Apa potabilă, una din problemele majore ale satului Andruşul de Sus

Factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţiei este apa. Asta având în vedere importanţa vitală permanentă a prezenţei apei potabile pentru procesele fiziologice şi biochimice care au loc în organismul uman, precum şi pentru necesităţile igienice şi menajere. Generalizând, apa este un factor ce întreţine existenţa umană şi, totodată, un subiect foarte des discutat în ultima vreme.

apa potabila

Alimentaţia populaţiei cu apă potabilă în cantităţi suficiente trebuie să fie una din direcţiile prioritare în politica şi acţiunile statului. La fel de importantă este şi problema canalizării localităţilor, ambele probleme urmând a fi soluţionate concomitent, deoarece construcţia doar a sistemelor de alimentare cu apă va genera o creştere inevitabilă a volumului de ape uzate formate şi lipsa colectării şi epurării acestora, ceea ce poate duce la poluarea apelor de suprafaţă şi a celor subterane.

Problema cea mai gravă a societăţii în care trăim e că, de cele mai multe ori, apa potabilă devine un lux pentru multe regiuni şi localităţi. Una din miile de astfel de localităţi este satul Andruşul de Sus, unde apa potabilă, nemaivorbind de un sistem de canalizare, reprezintă un subiect sensibil şi dureros.

Andruşul de Sus este un mic sătuc pitoresc din sudul Republicii Moldova, situat la 11 km distanţă de oraşul Cahul. Potrivit ultimelor date ale recensământului, satul are circa 1780 de locuitori, încadrați în 560 de familii.

În cadrul campaniei cu genericul „ Moldova are glas”, localnicii şi-au exprimat doleanţele în legătură cu problema apei potabile în localitatea lor: „Noi trăim în partea aia unde nici fântâni nu sunt, nu încă şi apă. Cărui om nu-i place să aibă apă în casă, dacă el se duce la 50 de metri ca să-şi aducă o găleată de apă”?

„În raionul în care trăiesc eu, apa e foarte bună, dar de la centru la vale e foarte sălcie. La noi sunt izvoare bune, dar trebuie de săpat”, a mai spus alt localnic.

Singura sondă de apă alimentează doar 100 de gospodării din cele 560

Potrivit lui Sorin Ciobanu, primarul satului, problema apei potabile există dintotdeauna în localitatea pe care o conduce: „Noi recurgem foarte des la efectuarea unor analize de laborator, pentru a afla care este calitatea apei în prezent, iar rezultatele nu sunt deloc îmbucurătoare, din an în an, aceasta se înrăutăţeşte, nivelul de nitraţi şi nitriţi fiind cu mult peste limita admisibilă”.

Primarul ne-a mai relatat că numărul fântânilor din sat este foarte mic, iar jeturile de apă din acestea sunt foarte slabe. Cea mai adâncă fântână din localitate are peste 40 de metri adâncime, iar apa din aceste fântâni poate fi practic folosită doar în scopuri menajere.

O calitate mai bună a apei are doar singura sondă de apă a satului, dar care acoperă necesitatea doar a 100 de gospodării din cele 560.

„Recent, am găsit nişte surse financiare şi am început implementarea proiectului tehnic. De asemenea, lucrăm în parteneriat şi cu Consiliul Raional Cahul, împreună cu care se elaborează un proiect de anvergură, datorită căruia vom avea posibilitatea să aducem apa din râul Prut”, a conchis Sorin Ciobanu.

Referitor la această problemă, Tudor Creţu, şef adjunct al Direcţiei Construcţii, Gospodărie Comunală, Drumuri, elaborarea şi atragerea proiectelor investiţionale, a declarat că în 2010 a început elaborarea strategiei de aprovizionare cu apă şi canalizare a întreg raionului, în cadrul căreia s-a făcut divizarea în şase clustere. Un cluster este o direcţie de la centrul raional către localităţile raionului unde intră de la cinci până la cincisprezece primării.

Ceea ce ţine de Andruşul de Sus, acesta este inclus într-un cluster împreună cu alte şapte sate: Andruşul de Jos, Cotihana, Larga Nouă, Badicul Moldovenesc, Baurci–Moldoveni, Iasnaia Poliana şi Doina.

„Pentru moment, se elaborează proiectul tehnic de aprovizionare cu apă a respectivelor sate din râul Prut de la un singur agent economic, „Apă–Canal”. Însă, pentru a fi posibil acest lucru, e necesar ca toate satele sus-menţionate să elaboreze şi să implementeze proiectele tehnice. Cât priveşte Andruşul de Sus, acesta deja deţine acest proiect tehnic”, a adăugat Tudor Creţu.