Funcţionari publici din raionul Leova, instruiți într-un proiect transfrontalier

Recent, la Consiliul Raional Leova s-a desfășurat modulul de formare „Comunicare și Relații Publice” în cadrul proiectului „Reţea de formare profesională pentru administraţia publica locală”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România–Ucraina–Republica Moldova 2007-2013. 

leova functionari

La această activitate au participat funcţionari publici din raioanele Leova, Hâncești și Nisporeni, fiind instruiți de formatori din România, din cadrul Consiliului Județean Vaslui. În timpul instruirii au fost puse în discuție subiecte precum sunt: elementele procesului de comunicare, forme de comunicări, particularități și bariere ale procesului de comunicare, reguli pentru o comunicare eficientă la nivelul unei instituții, comunicare internă și externă.

Consiliul Raional Leova participă la proiectul „Reţea de formare profesională pentru administraţia publică locală”, finanţat în cadrul Programului operaţional comun „România–Ucraina–Republica Moldova 2007-2013), în calitate de partener de proiect nr. 1, cu repartizarea din bugetul total al proiectului în valoare de 166.666 de euro a sumei de 15.778 de euro, din care 14.200 de euro – finanţare nerambursabilă. Cofinanţarea din bugetul Consiliului Raional Leova este în valoare de 1558 de euro, reprezentând 9,4% din valoarea contribuţiei financiare totale a partenerilor.

În implementarea proiectului de formare profesională a funcţionarilor publici sunt antrenaţi următorii actori: Consiliul Judeţean Vaslui (România), consiliile raionale Leova, Hânceşti, Nisporeni (Republica Moldova), Consiliul Raional Reni (Ucraina) şi Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană a Euroregiunii „Dunărea de jos” (Ucraina).