Divorţ politic în cadrul CR Cahul: PCRM rupe acordul de colaborare cu PDM

Pe 27 februarie, consilierii raionali cahuleni s-au întrunit într-o nouă şedinţă ordinară, în cadrul căreia au discutat 24 de chestiuni aflate pe ordinea de zi. Consilierul raional Gheorghe Vasilache a fost ales preşedintele şedinţei, iar întrucât acesta are un simț ascuțit al umorului, ședința s-a derulat pe o notă hazlie. Aceasta însă nu a fost lipsită de ieşiri spectaculoase şi „divorţuri politice”.

cahul

Prima veste bună adusă în şedinţă a constituit-o faptul că, în urma concluziilor finale asupra raportului privind executarea bugetului raional în anul 2013, au fost acumulate în vistieria raională veniturile preconizate, plus un surplus de 6 mln. 532,5 mii de lei. Preşedintele raionului a mulţumit primarilor şi angajaţilor Inspectoratului Fiscal de Stat pentru eforturile depuse în acest sens. Consilierii au aprobat şi unele modificări la bugetul raional pentru anul 2014, ajustând resursele băneşti destinate unor lucrări preponderent în instituţii de învăţământ şi în cadrul unor primării.

Biroul Comun de Informaţii şi Servicii în Cahul

În cadrul acestei şedinţe a fost aprobată instituirea Biroului Comun de Informaţii şi Servicii şi a Consiliului Consultativ al Copiilor în raionul Cahul.

Biroul Comun de informaţii şi Servicii este un serviciu nou instituit prin decizia CR Cahul, care prevede reunirea într-un singur loc a reprezentanţilor prestatorilor de servicii publice sau private cel puţin o dată pe săptămână. Biroul va funcţiona şi sub forma echipelor mobile, care, conform unui grafic, vor fi dislocate periodic în localităţile raionului. Prin intermediul acestui serviciu, cetăţenii pot obţine informaţii în modul stabilit de lege, fără a se mai deplasa în birourile anumitor structuri, specialiştii necesari fiind reuniţi în componenţa acestui birou. BCIS va presta servicii şi în domeniul protecţiei sociale, al ocupării forţei de muncă, dezvoltării afacerilor, agriculturii şi proprietăţii funciare, serviciilor judiciare, financiare etc. Primarilor li se cere să mediatizeze înfiinţarea acestui serviciu în rândul populaţiei şi să asigure echipa mobilă la sosire cu spaţiu adecvat pentru muncă.

Cealaltă structură , Consiliul Consultativ al Copiilor din raionul Cahul, presupune activitatea voluntară a unor copii la procesul de luare a deciziilor în chestiuni care îi privesc. Conceptul urmăreşte pe termen lung influenţarea deciziilor şi determinarea schimbării sociale. Din acest Consiliu vor face parte 18 persoane, toţi elevi ai diferitelor licee din raion.

Valul schimbărilor

După ce, la sfârşitul anului 2013, Direcţia raională asistenţă socială şi protecţie a familiei a rămas fără şef în urma demisiei acestuia (Vasile Radu), la şedinţa de pe 27 februarie a fost aprobată numirea în funcţie a lui Ivan Coltuc, în calitate de şef al direcţiei. Anterior, Coltuc a deţinut funcţia de șef al Secţiei evidenţă şi documentare a populaţiei din raionul Cahul. Ivan Coltuc a fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne, având gradul de colonel de poliţie.

Şirul numirilor continuă şi la Centrul de sănătate Cahul, unde Alexandru Hagioglo a fost numit din nou şef interimar al aceleiaşi instituţii restructurate.

În aceeaşi şedinţă, consilierii au votat transferarea Tatianei Zagorschi din funcţia de şef a Direcţiei generale finanţe în funcţia de şef al Direcţiei economie. Coincidenţă sau nu, transferul a fost efectuat după ce cazul funcţionarei a fost discutat la Comisia de disciplină pentru funcţionari publici de conducere, care a decis sancţionarea funcţionarei cu o mustrare aspră. Avram Micinschi susţine că mutarea Tatianei Zagorschi la conducerea altei direcţii are la bază incapacitatea acesteia de a colabora cu publicul, însă aceasta este păstrată ca specialist la CR Cahul datorită experienţei ei de muncă şi capacităţilor în domeniul economiei. Consilierii au votat modificări şi la decizia cu privire la stabilirea indemnizaţiilor pentru consilierii raionali. Astfel, s-a stabilit că o indemnizaţie de 500 de lei vor primi consilierii raionali pentru fiecare participare la şedinţa CR Cahul, iar preşedinţii şi secretarii comisiilor consultative de specialitate vor primi o indemnizaţie în valoare de 650 de lei.

Orgoliu politic

Printre ultimele chestiuni de pe ordinea de zi examinate de aleșii locali s-a numărat şi audierea actului inspecției financiare complexe la Direcţia de învăţământ Cahul privind activitatea economico-financiară pe parcursul a trei ani de activitate a direcţiei. Actul elaborat de Direcţia teritorială inspecție financiară Cahul a Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor a scos la iveală mai multe nereguli financiare.

Referitor la aceeaşi chestiune, consilierii au examinat demersul Procuraturii raionale Cahul privind suspendarea provizorie din funcţie a Tatianei Hulub, şefa DGÎ Cahul. Conform prescripţiei Direcţiei teritoriale inspecție financiară Cahul, Tatiana Hulub este bănuită că, în urma unui management financiar defectuos, a gestionat necorespunzător mijloace bugetare şi ar fi cauzat prejudicii considerabile bugetului raional. La mijloc este vorba de prime nejustificate şi de cheltuieli nelegitime, nereflectate în evidenţa contabilă a direcţiei. Secţia urmărire penală a IPC a deschis pe numele Tatianei Hulub un dosar penal în baza art. 191 al. 2 lit. d. Cod penal al RM. Comuniştii au declarat că la mijloc ar putea fi vorba de o încurcătură făcută de procuror şi au cerut expres ca Hulub să nu fie suspendată din funcţie. Colegii de partid au cerut examinarea demersului Procuraturii în plenul şedinţei şi au solicitat să îi fie acordat Tatianei Hulub un termen în care să înlăture neregulile prevăzute în prescripţie. Însă, în urma votului majorităţii, Tatiana Hulub a fost suspendată temporar din funcţie.

Decizia consilierilor a înfuriat fracţiunea PCRM, Tatiana Hulub fiind membră a Partidului Comuniștilor. Tatiana Fulea, preşedinta fracţiunii PCRM în cadrul CR Cahul, a declarat că decizia consilierilor constituie un atac politic din partea PDM la adresa PCRM. „Începând de azi, acordul nostru încheiat cu trei ani în urmă puteţi să îl consideraţi nevalabil”, a conchis Fulea. Întreaga fracţiune a părăsit sala de şedinţe în semn de protest, susţinând ideea că decizia luată împotriva Tatianei Hulub ar fi nelegitimă.