Audieri publice la proiectul Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova 2015-2020

Săptămâna trecută, în incinta Consiliului Raional Leova s-au desfășurat audierile publice pe marginea proiectului Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru anii 2015-2020, inclusiv componenta Alimentare cu Apă și Canalizare.

audieri publice

În cadrul activității au fost prezente persoanele-cheie din conducerea raionului — președintele raionului Leova, Efrosinia Greţu și vicepreședinții Ion Plămădeală și Ion Borza, reprezentanţii Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), funcționari publici din cadrul aparatului președintelui raionului și direcțiilor din subordinea Consiliului Raional Leova, primari, consilieri raionali şi locali, agenți economici.

Scopul audierilor publice a fost informarea celor prezenţi privind aspectele cele mai importante ale Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pe anii 2015-2020, care urmează a fi propusă spre adoptare consilierilor raionali în şedinţa din data de 25 septembrie curent.

Evenimentul a fost deschis de președintele raionului Leova, Efrosinia Grețu, care a menţionat importanţa aprobării unei asemenea Strategii.

În continuare, Valeriu Porubin, specialist principal în cadrul Direcției economie, dezvoltarea teritoriului și atragerea investițiilor, a prezentat cele mai importante aspecte ale Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova pentru 2015-2020, precum planul de obiective strategice în domeniul afacerilor, industrie și investiții, în domeniile agricultură, asistență medicală, protecție socială, sistem educațional, sector energetic și eficiența energetică, mediu ambiant, management al deșeurilor, infrastructura transporturilor, cultură, sport și turism.

Dezvoltare durabilă și îmbunătățire a vieții

audieri publice2

A fost dată publicităţii şi componenta Aprovizionare cu Apă și servicii de Canalizare a raionului Leova a Strategiei de Dezvoltare Integrată, fiind expuse în prim plan cadrul strategic și legal din domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare de nivel național, regional și local; situația curentă a sectorului AAC a raionului Leova, resursele de apă și calitatea apei, infrastructura de apă și canalizare etc.

Implementarea Strategiei urmărește îmbunătățirea condițiilor social-economice, culturale, a nivelului de trai al locuitorilor raionului Leova din perspectiva creşterii principalilor indicatori ai dezvoltării durabile.

Pe parcursul audierilor publice, participanții și-au exprimat opiniile și au înaintat propuneri pentru îmbunătăţirea strategiei. Şeful adjunct a Oficiului Teritorial Hânceşti al Cancelariei de Stat, Alexandru Bujorean, a inițiat discuții referitor la termenul de elaborare a conceptelor Strategiei de Dezvoltare Integrată a raionului Leova.

În luarea sa de cuvânt, consilierul raional Ion Gudumac a menţionat calitatea şi volumul muncii depuse la elaborarea componentei Alimentare cu Apă şi Canalizare din Strategie de către specialiştii Consiliului Raional Leova, ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud şi Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).

Strategia de Dezvoltare Integrată a raionului Leova 2015-2020 (SDI), cu excepţia componentei Alimentare cu Apă şi Canalizare, a fost elaborată cu suportul Companiei de Consultanţă „INSPIRO”, parte a Institutului Naţional de Cercetări Economice.

Componenta Alimentare cu Apă şi Canalizare a fost elaborată cu suportul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ).