Problema discriminării, discutată din nou la Cahul

Reprezentanţi ai autorităţii publice locale, reprezentanţi ai societăţii civile şi mass-media au participat la un seminar instructiv privind prevenirea şi eliminarea discriminării. Proiectul este realizat cu suportul Ambasadei Finlandei în Republica Moldova, în parteneriat cu Asociaţia pentru Politica Externă şi Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Formatorii seminarului au fost Doina–Ioana Străisteanu, avocată, expertă şi membră a Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării, şi Ion Schidu, jurist la Institutul pentru Drepturile Omului.

1problemaIMG_20140924_104440

Elena Bacalu, vicepreşedinte al raionului Cahul, a ţinut să mulţumească tuturor celor prezenţi, atât pentru organizare, cât şi pentru participare. „Consider că Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării nu a fost fondat întâmplător, pentru că la noi în societate există probleme de acest gen şi este nevoie şi de astfel de servicii. Sper că, odată cu înfiinţarea acestui consiliu, lucrurile se vor schimba spre bine atât din partea noastră, la nivel raional, cât şi din partea dvs., la nivel național. Deoarece atunci când vorbim despre discriminarea femeilor la noi în societate, vedem tot mai des la diferite posturi de televiziune că se discută foarte mult despre rolul femeii în societate, în politică, iar eu, ca femeie, conducător şi politician, am simţit pe pielea mea că este foarte uşor pentru un bărbat să ajungă la o funcţie înaltă, să fie apreciat. Iar o femeie, pentru a ajunge undeva, trebuie să muncească mult mai mult decât un bărbat”, a conchis vicepreşedintele raionului Cahul.

Doina–Ioana Străisteanu, membră a Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării, i-a inițiat pe participanţi cu cadrul legal ce prevede egalitatea de şanse. Potrivit domniei sale, scopul acestei legi este de a preveni şi a combate discriminarea, precum şi de a asigura egalitatea de şanse sau tratament tuturor cetățenilor Republicii Moldova în sfera politică, economică, socială, culturală, dar şi în alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingere, sex, vârstă, dizabilitate sau pe bază de orice alt criteriu similar. Conform legii, se interzice discriminarea în câmpul muncii, la accesul la bunuri şi servicii disponibile publicului, în domeniul învăţământului şi în alte sfere ale societăţii în general.

Restanțieri la capitolul toleranță

Ion Schidu a vorbit despre categoriile de persoane care sunt cel mai mult discriminate în societate. Printre acestea se numără şi femeile. Fiecare a patra femeie din Republica Moldova este victimă a violenţei în familie, fie fizică, sexuală, psihologică sau economică. Astfel, ţara noastră, potrivit Raportului privind decalajul de gen (Gender Gap Report), la capitolul împuternicirii politice a femeilor, ocupă poziţia 85 din 135, în vecinătatea ţărilor din Africa şi Asia.

Persoanele cu dizabilităţi mentale, potrivit studiilor sociologice, reprezintă categoria cu riscul cel mai mare de a fi supuse discriminării. Rezultatele unui studiu arată că 2/3 dintre respondenţi afirmă că copiii cu dizabilităţi nu sunt ca toţi copiii şi trebuie să fie educaţi în şcoli speciale, 39% consideră că persoanele cu dizabilităţi mentale sunt periculoase şi trebuie izolate. Şi persoanele de orientare sexuală minoritară continuă a fi stigmatizate şi discriminate. Atitudinea homofobă, intoleranţa şi discriminarea provine atât de la persoane particulare, cât şi din partea actorilor statali.

Persoanele de etnie minoritară, în special cele de etnie romă, continuă a fi discriminate în societate. Acestea au acces sporadic la servicii educaţionale, acces limitat la servicii medicale şi de asistenţă socială şi se încadrează cu greu în câmpul muncii. De asemenea, sunt ignorate de societate şi persoanele de religie minoritară. Iar despre persoanele infectate cu HIV, peste 60% din respondenţii unui sondaj au declarat că acestea nu au loc în ţara noastră. Participanţilor la seminar li s-a propus spre examinare şi câteva studii de caz pentru a depista discriminarea şi a găsi metode de soluţionare a acestei probleme majore cu care se confruntă societatea secolului XXI.