La Cahul a demarat procesul de instruire a funcţionarilor electorali

Săptămâna aceasta, la Cahul a demarat seria de instruiri a potenţialilor membri ai comisiilor şi birourilor electorale. Seminarele vor dura opt zile şi se vor desfăşura în incinta Consiliului Raional Cahul. Organizatorul evenimentului este Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE). La instruiri participă persoane care ar putea fi potenţiali membri ai comisiilor electorale sau ai birourilor electorale în perioada alegerilor locale sau parlamentare. Menirea seminarelor este creşterea nivelului profesional al persoanelor vizate, precum şi consolidarea calităţii de funcţionar electoral.

proces electoral

Potrivit trainer-ului seminarului, Aliona Plăcintă, buna organizare şi desfăşurare a alegerilor, cu respectarea prevederilor legale, depinde în mare măsură de nivelul de pregătire profesională a persoanelor antrenate în procesul electoral. Dacă înainte de crearea CICDE lipsea un mecanism de certificare a funcţionarilor electorali şi, respectiv, de evaluare a abilităţilor profesionale a acestora, acum acesta va acoperi aceste lacune, contribuind astfel la extinderea numărului de persoane care au experienţă profesională în domeniul electoral şi la organizarea unui proces electoral de calitate.

Participanţii la seminar, care au putut fi înaintaţi atât de APL, cât şi de anumite partide politice, au fost supuşi iniţial unui mic test de evaluare a cunoştinţelor în domeniu, pentru a aprecia nivelul acestora şi a stabili obiectivele instruirii. Astfel, obiectivul principal al CICDE este transmiterea prin intermediul instruii a celor mai bune practici în domeniul electoral de către persoanele implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor în Republica Moldova.

Testul final conţine 25 de întrebări, care mai apoi sunt verificate de către Comisia Electorală Centrală. Astfel, mai mult de 70% de răspunsuri corecte aduc participantului certificatul de calificare, iar cei care au mai puţin de 70% răspunsuri corecte primesc doar un certificat de participare.

Sorina REMENTOVA