Ședinţa Consiliului economic de pe lângă preşedintele raionului Cantemir

Cinci chestiuni au fost examinate în cadrul şedinţei de la sfârşitul săptămânii trecute a Consiliului economic de pe lângă preşedintele raionului Cantemir. Consiliul economic este un organ consultativ, compus din 35 de persoane.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Importanţa majoră care s-a acordat acestui eveniment o denotă faptul că în sală s-au aflat, de asemenea, reprezentanţi de la Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, de la agenţiile de stat „Apele Moldovei” şi „Cadastru”, de la Academia de Ştiinţe a Moldovei, de la Institutul de Fitotehnie „Porumbeni”, de la întreprinderea cu capital străin „Gas natural Fenosa”, precum şi de la alte instituţii.

Bilanțul anului precedent

Făcând un bilanţ al activităţii în sfera social-economică a raionului Cantemir pe anul 2013, preşedintele raionului, Andrei Malaşevschi, a început cu sectorul industrial, din care fac parte şapte fabrici de vin, o întreprindere pentru producerea conservelor, două întreprinderi pentru uscarea fructelor, trei brutării, 22 de oloiniţe, 11 mori, şapte secţii pentru producerea cărămizilor fortan şi a dalelor de trotuar. Dar cu toate că volumul producţiei industriale se află în permanentă creştere (de la 54 de milioane 972 de mii de lei în anul 2007, până la 123 de milioane 314 mii în anul trecut), ponderea acestui sector în produsul total al raionului se află abia pe locul trei, cu 13,7 la sută, conform rezultatelor din 2013.

Domină aici agricultura, a cărei contribuţie în volumul produsului global al raionului a fost în anul precedent de 62,8 la sută. Aceasta se datorează obţinerii unei recolte înalte de diferite culturi agricole, de pe fiecare hectar adunându-se în medie câte 25,6 chintale de cereale şi leguminoase pentru boabe, câte 38,5 chintale de porumb-grăunţe, câte 17,6 chintale de seminţe de floarea-soarelui, câte 20,3 chintale de rapiţă, câte 66,6 chintale de fructe şi câte 75,3 chintale de struguri – indicatori mult mai mari comparativ cu cei înregistraţi în anii anteriori.

„Întreprinderile şi organizaţiile de toate tipurile de activităţi economice, a spus în continuare raportorul, au realizat, în perioada analizată, investiţii în active materiale în valoare de 107 milioane 594,4 mii de lei, dintre care aproape jumătate din această sumă, 53 de milioane 128,5 mii de lei, s-a cheltuit pentru procurarea utilajelor şi a mijloacelor de transport, iar de 43 de milioane 154,3 mii s-au efectuat lucrări de construcţii şi montaj”. Merită a fi menţionat faptul că intensificarea activităţii investiţionale s-a produs mai ales în sistemul privat al economiei, unde s-au alocat peste 77 de milioane de lei. Şi încă ceva. 52,5 la sută din cifra totală a investiţiilor, adică 56 de milioane 519,5 mii de lei, au constituit mijloacele financiare proprii ale agenţilor economici. Pe de altă parte, Andrei Malaşevschi a precizat că în 2012 acest volum a fost mai mare cu 19,2 procente.

Preşedintele raionului Cantemir a făcut o analiză şi dezvoltării comerţului, care se situează pe locul secund în volumul produsului global, ponderea lui constituind 15,2%, a vorbit despre măsurile necesare privind îmbunătăţirea în continuare a situaţiei din acest sector.

Noi tehnologii în complexul agroindustrial

Cea de-a doua chestiune de pe agenda şedinţei Consiliului economic a vizat impactul subvenţiilor în raionul Cantemir, despre care a informat Larisa Vâlcu, şefa Direcţiei agricultură, economie şi relaţii funciare a Consiliului Raional. Tot ea s-a oprit la modalităţile de obţinere a banilor în anul curent.

Academicianul Boris Găină, coordonator în sectorul agrar la Academia de Ştiinţe a Moldovei, şi Pintilie Pârvan, directorul general al Institutului de Fitotehnie „Porumbeni”, au povestit despre noile tehnologii din complexul agroindustrial în contextul integrării ţării noastre în Uniunea Europeană. O atenţie deosebită s-a acordat mai ales cultivării viţei-de-vie, Boris Găină aducând laude gazdelor pentru obţinerea unei recolte bogate de struguri în anul precedent, unul din cele mai înalte rezultate din țară, dar şi porumbului pentru boabe. Pintilie Pârvan a menţionat mai multe soiuri ale acestei culturi, care au fost testate în regiunea de sud a Republicii Moldova, în special în raionul Taraclia, şi care au dat câte 150-160 de chintale la hectar.

Mii de hectare nefolosite în lunca Prutului

O discuţie aprinsă s-a purtat pe marginea situaţiei terenurilor agricole (circa 3000 de hectare) din lunca râului Prut, care aparţin comunelor Goteşti şi Ţiganca. Din informaţia oferită de Emil Pupăzan, vicepreşedinte al raionului Cantemir, rezultă că această imensă suprafaţă s-a aflat sub ape şi nu a fost posibilă exploatarea ei. Problema este veche şi nu poate fi soluţionată din cauza neevacuării apelor din canalele de scurgere. Iar la staţiile de pompare a fost deconectată energia electrică din cauza datoriilor pe care filiala din oraşul Cahul a Agenţiei de Stat „Apele Moldovei” le are faţă de ÎCS „Gas natural Fenosa”.

La finalul şedinţei, a avut loc prezentarea proiectului privind renovarea şi reprofilarea podului de peste Prut din apropierea oraşului Cantemir, precum şi a conceptului de proiect despre crearea unei zone moderne de odihnă în preajma centrului raional.