Românii de pe ambele maluri de Prut transformă împreună podurile de flori în poduri de piatră

Prietenia veche si colaborarea tot mai strânsă stabilită de-a lungul ultimilor ani între raionul Leova din Republica Moldova şi judeţul Prahova din România s-a soldat în aceste zile cu un Acord de Cooperare semnat între cele două entităţi în cadrul unei şedinţe comune a Consiliului Judeţean Prahova şi Consiliului Raional Leova. Acordul vine să pună bazele unei cooperări pragmatice, de ordin economic şi cultural, între autorităţile administraţiilor publice de pe ambele maluri şi presupune realizarea in comun, pe o perioada nedeterminată, a unor proiecte transfrontaliere. 

sedinta leova1

Deloc întâmplător, evenimentul s-a produs imediat după semnarea şi ratificarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. În dorinţa lor de a sprijini Moldova în cursul ei european, prahovenii, reprezentaţi de către un număr mare de angajaţi şi membri ai Consiliului Judeţean Prahova, în frunte cu preşedintele acestuia, Mircea Cosma, de colaboratori ai Bibliotecii judeţene „Nicolae Iorga” din Ploieşti şi ai Muzeului judeţean de istorie şi arheologie din acelaşi municipiu, au trecut Prutul că să-şi felicite fraţii de sânge din Republica Moldova pentru acest important pas. Dar şi ca să le dea asigurări leovenilor că sunt gata, de acum încolo, atât din punct de vedere juridic, cât şi financiar, să pună umărul la dotarea mult mai consistentă a bibliotecilor publice din raionul Leova cu exemplare de carte românească, la construcţia monumentelor de reconstituire a adevărului ştiinţific şi istoric, precum şi la transpunerea în viaţă a unor proiecte ambiţioase iniţiate de administraţiile publice moldovene în vederea construcţiei parcurilor industriale, managementului integrat al deşeurilor, valorificării pe larg a surselor alternative de energie etc.

Dar vestea cea mai îmbucurătoare adusă de fraţii români pentru cei de la Leova a fost construcţia podului Leova–Bumbata, cu participarea Guvernului României şi nemijlocit a Consiliului Judeţean Prahova, în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră finanţate de Uniunea Europeană.

După primirea caldă, cu pâine, vin şi sare, de care au avut parte la doar o zi de la consemnarea împlinirii a 510 ani de la trecerea în nefiinţă a marelui voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, prahovenii şi leovenii s-au recules deoportiva, în crez şi în simţire, în faţă chipului din bronz al celui mai mare român din toate timpurile. Mircea Cosma, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, și-a amintit de prima lui vizită la Leova, efectuată în 1974, când nu a văzut atunci în aceste locuri nicio literă în grafia latină.

Beneficiile integrării europene, văzute cu propriii ochi

Şi poetul Valeriu Matei, directorul Institutului cultural român „Mihai Eminescu” din Chişinău, prezent la Leova, a trăit în acea zi clipe de bucurie a revederii cu băştinaşii, dar şi cu prahovenii dragi inimii sale, de care îl leagă mai multe proiecte culturale şi istorice, graţie cărora s-a învrednicit de titlul „Cetăţean de onoare al judeţului Prahova”.

Vizita delegaţiei române a continuat cu desfăşurarea şedinţei comune a Consiliului Judeţean Prahova şi a Consiliului Raional Leova, pe agenda căreia a figurat singura şi principala chestiune: semnarea Acordului de Cooperare. În deschiderea şedinţei, Efrosinia Gretu, preşedinta raionului Leova, a făcut o scurtă prezentare a unităţii teritorial-administrative pe care o conduce, astfel încât consilierii judeţeni şi ceilalţi membri ai delegaţiei române să poată lua cunoştinţă mai îndeaproape de paşaportul raionului Leova şi de realizările acestuia de ultimă oră.

„Va mulţumim pentru înfrăţirea dintre comunităţile din Moldova şi cele din România, înfrăţire care are un impact pozitiv pentru cursul ulterior de dezvoltare a localităţilor noastre. Este foarte binevenită pentru comunităţile leovene experienţa României în atragerea fondurilor europene, bunele practici în implementarea proiectelor. În afară de această, cetăţenii moldoveni, mergând în judeţul Prahova, vor avea posibilitatea să vadă cu ochii lor, nu din auzite, beneficiile integrării europene”, a declarat Efrosinia Greţu, specificând că nouă localităţi din raionul Leova au semnat deja acorduri de cooperare cu unităţi teritorial-administrative din judeţul Prahova.

Şefa administraţiei leovene a ţinut să menţioneze suportul Consiliului Judeţean Prahova şi implicarea personală a preşedintelui Mircea Cosma, un mare patriot al neamului şi om cu o profundă dedicaţie, în ceea ce priveşte instalarea în oraşul Leova a bustului lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, iar la Cazangic – a domnitorului Mihai Viteazul. De asemenea, la capitolul realizări comune ale cooperării bilaterale, Efrosinia Greţu a amintit că, graţie colaborării moldo-române, fondurile de carte ale bibliotecilor leovene au fost dotate, începând cu anii 90, cu literatură românească.

Un program pragmatic, elaborat încă în 1990

Totuşi, obiectivul principal al administraţiei raionului Leova îl constituie construcţia podului peste răul Prut, a subliniat Efrosinia Greţu.Un obiectiv pe care cetăţenii moldoveni îl aşteaptă timp de 70 de ani, respectivă punte de legătură a celor două maluri de ţară românească fiind distrusă împreună cu altele de acest fel în timpul celui de-al doilea război mondial de sovietici.

„Obiectivul respectiv poate fi realizat doar cu suportul şi aportul personal al preşedintelui Consiliului Jedetean Prahova, Mircea Cosma, căruia vin să-i mulţumesc în numele tuturor locuitorilor raionului Leova pentru sprijinul acordat. Ne dorim să fim cât mai aproape de voi, iar Prutul să fie râul care să ne unească şi nicidecum să ne despartă”, a spus preşedinta de la Leova.

După ce a prezentat întreaga echipă de funcţionari publici şi consilieri judeţeni, cu care a venit la Leova, preşedintele CJ Prahova, Mircea Cosma, a făcut, la rândul lui, o retrospectivă a celor mai importante evenimente din judeţul pe care îl conduce. Vizavi de colaborarea moldo-română şi schimbarea majoră spre bine pe care a dorit-o dintotdeauna în Republica Moldova, Mircea Cosma a reiterat: „Incertitudinile, mersul înainte şi înapoi, criza economică, prezenţa dintr-o parte şi din alta a tunurilor şi a prafului de puşcă, frământările în graniţele rezultate în urma celui de-al doilea război mondial, consecinţele nefaste pentru poporul român a pactului Molotov-Ribbentrop au făcut să elaborăm în anul 1990, împreună cu ministrul plenipotenţiar al României în Republica Moldova şi cu directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu”, Valeriu Matei, membru de onoare al Academiei Române, un program pragmatic pe termen mediu şi lung, din 18 puncte, pentru integrarea economiilor Republicii Moldova şi României şi revenirea Moldovei în spaţiul neolatin şi cel european. Şi, având în vedere realităţile, suntem, după o perioadă de 24 de ani, abia la punctul 10 al programului respectiv, care prevede transferul podurilor de flori, al bibliotecilor şi schimburilor culturale în câmpul economic”.

Şi aici Mircea Cosma a adus la cunoştinţa celor prezenţi că, pe 15 august anul curent, cu sprijinul României şi al judeţului Prahova, urmează să aibă loc interconectarea reţelelor de gaze ale României cu cele din Republica Moldova. Începând cu acel moment, poveştile precum că lumina, gazele naturale şi tot ce este mai bun vine de la Răsărit vor fi combătute de faptul că, în realitate, realizările vin în Republica Moldova de la Apus.

România vine să faciliteze integrarea Republicii Moldova în UE

sedinta leova2

Trecând mai aproape de subiect, Mircea Cosma a informat autorităţile administraţiei publice locale leovene despre statuarea de către Guvernul României a unor modificări în legislaţia acestei ţări la capitolul finanţe publice locale şi în Legea privind administraţia publică locală. Astfel încât orice autoritate administrativă din România, fie ea cât de mică, judeţ sau comună, să poată semna contracte economice şi ajuta financiar unităţile teritorial-administrative din Republica Moldova, cu condiţia ca ele să facă parte dintr-un acord-cadru. Prin aceasta, potrivit lui Cosma, se explică intenţia Consiliului Judeţean Prahova de a încheia un Acord bilateral de Cooperare a Consiliului Judeţean Prahova cu Consiliul Raional Leova, ulterior urmând a fi parafat şi un acord economic adiţional.

Acestea fiind spuse, aleşii locali din ambele consilii – moldovean şi cel prahovean – au supus votului decizia de încheiere între entităţile de pe cele două maluri de Prut a Acordului de Cooperare. Cu votul unanim al majorităţii consilierilor, documentul a fost aprobat şi semnat de către Mircea Cosma şi Efrosinia Greţu.

Graţie acestui Acord de Înfrăţire şi Cooperare, podurile de flori vor fi transformate în poduri de piatră. Pentru că autorităţile publice locale din România au căpătat dreptul de a aproba finanţarea unor proiecte propuse de către autorităţile locale din Republica Moldova.
„Vom face tot ce depinde de noi ca acest ajutor în lucrări şi obiective de investiţii culturale, sportive etc. să se poată produce. Noi venim să vă ajutăm fie la proiecte europene, fie la un obiectiv pe care ne propunem să-l realizăm în comun. Şi în acest fel România va putea fi prezentă practic în toate primariile din Republica Moldova şi va ajuta comunităţile locale să se integreze mai repede în UE”, a declarat, după semnarea Acordului, preşedintele CJ Prahova, Mircea Cosma. Dânsul a dat asigurări că podul de la Leova este trecut cu albastru în lista primelor trei poduri care vor fi construite de Guvernele României şi Republicii Moldova, în baza fondurilor care se acordă României prin programul transfrontalier.