Odihna copiilor şi pregătirea de sezonul rece, preocupări pe agenda Consiliului Raional Leova

Pe agenda ultimei şedinţe a Consiliului Raional Leova, desfăşurată la finele lunii mai, au figurat 18 chestiuni, printre care, în categoria celor mai importante, s-au înscris pregătirea sferei sociale a raionului de activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015, organizarea odihnei şi a întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2014, stabilirea obiectivelor de dezvoltare a ramurii horticole în raionul Leova pe anii 2014-2020 ş. a.

sedinta Leova 009

În cadrul aceleiaşi şedinţe, consilierii au efectuat un şir de rectificări la bugetul raionului pe anul curent, au aprobat Planul raional de reducere a morbidităţii şi mortalităţii copiilor de până la18 ani şi au statuat înfiinţarea Centrului de zi pentru copilul aflat în dificultate, cu denumirea „Speranţa”.

Şedinţa a fost considerată drept una deliberativă, fiind prezenţi 26 de consilieri. La lucrările forului leovean a asistat, alături de primari, manageri şcolari şi şefi ai serviciilor deconcentrate în teritoriu, Gheorghe Focşa, deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele PLDM. Preşedinte al şedinţei, cu majoritatea voturilor, a fost aleasă Larisa Topală.

Respectând în totalitate procedura legală de vot şi fără a avea mari obiecţii la ordinea de zi anunţată anterior, consilierii raionului Leova au purces la audierea raportului prezentat de către preşedintele raionului, Efrosinia Greţu, pe marginea pregătirii economiei şi a sferei sociale a raionului de perioada de toamnă-iarnă a anului următor.

Într-o manieră constructivă, pragmatică şi deschisă, resimţită din start, Efrosinia Greţu a comunicat aleşilor locali despre faptul că în sezonul 2013-2014 toate instituţiile au fost asigurate cu resurse energetice în regim normal. De asemenea, într-o stare practicabilă au fost întreţinute drumurile, acest fapt datorându-se bunei conlucrări a CR Leova cu SA „Drumuri Leova”.

Finanțare pentru instituțiile de cultură

În anul 2013, autorităţile APL au acordat o mare atenţie reparaţiei şi pregătirii caselor de cultură şi căminelor culturale, pentru buna funcţionare a cărora au fost alocate şi în anul 2014 surse din bugetul de stat în valoare de 5 mln. 890 de mii de lei. Din aceste mijloace cu destinaţie specială, în cadrul instituţiilor de profil din Borogani, Tigheci, Cazangic, Beştemac, Tochile Răducani şi Colibabovca urmează să se efectueze lucrări de reparaţie a acoperişurilor, alte renovări în interior şi exterior planificându-se la căminele culturale din Covurlui (400 de mii de lei), Filipeni (400 de mii de lei), Hănăsenii Noi (400 de mii de lei), Tomai (400 de mii de lei), Iargara (600 de mii de lei), Cupcui (600 de mii de lei), Sărata-Răzeşi (670 de mii de lei) ş. a.

Pentru învăţământul preşcolar, din bugetul de stat a fost alocată suma de 3 mln. 220 de mii de lei, bani care vor fi direcționaţi la reparaţia grădiniţelor de copii din Romanovca, Tochile-Răducani, Băiuş, Ceadâr, Orac, Sărăteni, Colibabovca şi Sârma.

Cu cei 300 de mii de lei oferiţi administraţiilor locale pentru asigurarea bunei funcţionări în sezonul rece a instituţiilor medicale se preconizează a fi reparat acoperişul Centrului medicilor de familie din localitatea Sărata-Răzeşi.

Administraţia raionului Leova a mai avut grijă să se preocupe, în perioada de toamnă-iarnă 2014-2015, de asigurarea câtorva localităţi rurale cu iluminarea stradală, printre care satele Cazangic, Beştemac, Orac, Bulgărica, Sărata-Răzeşi şi Sârma. Localităţile respective urmează să beneficieze de investiţii capitale din bugetul de stat la capitolul respectiv.

În raportul său, Efrosinia Greţu a rezervat un capitol aparte reparaţiei drumurilor, declarând că va avea grijă personal ca cele 12 mln. 390 de mii de lei alocate raionului Leova în 2014 din Fondul Rutier să fie valorificate la cel mai înalt randament. De asemenea, preşedinta a subliniat că o mare responsabilitate în ceea ce ţine de cheltuirea eficientă a banilor care vor fi distribuiţi pentru îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri revine pe seama primarilor, asigurându-i pe cei din urmă în totalitate de sprijinul susţinut din partea autorităţilor raionale.

Din aceste mijloace urmează a fi reparat drumul central din satul Tomai, renovate două porţiuni de drum asfaltat din satele Covurlui şi Romanovca, precum şi altele fără înveliş asfaltic din Cupcui, Tochile-Răducani, Sărata-Răzeşi, Băiuş, Ceadâr, Orac ş. a.
Din suma disponibilă, un milion 500 de mii de lei s-a alocat pentru construcţia drumului Filipeni–Romanovca–Sărata-Nouă, 1.740.000 de lei – pentru construcţia drumului de acces spre satul Bulgărica, comuna Sărata Nouă, Leova, 1.100.000 de lei – pentru reparaţia drumului de acces spre localitatea Victoria din comuna Sărăteni.

O parte dintr-un grant românesc va ajunge la Leova

sedinta Leova 004

Terminând cu tema drumurilor, Efrosinia Greţu s-a oprit asupra modernizării instituţiilor preşcolare din raion care, de asemenea, vor fi pe linia întâi de finanţare a autorităţilor centrale în acest an.

Astfel, din grantul de 20 de milioane de euro acordat Republicii Moldova de Guvernul României în cadrul Programului de asistenţă tehnică şi financiară, 10 milioane 640 de mii de lei vor reveni raionului Leova. Din suma respectivă, preşedintele raionului a specificat că se vor distribui pentru reparaţia şi amenajarea grădiniţelor de copii din teritoriu 10 milioane 160 de mii de lei, din aceste mijloace fiind îmbunătăţite instituţiile preşcolare din localităţile Sărata Nouă, Sărata-Răzeşi, Băiuş, Ceadâr, Orac, Sărăteni, Colibabovca, Tigheci, Borogani, Selişte, Frumuşica, Covurlui, Cupcui, Filipeni, Hănăsenii Noi, Romanovca, Tochile-Răducani, Tomai, Sărăţica Nouă, Câmpul Drept şi Sârma.

Luând act de informaţia prezentată, anumite întrebări legate de faptul cum au fost distribuiţi banii şi în baza căror criterii au fost selectate instituţiile beneficiare au apărut, în cadrul dezbaterilor, din partea consilierilor fracţiunii PCRM. Fără echivocuri, Efrosinia Greţu a pus capăt acestor speculaţii şi insinuări, accentuând că banii s-au repartizat la nivel de stat, guvernanţii jucând rolul decisiv în problema dată, fără a cere consimţământul şi consultarea preşedinţilor de raioane. „Desigur, era bine ca aceşti bani să vină direct în raioane, şi administraţiilor publice locale, care cunosc situaţia cel mai bine, să le aparţină votul decisiv. Dar a fost cum a fost şi urmează să ne conformăm”, a exprimat poziţia sa vizavi de chestiunea în cauză preşedinta raionului Leova.

Primind drept obiectivă remarca cu tentă de doleanţă a consilierului Igor Jugănaru în ceea ce priveşte necesitatea reparaţiei capitale a porţiunii de drum de la intersecţia cu sens giratoriu de la intrarea în oraş, Efrosinia Greţu a promis că va întreprinde măsurile necesare ca această porţiune de drum să fie reparată şi să producă o impresie corespunzătoare despre centrul raionului Leova. În concluzie, la multiplele propuneri şi dezbateri care au apărut pe marginea valorificării mijloacelor financiare alocate din Fondul Rutier la capitolul reparaţia drumurilor, considerat drept unul cheie în asigurarea bunei funcţionări a economiei şi sferei sociale a raionului în sezonul rece, şefa administraţiei leovene a punctat într-o manieră exhaustivă: „Cu certitudine, drumurile noastre încă nu sunt tocmai aşa cum ne-am dori, dar le-am adus într-o stare mult mai bună decât cum au fost şi vom continua să facem acest lucru”.

Odihna de vară, o componentă importantă a întremării sănătăţii şi educaţiei copiilor

Următoarea chestiune ca importanţă, examinată de membrii Consiliului Raional Leova, a fost cea cu privire la organizarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor. Raportorul, Alexandru Gospodinov, şeful Direcţiei învăţământ, a făcut mai întâi o trecere în revistă a măsurilor întreprinse în acest scop în sezonul estival 2013, specificând că în perioada respectivă a fost organizată odihna a circa 950 de elevi, ceea ce reprezintă aproximativ 19% din numărul total de copii (4947) din clasele I-IX.

Exprimând doleanţa ca numărul copiilor care să-şi întremeze sănătatea în tabere să fie mai mare în vara curentă, şeful de la învăţământ a adus la cunoştinţa consilierilor că lucrările de reparaţie a fostei şcoli auxiliare din Sărata Nouă în scopul reprofilării acesteia în tabără de odihnă sunt pe ultima sută de metri. Potrivit lui, în acest scop, din bugetul raional au fost alocate circa 4,5 mln. lei. În prezent, Direcţia învăţământ achiziţionează mărfuri de uz gospodăresc, mobilier, utilajul şi vesela necesară pentru cantină etc.

Alexandru Gospodinov i-a asigurat pe cei prezenţi de faptul că, cel târziu la 20 iunie curent, tabăra de la Sărata Nouă va fi dată în folosință şi va începe să primească copiii, urmând ca şi instituţiile de odihnă cu sejur de zi, centrele comunitare din Leova, Iargara şi Covurlui să-şi desfăşoare activitatea. El a recomandat administraţiilor publice locale de nivelul I, în colaborare cu agenţii economici din teritorii, să întreprindă măsurile necesare pentrui a aloca finanţe din bugetul pentru anul 2014, pentru procurarea biletelor la tabăra de odihnă din Sărata Nouă şi în alte tabere din Republica Moldova.

De asemenea, consilierii au aprobat un plan de acţiuni în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea odihnei şi întremării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor în perioada estivală 2014 şi au votat componenţa comisiei raionale instituite în acest scop, în frunte cu vicepreşedintele Ion Borza.