Filipeni, satul unde se vede mână de gospodar

Satul Filipeni din raionul Leova numără în prezent 3800 de locuitori. Este o localitate specifică. Prin faptul că astăzi pe teritoriul ei activează, ca pe vremuri bune, două grădiniţe cu 130 şi, respectiv, 50 de copii, un gimnaziu în care învaţă circa 400 de copii, o casă de cultură în incinta căreia sunt funcţionale două biblioteci – biblioteca pentru copii şi biblioteca publică, şi un muzeu.

Filipeni 045

Aspectul edificiilor de menire socială din Filipeni, dar şi faţă localităţii, în general, trezesc admiraţia oricărui trecător sau vizitator. Şi acest fapt se datorează în primul rând oamenilor care au păstrat tot ce au edificat timp de decenii. Dar şi celui mai mare gospodar al satului, care nu se văicărează, ci muncește la greu şi atrage investiţii.

Vasile Grosu a activat ca primar al satului Filipeni în perioada anilor 1999-2003. Ulterior, după patru ani de întrerupere, a revenit din nou în funcţia de edil, pe care o deţine din 2007 până în prezent.

Pe parcursul acestor ani, Vasile Grosu spune că a atras investiţii în sfera socială, iar începând cu 2014, mai cu seamă în infrastructura localităţii. Primul proiect al lui Vasile Grosu în calitatea sa de primar a fost cel de reparaţie capitală a grădiniţei nr.1 din localitate, a cărui valoare totală a fost de 1 milion 408 lei şi care a fost realizat cu suportul Fondului de Investiţii Sociale din Moldova. Bineînţeles, şi comunitatea a participat, cu o contribuţie de 210 mii de lei.

Concomitent, din alocaţiile de la bugetul de stat şi din bugetul local, care au însumat în total investiţii de circa trei milioane lei, s-au efectuat lucrări de reparaţie capitală la acoperişul gimnaziului, la sistemul de încălzire al edificiului, au fost schimbate totalmente uşile şi ferestrele, atât în exterior, cât şi în interior.

În anul 2000, localitatea a beneficiat de 500 de mii de lei de la bugetul de stat, bani cu care administraţia a efectuat reparaţia capitală a acoperişului casei de cultură şi a sălii mari de festivităţi de 500 de locuri.

Milioane de dolari pentru renovarea sistemului de irigare

Ulterior, au fost schimbate uşile şi ferestrele, inclusiv la cea de-a doua grădiniţă. Astăzi, pe agenda administraţiei publice locale figurează ca prioritate reparaţia acoperişului acestei instituţii şi renovarea sistemului de încălzire, în acest scop fiind înaintat un proiect.
În anul curent, localitatea Filipeni a fost desemnată de Fondul „Provocările Mileniului” câştigătoare a unui proiect , care prevede irigarea terenurilor agricole pe o suprafaţă de 980 de hectare. În urma licitaţiei, dreptul şi responsabilitatea de executare a lucrărilor au revenit unei companii franceze, care urmează să efectueze, cu 6,6 milioane de dolari, renovarea sistemului de irigare. A fost deja încheiat un contract între Asociaţia utilizatorilor de apă din localitate şi respectiva companie, în scurt timp urmând să înceapă şi lucrările.

„Este un lucru îmbucurător pentru satul Filipeni. Implementarea acestui proiect le va oferi localnicilor posibilitatea să cultive culturi cu valoare adăugată, cum ar fi soiuri rentabile de viţa-de-vie, livezi intensive şi extensive. Fermierii vor putea planta şi cultiva, de asemenea, pomuşoare şi alte culturi profitabile, din vânzarea cărora îşi vor putea îmbunătăţi esenţial nivelul de trai”, consideră primarul Vasile Grosu.

Anul 2014 este, în principal, anul investiţiilor în infrastructura localităţii Filipeni. Aceasta va primi în acest scop alocaţii consistente de la bugetul de stat, care se preconizează a fi valorificate la construcţia unui important drum de acces între trei localităţi – Filipeni, Romanovca şi Sărata Nouă. Costul estimativ al acestui drum este de aproximativ 7 mln. de lei, dar în anul curent se prevăd a fi investite pentru început doar 1,5 milioane de lei.

Necesitatea şi importanţa acestei investiţii în infrastructura de drumuri se explică prin faptul că din satul Romanovca se vor deplasa zilnic spre şcoala de circumscripţie din Filipeni, pe un drum de calitate, 35 de copii. Astăzi, ei sunt nevoiţi să facă în plus 5 km pentru a ajunge la o şcoală mai bună. Totodată, şi cetăţenilor de rând le va fi facilitat accesul spre localitatea Sărata Nouă, actualmente ei fiind nevoiţi să înconjoare circa 20 de km pentru a ajunge în satul respectiv. Acest drum va avea o mare însemnătate şi pentru agenţii economici din zonă, interesaţi să transporte producţia agricolă la elevatorul din Iargara.

O altă porţiune de drum local care urmează a fi renovată în variantă macadam este cea de o lungime de 300 de metri, costul căreia se estimează la 280 de mii de lei. De menţionat că în anul 2013 administraţia publică din Filipeni a investit în îmbunătăţirea infrastructurii drumurilor locale din bugetul local 400 de mii de lei, 150 de mii de la bugetul de stat şi 50 de mii – bani pe care i-a primit ca ajutor din partea consiliului raional.
Suplimentar, pentru reparaţia altor două porţiuni de drum local, Vasile Grosu spune că au fost, deocamdată, elaborate doar proiectele tehnice.

Unul vizează renovarea drumului de acces spre grădiniţa nr.2 şi a drumului de acces în partea de sud a localităţii, supranumită de băştinaşi „partea de jos a satului”.

Filipeni 009

Nemții ne dau 2,5 milioane de euro pentru apeduct

Recent, Guvernul Germaniei a alocat 2,5 milioane de euro pentru implementarea proiectului „Construcţia apeductului magistral Leova-Iargara”. Banii urmează să fie valorificaţi de către consiliul raional pentru crearea infrastructurii de aprovizionare cu apă a raionului Leova. Totodată, potrivit primarului Vasile Grosu, proiectul prevede şi extinderea reţelei de apeduct spre localităţile Hănăsenii Noi, Filipeni şi Romanovca.

Între timp, administraţia publică locală din Filipeni se va preocupa de construcţia reţelei de apeduct în interiorul satului şi astfel va soluţiona problema aprovizionării cu apă potabilă a populaţiei. În această ordine de idei, primarul declară că are deja planificate pe agenda sa câteva întâlniri cu un investitor spaniol, pe care speră să-l convingă să-şi asume cheltuielile de elaborare a documentaţiei tehnice necesare pentru implementarea în localitate a unui proiect de aprovizionare a acesteia cu apă şi sistem modern de canalizare.

Biserica, renovată în stil Andrei Rubliov

O altă mare preocupare a filipenenilor – începând de la primar şi terminând cu fiecare din cei 3800 de locuitori ai satului – este cea care ţine de reparaţia capitală a bisericii. Localnicii au pus mână de la mână şi au strâns nişte bani în acest scop, aproximativ 180 de mii de lei. Autorităţile au elaborat deja şi proiectul tehnic, care a trecut cu brio expertiza, şi în prezent se află în căutarea investitorilor care ar dori să investească în renovarea lăcaşului sfânt.

Biserica din Filipeni, considerată astăzi unul din obiectivele turistice importante din raionul Leova, a fost sfințită la 3 iunie 1907 şi poartă numele Sfinţilor Constantin şi Elena, la construcţie participând cu braţe de muncă şi bani 400 de locuitori ai satului. De la deschidere şi până în prezent a funcţionat şi funcţionează permanent, fiind singura biserică din raion care a activat şi în timpul regimului comunist. Pictura murală a acesteia a fost reînnoită după Andrei Rubliov, fiind pictată în ulei, cu culori calde, şi se numeşte „pictură reală”.

Vorbind despre biserică precum ar fi vorbit despre un vis frumos la care aspiră întreaga comunitate creştină a satului, primarul Vasile Grosu menţionează că dintre toate edificiile de menire socială doar biserica astăzi mai lasă de dorit la Filipeni, celelalte – şcoala, grădiniţele, bibliotecile şi casa de cultură – au fost aduse într-o formă de invidiat chiar şi pentru unele instituţii-tip din localităţile urbane ale ţării.

Fondul de carte, mândria sătenilor

La etajul doi al clădirii casei de cultură, Vasile Grosu ascunde o „comoară” spirituală a satului Filipeni, care se numeşte Rodica Munteanu şi care, pe lângă faptul că este nepreţuită ca director al bibliotecii pentru copii, mai aduce un plus de valoare comunităţii leovene şi în calitatea sa de iscusit meşter popular.

Cu o deosebită căldură am fost întâmpinaţi în acelaşi edificiu şi de către Ecaterina Chihai, fostă profesoare, actualmente director al bibliotecii publice din localitate. Cu mândrie, dânsa ne aduce dovezi în plus că actualul primar se îngrijeşte în permanenţă de latura spirituală a concetăţenilor, biblioteca dispunând de calculatoare şi de acces la internet. Bibliotecara mărturiseşte că edilul este în permanenţă receptiv la solicitările subalternilor, dar şi cere de la oameni să-şi facă cum se cuvine treaba şi să îndreptăţească aşteptările.

În timpul intervenţiei noastre la casa de cultură din Filipeni, aflăm că respectivul obiectiv cultural se situează pe locul doi, în ceea ce priveşte aspectul său, dar şi la capacităţile, după casa de cultură din centrul raional.
Referindu-se la ce ar mai fi de făcut, Vasile Grosu ne spune că, în anul curent, de la bugetul de stat primăria Filipeni a primit 500 de mii de lei pentru reparaţia faţadei casei de cultură. Astfel, imediat după Paşte, firma desemnată câştigătoare a licitaţiei urmează să se apuce de lucru.
Primul lucru care sare în ochi imediat cum intri în localitatea Filipeni este curăţenia ideală în care sunt menţinute străzile. Cu bune, cu rele, după o perioadă de doi ani de zile în care a aplicat, fără teama de a nu mai fi ales primar, amenzi usturătoare celor care au meritat pe drept să fie taxaţi pentru încălcarea ordinii publice, Vasile Grosu a soluţionat practic problema salubrizării în localitate.