La Leova va fi lansat proiectul „Energia – valoare transfrontalieră”

Consiliul Raional Leova anunţă lansarea oficială a proiectului ”Energia-valoare transfrontalieră”, depus în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, al doilea apel pentru propuneri de proiecte. Valoarea totală a proiectului este de 770. 201 euro, din care contribuţia Uniunii Europene reprezintă 89,93%, respectiv 692,641.76 Euro.

foto: timpul.md
foto: timpul.md

Proiectul este implementat de Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean, în parteneriat cu două Consilii Raionale din Republica Moldova: Hânceşti şi Leova şi doi parteneri din Ucraina: Comitetul Executiv al oraşului Izmail şi Organizaţia publică Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană „Euroregiunea Dunărea de Jos”.

Obiectivul proiectului este îmbunatăţirea situaţiei economice, sociale şi de mediu din zona transfrontalieră prin stimularea utilizării eficiente a surselor de energie regenerabilă convenţionale şi îmbunătăţirea eficienţei energetice a serviciilor din sectorul public din zona transfrontalieră.

Prin proiect se urmăreşte:

1. Stabilirea de programe concrete pentru reducerea consumului de energie convențională din sectorul serviciilor publice din zona transfrontalieră Vaslui-Leova-Hancești-Izmail.

2. Întărirea capacităților instituțiilor locale din zona transfrontalieră Vaslui-Leova-Hanceşti-Izmail pentru a găsi soluţii concrete pentru creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor de energie regenerabilă din sectorul public.

3. Extinderea utilizării energiei solare în sistemul de sănătate publică şi în sistemul social din zona transfrontalieră.

Proiectul are o durată de implementare de 20 luni.

Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc pe 13 martie, ora 10,00 în sala de şedinţe a Consiliului Raional Leova. La eveniment vor fi prezenţi reprezentanţii partenerilor din România, Modova şi Ucraina.

Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi Parteneriat şi co-finanţat de statele participante în program.