Prestarea serviciilor medicale populaţiei, în atenţia Consiliului Raional Cantemir

Consiliul Raional Cantemir a examinat, în cadrul unei şedinţe ordinare, chestiunea „Despre situaţia privind prestarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară şi în asistenţa medicală spitalicească de către instituţiile medico-saniatre publice din raion şi măsurile pentru îmbunătăţirea calităţii acestora”.

servicii medicale cantemir

Un raport la tema pusă în discuţie a prezentat Andrei Malaşevschi, preşedintele raionului Cantemir. În calitate de coraportori, informaţii asupra subiectului dat au pregătit: Andrei Doina, Elena Olteanu, Ecaterina Corober, Maia Putregai, Mihail Carabeţchi, Iurie Mihăescu, conducătorii instituţiilor medico-sanitare publice din teritoriul aflat în subordine.
La şedinţă s-a menţionat că în raionul Cantemir se iau anumite măsuri în vederea îndeplinirii Legii ocrotirii sănătăţii din 28 martie 1995, a hotărârilor Guvernului Republicii Moldova din 6 august 2007 „Cu privire la aprobarea Politicii Naţionale de Sănătate” şi din 24 decembrie acelaşi an „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate în perioada 2008-2017”.
Acţiunile întreprinse urmăresc scopul perfectării managementului, optimizării şi eficientizării muncii instituţiilor de asistenţă medicală primară, asistenţă medicală spitalicească în vederea ameliorării calităţii asistenţei medicale primare prestate populaţiei pe principiul medicinei de familie şi al îmbunătăţirii indicatorilor de sănătate a populaţiei.

Programele naționale de sănătate, permanent în vizor

Este ţinută în vizor permanent implementarea programelor naţionale de prevenire şi verificare a infectiei HIV/SIDA şi a infecţiilor cu transmitere sexuală, a programelor naţionale de profilaxie şi combatere a diabetului zaharat, de control al alcoolului, de control al tuberculozei, de combatere a hepatitelor virale, de imunizări, de control al tutunului, de promovare a modului de viaţă sănătos, de prevenire şi control al afecţiunilor cardio-vasculare, de control al cancerului etc.

Luând act de starea de lucruri existentă, Consiliul Raional Cantemir a recomandat consiliilor locale de nivelul unu să examineze chestiunea despre situaţia privind prestarea serviciilor medicale de către centrele de sănătate şi oficiile medicului de familie, elaborând măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii acestora pe parcursul semestrului doi al anului curent.

În decizia adoptată pe marginea chestiunii examinate se mai subliniază că primăriile oraşului Cantemir, satelor (comunelor) din raion urmează să promoveze şi să solicite:

– interzicerea comercializării produselor fast food copiilor;
– monitorizarea vânzărilor de produse alcoolice şi țigări minorilor, cu aplicarea sancţiunilor faţă de cei care încalcă actele normative;
– interzicerea vânzărilor de produse spirtoase după ora 21.00;
– elaborarea programelor de integrare şi reabilitare socială a alcoolicilor;
– controlarea agenţilor economici, deţinători de animale, în scopul respectării cerinţelor sanitar-veterinare şi sanitar-igienice;
– acordarea accesului lucrătorilor medicali şi protejarea acestora în soluţionarea problemelor în focarele de tuberculoză.

Sarcini concrete pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale

Directorii centrelor de sănătate Cantemir (Andrei Doina), Baimaclia (Elena Olteanu), Ciobalaccia (Ecaterina Corober), Cociulia (Maia Putregai), Goteşti (Mihail Carabeţchi) au misiunea să intensifice activitatea privind promovarea modului de viaţă sănătos, prin conlucrarea cît mai activă cu primarii unităţilor administrativ– teritoriale, cu agenţii economici, şefii instituţiilor de învăţămînt; să monitorizeze activitatea centrului de sănătate prietenos tinerilor, intensificând activităţile cu păturile social-vulnerabile, cu contingentul specific conform regulamentului acestui centru, precum şi conlucrarea cât mai strânsă cu Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei, cu directorii instituţiilor de învăţămînt, primarii unităţilor administrativ-teritoriale în depistarea, implicarea şi soluţionarea problemelor sociale; să implice cât mai activ medicii şi asistentele medicale în procesul de şcolarizare a populaţiei cu patologii cardiovasculare, diabet zaharat, patologii cu transmitere sexuală (HIV/SIDA), tuberculoză etc.; să intensifice promovarea acţiunilor privind imunizarea populaţiei; în comun cu direcţia învăţământ a Consiliului Raional să oblige asistentele medicale din instituţiile educaţionale preşcolare şi şcolare să efectueze cât mai activ şi obiectiv controlul medical profilactic al copiilor.
Consiliul Raional a stabilit sarcini concrete în vederea îmbunătăţirii calităţii serviciilor medicale prestate populaţiei şi pentru conducerea

Spitalului şi substaţiei de asistenţă medicală urgentă din oraşul Cantemir, dar şi pentru medicul-şef sanitar de stat al raionului, Dumitru Vrabie.

Preşedintele raionului, Andrei Malaşevschi, a fost împuternicit să constituie un grup de lucru pentru elaborarea unui plan de acţiuni privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prestate de către instituţiile medico-sanitare publice din raion pentru perioada 2014-2015 şi să-l înainteze spre aprobare Consiliului Raional Cantemir la o şedinţă a acestuia.

De asemenea, s-a recomandat agenţilor economici ce desfăşoară activitate de antreprenoriat să organizeze periodic examenul medical profilactic al angajaţilor conform prevederilor legislaţiei în vigoare.