific proiectelor pe care le implementează Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în Moldova, în care sunt antrenate cinci componente principale, care formează așa-numitul Pentagon.

Acest mecanism include următoarele etape: planificare şi programare integrată la nivel local; îmbunătăţirea cooperării dintre administrațiile publice locale (APL); investiţii în optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale; consolidarea capacităţilor APL-urilor şi a prestatorilor de servicii; mobilizarea şi sensibilizarea populaţiei.

În cadrul componentei ce ține de optimizarea infrastructurii pentru prestarea serviciilor publice locale, vor fi realizate lucrări de construcție la proiectul „Apeductul magistral Leova-Iargara”, în valoare de peste 50 de milioane de lei.

Potrivit experţilor GIZ, acesta este proiectul cu cea mai mare finanțare din partea Guvernului german în Republica Moldova.