Bune practici de administrare locală şi servicii de calitate la Zaim

La finele lunii iulie curent, membrii echipei Programului Bunelor Practici ale Autorităților Locale au vizitat, alături de localităţile Varnița, Ruseștii Noi și Țâpala, comuna Zaim din raionul Căuşeni. În cadrul vizitei de documentare, membrii echipei au discutat cu reprezentanții grupului de lucru responsabil de implementarea exemplelor de bune practici în localitatea respectivă, precum și cu beneficiarii direcți ai acestora. 

zaim

Comuna Zaim face parte din cele 27 de localități din Republica Moldova selectate pentru a fi vizitate de către echipa Programului Bunelor Practici. Scopul vizitei a fost de a verifica informația prezentată în formularele de participare la program de către autoritățile locale și a afla mai multe despre practicile de succes implementate la nivel local.

Începând cu luna iulie 2013, accesul spre Casa–muzeu „Alexei Mateevici”, obiectiv unic de interes turistic, a devenit mai facil. Și asta pentru că în comuna Zaim din Căușeni a fost construit un drum modern, cu lungimea de 330 de metri, care asigură accesul spre muzeu și spre biserica din localitate. Deşi este înscrisă în circuitul turistic naţional, accesul spre casa-muzeu era anevoios, iar pentru a remedia această situație, în anul 2012 a fost inițiată implementarea proiectului prin care s-au creat oportunităţi reale pentru sporirea atractivităţii turistice.

Potrivit directorului și fondatorului muzeului memorial, Ion Găină, prin proiectul de construcție a drumului de acces spre muzeu s-a realizat tocmai ceea de ce avea nevoie cel mai mult instituția: „După restaurarea din 2008, Casa-muzeu „Alexei Mateevici” avea nevoie de un drum nou de acces și de o parcare pentru autocarele cu turiști care vizitează muzeul. Dovadă că drumul are un rost o arată cifrele: dacă, în anul 2013, numărul vizitatorilor a numărat 3.300 de persoane, în anul curent, doar până în luna mai, numărul acesta a ajuns la circa 2.000 de vizitatori”.

Obiectivele din Zaim, incluse în circuitul turistic internațional

În urma implementării proiectului, comuna Zaim beneficiază și de alte avantaje, cum ar fi facilitarea deplasării turiştilor spre casa-muzeu, amenajarea unei parcări în preajmă care asigură accesul liber al turiştilor şi delegaţiilor oficiale la muzeu, fapt confirmat de către primarul comunei, Ion Veste.

Acesta a spus că „prin accesul liber la Casa-muzeu au fost create oportunităţi reale de a atrage un număr mai mare de turişti în regiune, s-au creat condiţii optime pentru accesul şi parcarea mijloacelor de transport în zona instituţiei, precum și spre biserica din localitate. Totodată, a sporit interesul pentru obiectivele turistice din regiune, fapt ce favorizează dezvoltarea turismului și promovează mai intens imaginea localităţi”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie oferirea oportunităţilor reale de înscriere a Regiunii de Dezvoltare Sud în circuitul turistic naţional şi internaţional. Costul total al proiectului este de 1.512.818 lei, bani oferiți de către Fondul Național de Dezvoltare Regională.

Autorităţile administraţiei publice locale din comuna Zaim, Căuşeni, vor fi invitate, alături de alte 26 de entităţi, să prezinte bunele lor practici în cadrul unei mese rotunde desfăşurate în luna septembrie 2014. În urma acestor prezentări şi a vizitelor anterioare, vor fi selectate autoritățile publice locale cărora le va fi acordat statutul „Autoritatea cu Cea mai Bună Practică”.