Raionul Cantemir are buget pentru anul viitor

Consiliul Raional Cantemir (CRC) a aprobat bugetul acestei unităţi teritorial-administrative pentru anul care vine. În principalul document financiar se prevede că veniturile vor depăşi cheltuielile cu peste jumătate de milion de lei.

cantemir

Principala chestiune înclusă în ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Raional Cantemir, desfăşurată la mijlocul săptămânii precedente, a fost cea cu privire la adoptarea bugetului raional pe 2015.

Veaceslav Cozma, şeful Direcţiei finanţe a CRC, a menţionat într-o notă explicativă că, „potrivit Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, cu modificările operate prin Legea nr. 267 din 1 noiembrie 2013, începând cu 1 ianuarie 2015 se implementează noul sistem de formare a bugetului unităţii administrativ-teritoriale de nivelul doi”.

Partea de venituri

Decizia votată de către consilieri pe marginea acestei chestiuni stipulează că veniturile în anul viitor vor constitui 113 milioane 257,3 mii de lei. Aceasta-i cu 520,5 mii de lei mai mult în comparaţie cu partea de cheltuieli.
Sursa citată a subliniat că la elaborarea părţii de venituri s-a ţinut cont de prevederile legislaţiei fiscale, de cotele stabilite, de acumulările din teritoriu în anii precedenţi şi de nivelul veniturilor proprii în anul curent.

Partea preponderentă a veniturilor de bază ale bugetului raional pentru anul viitor revine transferurilor de la bugetul de stat, acestea constituind 103 milioane 525,3 mii de lei sau 95,9 la sută.

Celelalte venituri de bază ale bugetului raional pe 2015 se vor forma din defalcările, confrom cotelor procentuale, de la impozitele şi taxele de stat – 4 milioane 196,7 mii de lei şi din veniturile proprii – 275 de mii de lei.

De asemenea, pentru anul care vine se preconizează mijloace speciale spre încasare de suma totală de 3 milioane 71,7 mii de lei, inclusiv de la serviciile cu plată – 2 milioane 130,3 mii de lei, de la plata pentru chiria/arenda bunurilor de proprietate publică – 941,4 mii de lei.

Capitolul cheltuieli

Şeful Direcţiei finanţe din cadrul Consiliului Raional Cantemir a specificat că, pentru prima dată, bugetul acestei unităţi teritorial-administrative a fost elaborat pe bază de programe şi performanţă, unde accentul a fost pus pe legăturile dintre politicile şi strategiile naţionale şi locale cu alocarea resurselor şi desemnarea clară de atingere a obiectivelor urmărite, prin stabilirea unor rezultate măsurabile ale acţiunilor şi politicilor. Implementarea reformei menţionate în sistemul de planificare are drept scop eficientizarea cheltuielilor publice, prin crearea unei legături directe dintre cheltuielile bugetare şi rezultatele obţinute din implementarea programelor bugetare.

În opinia lui Veaceslav Cozma, aceste programe cuprind toate resursele bugetare: componenta de bază, mijloacele speciale şi fondurile speciale. Pentru anul 2015, cheltuielile totale ale bugetului raional vor fi egale cu 112 milioane 236,8 mii de lei, dintre care: componenta de bază – 107 milioane 476,5 mii, mijloacele speciale – 3 milioane 71,7 mii, fondurile speciale – 1 milion 688,6 mii de lei.

La şedinţă s-a mai specificat că trecerea bugetară pe bază de programe este în strânsă legătură cu planificarea pe termen mediu, deoarece majoritatea politicilor au o durată mai mare de un. Astfel, bugetul raional pentru anul următor este structurat pe 11 programe şi 27 de subprograme, făcându-se şi estimările preventive pentru încă doi ani, 2016 şi 2017.

Cea mai mare pondere în volumul de cheltuieli din 2015 revine programului 88, „Învăţământul şi serviciile de educaţie”, unde vor fi alocate 84 de milioane 914,1 mii de lei (75,7 la sută), după care urmează programul 90, „Protecţia socială” – 10 milioane 806,9 mii de lei (9%). Programul 85, „Cultura”, va beneficia de trei milioane 378 de mii de lei ori 3 la sută, iar programul 86, „Sportul şi activităţile pentru tineret”, va primi două milioane 314,7 mii de lei, echivalentul a 2,1 la sută.