O decizie importantă a Consiliului Raional Cantemir

În cadrul ultimei sale şedinţe de la sfârşitul lunii septembrie, Consiliul Raional Cantemir a adoptat decizia „Cu privire la alimentarea elevilor din familiile socialmente vulnerabile transportaţi la instituţiile de învăţământ de treaptă gimnazială din alte localităţi”.

cantemir

Efectuarea reformelor în sistemul educaţional din raionul Cantemir a impus necesitatea reorganizării instituţiilor de învăţământ. Drept urmare a acestui fapt, pe lângă Direcţia raională de învăţământ a fost înfiinţat un serviciu de transport special, care asigură deplasarea copiilor din localităţile unde nu există şcoli în cele unde asemenea instituţii funcţionează.

Peste 800 de copii transportaţi la alte şcoli şi grădiniţe

Potrivit unei note informative semnată de Lilia Cebotaru, şefa Direcţiei de învăţământ Cantemir, în anul precedent de studii, transportarea gratuită a elevilor spre/şi de la instituţiile educaţionale din localităţile rurale, la distanţe ce depăşesc trei kilometri, a fost asigurată de 13 unităţi auto, inclusiv cu nouă autobuze procurate în acest scop şi aflate la balanţa şi în gestiunea Direcţiei raionale de învăţământ, precum şi cu patru unităţi de transport arendate. În total, au fost transportaţi 844 de elevi şi 41 de preşcolari din 20 de localităţi ale raionului Cantemir.

Cam aceeaşi situaţie se atestă şi în anul actual de studii, când sunt transportaţi 775 de elevi şi 31 de preşcolari din 20 de localităţi. Astfel, la Goteşti, din zona de nord a comunei (distanţa tur-retur este de opt kilometri) sunt aduşi la Gimnaziul „Vasile Pârvan” din localitate 86 de copii, din cea de sud (şase kilometri) – 44, din satul Costineşti (12 kilometri) – 51 de copii.

Este mare numărul elevilor transportaţi de la Pleşeni la Hănăseni – 82, de la Epureni la Cania – 74, de la Flocoasa la Ciobalaccia – 72 etc.

În urma reorganizării instituţiilor din domeniul educaţional au apărut o serie de probleme ce ţin de regimul de activitate al şcolarilor şi preşcolarilor. În opinia Liliei Cebotaru, elevii transportaţi sunt privaţi de posibilitatea de a participa la activităţi extraşcolare în a doua parte a doua a zilei. De asemenea, este dezechilibrat regimul lor alimentar.

Îndeplinind cerinţele Guvernului

Sursa citată a menţionat că, în conformitate cu Hotărârea de guvern nr. 234 din 25 februarie 2005, este asigurată alimentarea gratuită a copiilor din clasele I-IV. Acelaşi document stipulează căutarea de posibilităţi pentru ca să ia masa şi elevii claselor a V-XII, care provin din familii socialmente vulnerabile.

Din partea directorilor instituţiilor de învăţământ au parvenit mai multe solicitări privind alimentarea elevilor din treapta gimnazială care fac zilnic naveta, pentru ca aceştia să poată fi încadraţi în activităţi extracurriculare.

Convocat în şedinţă la începutul lunii septembrie, Consiliul de administraţie al Direcţiei de învăţământ din raion a discutat şi a aprobat listele copiilor din familii nevoiaşe care au nevoie de alimentare gratuită. Tot atunci s-au efectuat calculele necesare pentru asigurarea lor cu hrană pe parcursul primului semestru de studii.

Membrii Consiliului de administraţie au solicitat Consiliului Raional Cantemir să aprobe demersul Direcţiei raionale de învăţământ în vederea alocării finanţelor necesare pentru organizarea alimentării elevilor din această categorie a populaţiei, transportaţi la instituţiile educaţionale de treaptă gimnazială din alte localităţi.

Mâncare fără plată pentru elevii socialmente vulnerabili

Consiliul Raional Cantemir a luat act de nota informativă a şefei Direcţiei de învăţământ referitoare la chestiunea examinată şi a aprobat listele elevilor din familiile socialmente vulnerabile din clasele a V–IX–a pentru anul financiar 2014, care urmează să se alimenteze gratis. Se prevede ca să beneficieze în total de mâncare fără plată 182 de copii, inclusiv 34 – de la Goteşti, 33 – de la Plopi, 20 – de la Cania, 19 – de la Pleşeni, 15 – de la Enichioi etc.

La şedinţă a fost aprobat, de asemenea, devizul de cheltuieli pentru alimentarea elevilor, în valoare totală de 112.548 de lei, această sumă urmând a fi alocată din fondul disponibil al Consiliului Raional.

CR Cantemir a recomandat consiliilor locale de nivelul unu şi conducătorilor instituţiilor publice de învăţământ (licee, gimnazii, şcoli primare–grădiniţe) să contribuie la alimentarea copiilor din familiile socialmente vulnerabile.