Pregătiri de viitorul sezon de încălzire la Cantemir

Conducându-se de înţelepciunea vorbei populare că adevăratul gospodar își pregăteşte vara sanie şi iarna car, autorităţile publice locale, administraţiile de nivelurile unu şi doi, agenţii economici şi alţi factori de decizie din raionul Cantemir au lansat lucrările de pregătire de viitorul sezon de încălzire a obiectivelor economiei naţionale şi de menire social-culturală.

cantemir pregatiri

După cum am fost informaţi la Consiliul Raional Cantemir, printr-o dispoziţie din 13 mai a preşedintelui acestui raion, Andrei Malaşevschi, aici a fost constituită comisia pentru organizarea şi monitorizarea pregătirii obiectivelor din sfera social-culturală şi a economiei naţionale de sezonul rece 2014-2015.

Comisia respectivă a elaborat programul de acţiuni privind măsurile de pregătire pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă a instituţiilor preşcolare, preuniversitare, culturale, medicale şi a spaţiului locativ.

În scopul asigurării unei bune funcţionări a tuturor obiectivelor în sezonul rece, se întreprind diferite măsuri, cum ar fi: controlul riguros al utilajelor de folosire a resurselor energetice şi termice existente, efectuarea lucrărilor de conservare a energiei, organizarea licitaţiilor publice de achiziţionare a combustibilului, efectuarea reparaţiilor curente în toate edificiile etc.

Lucrări în sistemul educaţional

O atenţie deosebită se acordă mai ales instituţiilor de învăţământ din raionul Cantemir. Astfel, un liceu teoretic, 11 gimnazii şi trei şcoli primare, care se încălzesc în baza combustibilului solid, vor avea nevoie în viitorul sezon rece de 414 metri cubi de lemne şi de 321 de tone de cărbune. Pănă în prezent, acestea dispun de 328,4 steri de lemne şi de 157 de tone de cărbune.

O situaţie destul de bună la capitolul dat se atestă, bunăoară, la Gimnaziul Coştangalia, unde sistemul de încălzire nu are nevoie de reparaţie şi unde s-au depozitat deja cele cinci tone necesare de cărbune şi 88 de steri de lemne din necesarul de 90 de metri cubi.
Sunt îndestulate cu lemne gimnaziile din Cârpeşti, Plopi şi Ţărăncuţa, are cantitatea necesară de cărbune școala primară din Ţolica. Colectarea combustibilului solid pentru instituţiile de învățământ continuă.

La fel ca şi efectuarea diferitelor lucrări, unele au început de acum, altele vor demara în curând. De pildă, la Gimnaziul Sadâc are loc testarea şi reparaţia convectoarelor, schimbarea a două gofre şi a două robinete (cu sudare), vopsirea ţevilor, izolarea unei porţiuni de şapte metri etc. Curăţarea hogeacului şi a cazanelor, schimbarea robinetelor se va face la Gimnaziul Chioselia. Două sobe noi vor fi construite la Gimnaziul Cârpeşti. Procurarea şi schimbarea unui cazan este necesară la Gimnaziul Toceni. Iar Gimnaziul Stoianovca are nevoie de alocarea a 76 de mii de lei pentru două proiecte: unul – de reconstruire a sistemului de încălzire autonomă, altul – de reconstruire a sălii de cazane.

Cu gândul la iarnă sunt şi instituţiile medicale

Cu începere de la 1 iunie curent, în subdiviziunile Spitalului raional Cantemir se desfăşoară reparaţii curente şi capitale. Sunt planificate lucrări de profilaxie, controlarea funcţionării a două obiective autonome: sala de cazane şi staţia de energie electrică. Tot aici se află în proces de evaluare şi reparaţie reţelele de încălzire şi de aprovizionare cu apă potabilă. Au fost încheiate contractele respective privind aprovizionarea instituţiei în cauză cu resurse energetice, inclusiv gaze naturale, cu apă potabilă. La spital ni s-au dat asigurări că au fost programate surse financiare pentru îndeplinirea tuturor lucrărilor menţionate mai sus.

Pregătirile de iarnă sunt în toi şi la instituţiile din cele cinci centre de sănătate ale raionului. Bunăoară, s-au procurat lemne de peste 48 de mii de lei şi s-au prevăzut 22 de mii de lei pentru aprovizionarea cu cărbune a oficiilor medicilor de familie Ţiganca, Stoianovca, Cârpeşti, Lingura, Antoneşti, Toceni şi Porumbeşti, a oficiilor de sănătate Taraclia, Hârtop, Crăciun, Leca şi Vâlcele din cadrul Centrului de sănătate Cantemir. Pentru oficiile medicilor de familie Pleşeni şi Cania au fost rezervaţi circa 15 mii de lei, pentru consumul de gaze naturale. 107 mii de lei vor fi cheltuiţi pentru încălzirea încăperii Centrului de sănătate Cantemir. Se planifică trecerea la gaze a instituţiei medicale din Cania, în acest scop fiind alocaţi 80 de mii de lei, se va instala încălzire centralizată la cea de la Toceni (50 de mii de lei). Tot la Toceni, dar şi la oficiile de sănătate Vâlcele şi Leca, vor fi demontate ferestrele vechi şi vor fi montate altele noi, pentru aceasta urmând să se cheltuiască 70 de mii de lei.

Centrului de sănătate Cociulia şi Oficiului medicilor de familie Sadâc le-au fost alocate mijloace financiare pentru consumarea, în perioada rece următoare, a 11300 metri cubi de gaze naturale. În luna august anul curent, vor fi procurate câte opt steri de lemne pentru încălzirea oficiilor medicilor de familie Capaclia şi Vişniovca, câte şase metri cubi – pentru cele din Haragâş, Taraclia şi Şamalia. De asemenea, la Oficiul medicilor de familie din ultima localitate se preconizează reparaţia sobei.

Au început lucrările de pregătire de sezonul de încălzire 2014-2015 şi în instituţiile medicale care intră în componenţa celorlalte trei centre de sănătate: Baimaclia, Ciobalaccia şi Goteşti, în cinci localităţi schimbându-se geamurile şi uşile, procurându-se, acolo unde este nevoie, lemne de foc şi cărbune, reparându-se sobele etc.