Competenţele pentru prezent şi viitor ale pedagogilor din raionul Cantemir

Tradiţionala conferinţă a cadrelor didactice din raionul Cantemir a avut, anul acesta, genericul „Acces, relevanţă, calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi viitor”.
conferintacantemir
În comparaţie cu anii precedenţi, actuala ediţie a adunării principale a pedagogilor cantemireni a decurs după un alt scenariu. Mai întâi i s-a oferit cuvântul Nadejdei Velişco, şefă a Direcţiei învăţământ superior şi dezvoltare a ştiinţei din cadrul Ministerului Educaţiei, care a făcut o prezentare generală a dezvoltării acestui domeniu în Republica Moldova.
Apoi, cu o alocuţiune de felicitare a venit în faţa celor prezenţi preşedintele raionului Cantemir, Andrei Malaşevschi. În continuare, Lilia Cebotaru, şefa Direcţiei învăţământ a Consiliului Raional, a dat citire raportului despre bilanțul anului de studii 2013-2014 şi despre sarcinile pentru perioada imediat următoare.

Numărul copiilor este în continuă scădere

După cum s-a menţionat la conferinţă, în raion activează patru licee, 27 de gimnazii, trei şcoli primare–grădiniţe, două instituţii extraşcolare şi 44 de instituţii preşcolare – în total, 80 de colective în care, la sfârşitul anului şcolar, erau 9256 de copii, dintre care 6418 elevi şi 2838 de preşcolari. Cu părere de rău, populaţia şcolară în raionul Cantemir se află în continuă scădere, constituind, în perioada indicată, comparativ cu anul precedent, cu 4,8 procente mai puţin în instituţiile preuniversitare şi cu 3,1 la sută în cele preşcolare.
A crescut numărul copiilor care au plecat împreună cu familia peste hotare: 54 de elevi şi 24 de preşcolari. Se atestă o sporire considerabilă a copiilor lipsiţi de grija părintească – 515 dintre ei sau 8 la sută au ambii părinţi aflaţi în afara Republicii Moldova, iar 1561 (24,3%) duc dorul mamei sau al tatălui. Afară de aceasta, 840 de minori trăiesc în familii socialmente vulnerabile ori defavorizate.

Persistă fluctuaţia cadrelor

„Asigurarea instituţiilor de învăţământ cu cadre didactice calificate este unul din obiectivele majore în activitatea Direcţiei de învăţământ Cantemir, a subliniat Lilia Cebotaru. În anul şcolar 2013-2014, în instituţiile de învăţământ din raion au activat 824 de cadre didactice, mai puţin cu 45 faţă de anul precedent. Dintre toţi pedagogii, 597 muncesc în şcoli, iar 227 – în instituţiile preşcolare”.

Raportoarea a recunoscut că problema fluctuaţiei cadrelor didactice persistă. Se menţine tendinţa de părăsire a locului de lucru: în anul de referinţă, aceasta s-a întâmplat cu 19 pedagogi – cu 9 mai mult comparativ cu anul anterior de studii.

Potrivit şefei Direcţiei de învăţământ, încadrarea specialiştilor tineri în procesul educaţional este în descreştere. În perioada supusă analizei au fost angajate 17 cadre didactice tinere, dintre care două au părăsit locul de muncă din prima lună de activitate. Pentru acoperirea necesarului de cadre didactice în anul actual de studii, raionul are nevoie de încă 55 de specialişti.

Specialiştii de mâine se formează astăzi

La examenele de bacalaureat 2014, din raionul Cantemir au fost admişi 241 de candidaţi, inclusiv 39 de restanţieri din sesiunea trecută. Au promovat examenele 157 de candidaţi, rămânând cu restanţe pentru sesiunea viitoare 84 de elevi. Rata de promovare a examenelor de bacalaureat a fost de 65,1 la sută, faţă de 85% în 2013.

Lilia Cebotaru a recunoscut că în învăţământul general se constată o continuă scădere a reuşitei şcolare.

Raportul a fost completat cu o serie de propuneri şi sugestii expuse în cadrul dezbaterilor. Participanţii la conferinţă au adoptat o rezoluţie, în care au fost trasate căile de transpunere în practică a sloganului asumat de către pedagogii din raionul Cantemir: „Acces, relevanţă, calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi viitor”.