Eminescu, univers de necuprins

Acesta a fost genericul spectacolului muzical-literar organizat de Biblioteca Publică Raională „Valeriu Matei” din oraşul Leova cu ocazia zilei de naştere a poetului  nepereche Mihai Eminescu.

eminescuLeova

Întreg decorul – portretul poetului, o masă acoperită în stil naţional, o vază cu flori şi crenguţe de brad şi o expoziţie de carte eminesciană  – toate aceste detalii au întregit activitatea propriu-zisă din sala de lectură a bibliotecii, la care au participat elevii claselor a IX-XII-a de la liceul „Mihai Eminescu” din oraş, ghidaţi de profesoarele de limba şi literatura română Aliona Lisevici şi Doina Ciobanu, de lucrătorii Direcţiei cultură, turism, tineret şi sport Leova, precum şi de alţi oameni de spirit din localitate.

 

15 ianuarie – Ziua Naţională a Culturii – are o semnificaţie simbolică pentru poporul nostru, pentru că e asociată cu naşterea geniului poeziei româneşti, Mihai Eminescu. Vorbim limba lui Eminescu şi ne asociem cu aceleaşi valori spirituale şi culturale.

 

Cei doi prezentatori, Corina Gumeniţă şi Ludmila Dobă, au trecut succint în revistă activitatea Lucefărului poeziei noastre: de când acesta a plecat de acasă, de la vârsta de opt ani, ca să studieze la Cernăuţi, şi până când a ajuns în eternitate, ca apoi să ne vegheze de acolo, de sus.

 

Elevii de la biblioteca pentru copii l-au colindat pe Poetul Naţional cu un „Colind pentru Eminescu”. Pe parcursul întregii activităţi au răsunat versuri eminesciene, precum şi versuri dedicate poetului. Spectacolul a fost întregit cu o scenetă având drept motiv dragostea poetului faţă de fiinţa iubită.

 

Versurile ieşite de sub pana lui Mihai Eminescu sunt de o muzicalitate şi de o frumuseţe copleşitoare („Pe lângă plopii fără soţi”, „Sara pe deal”, „Mai am un singur dor ş. a.”). Venind să confirme acest fapt, la activitate au fost prezente cu cântece pe versuri eminescene profesoarele de la Scoala de Arte „Ion Aldea–Teodorovici”, Raisa Pencova şi Svetlana Bogorad, precum şi bibliotecara Maria Corotaş de la salonul de artă al bibliotecii.

 

Asistenţa a vizionat şi câteva videoclipuri despre activitatea lui Mihai Eminescu

 

În cadrul spectacolului literar–muzical, bibliotecara Ludmila Ghenea a prezentat manuscrisele lui Mihai Eminescu, editate în 32 de volume, dintre care cinci volume au fost donate bibliotecii leovene de către academicianul Valeriu Matei, directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chişinău, numele căruia îl poartă biblioteca.

 

După ce prezentatorii au anunţat că, la 17 iunie 1889, carul funerar îmbrăcat în negru şi tras de doi boi, urmat de un cortegiu format din câţiva prieteni, persoane oficiale, studenţi şi elevi, porni spre cimitirul Bellu, iar gazetele vremii scriau: „În capul cel mai bolnav – cea mai luminoasă minte, în trupul cel mai chinuit – cea mai mare trudă”, a urmat un rectal de poezie dedicat poetului de către membrii cenaclului literar „Mioriţa” de pe lângă Biblioteca Publică Raională Leova, condus de bibliotecara Tamara Leon. În închere, participanţii au fost îndemnaţi să citească şi să recitească opera eminesceană, pentru că Eminescu este un poet nepereche, care nu are limite de vârstă, nu încape în timp şi este întotdeauna actual.