Raionul Leova are un mecanism funcţional de prevenire a abuzului faţă de copii

Aspectele colaborării intersectoriale pentru asistența și monitorizarea copiilor care sunt victime sau potențiale victime ale abuzului, neglijării, exploatării și traficului de fiinţe umane, şi rezultatele obţinute până în prezent pe acest segment important au fost tema discuţiei purtate recent, la o masă rotundă, de autorităţile raionului Leova şi factorii implicaţi în combaterea acestui flagel social.

leova1

Mecanismul intersectorial lansat în 2012 acoperea inițial cinci localități din raion (Leova, Borogani, Filipeni, Tomai și Iargara), dar ulterior a fost extins și implementat în toate cele douăzeci de primării din raionul Leova. Acesta prevede o colaborare strânsă între Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC), Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne și APL-uri.

Întrunirea a fost deschisă de către vicepreședintele raionului Leova, Ion Borza, care și-a exprimat speranța că mecanismul intersectorial va contribui la eliminarea cazurilor de abuz și neglijare, care pot avea consecințe tragice.

Reprezentantul CNPAC a vorbit despre importanța meselor rotunde, care oferă o viziune și o poziție comună a instituțiilor implicate în prevenirea abuzului față de copii.
Ulterior, Lilia Cozma, specialist superior al Direcției asistență socială și protecția familiei (DASPF), a raportat despre realizările din ultimul an, care au avut loc datorită unei bune conlucrări a tuturor instituțiilor implicate în mecanismul de prevenire a abuzului faţă de copii.

Drepturi și datorii

Angela Chițanu, expert al Centrului de planificare familială al IMSP Spitalul Raional Leova, a informat asistenţa despre scăderea la nivel de raion a numărului de copii neglijați, vătămați sau terorizați, dar a accentuat necesitatea implementării în şcoli a unor programe de educație sexuală.
În aceeași ordine de idei, s-a discutat intens despre fișa de raportare a abuzurilor, la care cetățenii nu recurg, din diverse motive, fapt ce îngreunează identificarea victimelor abuzului în rândul minorilor.

Olga Caisîn, specialist superior al Direcției învățământ Leova, a început discursul cu un citat din Tudor Arghezi: „Drepturile omului implică și datoriile lui”. Astfel s-a încercat a sublinia responsabilitatea pe care o au părinții în protecția copiilor, precum și în eliminarea abuzurilor față de aceștia. Totodată, Olga Caisîn a vorbit despre neglijarea emoțională sau morală, fiindcă deseori se întâmplă ca părinții să nu își motiveze suficient copiii, ci dimpotrivă, să îi învinovățească sau să-i desconsidere.

La finalul mesei rotunde, Sergiu Postică, șeful Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, a identificat un şir de probleme și neconcordanțe juridice existente în procesul de prevenire a abuzurilor față de copii, în principal, din cauza unor lacune legislative și ordonanțe de protecție nefuncționale.

Nu în ultimul rând, responsabilii din domeniul social şi alţi actori implicaţi în prevenirea abuzului faţă de copii au indicat asupra faptului că unele cazuri de violenţă asupra copiilor sunt mai dificil de depistat și, în acest sens, ar trebui să se întreprindă eforturi suplimentare din partea structurilor abilitate, care dispun de mecanisme legale de intervenţie şi acţiune.