Grație cooperării cu polonezii, leovenii vor fi mai aproape de Europa

Noi punţi de colaborare între raionul Leova şi districtul Krasnystaw din Polonia

Luna octombrie a anului curent a fost marcată, din punct de vedere istoric şi al perspectivei europene, de prezenţa unei delegaţii a districtului Krasnystaw din voievodatul Lublin, Polonia, în raionul Leova. Din componenţa delegaţiei au făcut parte Janusz Szpak, staroste al districtului Krasnystaw, Henryk Czerniej, vicestaroste, Piotr Matej, director al Spitalului din Krasnystaw, Slawomir Kaminski, secretar de presă şi alţi funcţionari. Polonezii au venit în sudul Moldovei cu intenţia clară de a stabili relaţii de colaborare directă cu administraţia raionului Leova şi a transmite către ţara noastră, care aspiră la integrarea în Uniunea Europeană, experienţa Poloniei din perioada de preaderare, de a folosiri în comun a fonduri europene.

6main1

Conform programului vizitei, reprezentanţii delegaţiei poloneze au avut o întrevedere cu şefii administraţiei locale, cu conducătorii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Leova, au întreprins vizite la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, la Biblioteca publică „Valeriu Matei”, la IMSP „Spitalul Raional Leova”, în primăria Filipeni şi la Oficiul Teritorial al Parlamentului.
Interesaţi să cunoască şi potenţialul economic al regiunii, oaspeţii au vizitat, de asemenea, Intreprinderea de producere a mezelurilor „Vladimir Ciobanu” şi Fabrica de vinificaţie din satul Tigheci.

După mai multe vizite de documentare pe pământul moldav, delegaţia districtului Krasnystaw a participat la sărbătoarea Ziua naţională a vinului, cunoscând îndeaproape ospitalitatea remarcabilă a gazdelor, cultura şi obiceiurile lor.
Ulterior, pentru a pune bazele experienţei bilaterale între entităţi în domeniile social, economic, cultural şi al administrării publice, părţile au semnat Acordul de cooperare între Consiliul Raional Leova din Moldova şi districtul Krasnystaw din Polonia.

6main3

Acordul de cooperare a fost semnat cu scopul de a stabili şi dezvolta relaţii de colaborare, de a facilita apropierea între locuitorii districtului Krasnystaw, Polonia, şi cei ai raionului Leova, Republica Moldova, şi din dorinţa consolidării relaţiilor de prietenie şi de colaborare între autorităţile administraţiei publice locale din aceste ţări.

Un acord de cooperare pe multiple planuri

Conform Acordului, părţile vor efectua schimburi de experienţă şi vor implementa proiecte în domeniul dezvoltării locale, vor acorda o atenţie deosebită extinderii active a relaţiilor social-culturale, educaţionale, sportive, turistice, ştiinţifice, vor coopera în domeniul agriculturii, administraţiei publice locale, economiei şi comerţului, educaţiei, formării profesionale, al sănătăţii, vor participarea în comun la programe europene şi internaţionale între autorităţile administrative, întreprinderi şi organizaţii din districtul Krasnystaw şi raionul Leova.

Preşedintele districtului Krasnystaw, Janusz Szpak, a salutat locuitorii raionului Leova şi a menţionat că observă în mulţime aceeaşi oameni ca şi în localitatea sa – primitori, frumoşi, precum şi foarte mulţi tineri. Şeful delegaţiei poloneze a comunicat participanţilor la eveniment că este foarte bucuros că astăzi semnează Acordul de colaborare şi speră că relaţiile de colaborare dintre raionul Leova şi districtul Krasnystaw se vor dezvolta cu succes.

La rândul său, preşedintele raionului Leova, Efrosinia Greţu, s-a arătat şi ea deosebit de bucuroasă şi onorată de prezenţa unor oaspeţi noi şi însemnaţi în raionul Leova.

Doamna preşedinte a multumit polonezilor pentru că au dat curs invitaţiei, exprimând speranţa ca sărbătorile toamnei să le ofere excelente ocazii pentru a descoperi Moldova.

În numele administraţiei leovene, Efrosinia Greţu a dat asigurări că autorităţile raionului Leova vor depune eforturi susţinute pentru o colaborare fructuoasă, având în vedere drumul pe care se află Republica Moldova , care, graţie acestei colaborări şi experienţe avansate, o va apropia de comunitatea europeană.