La Căuşeni au fost omagiaţi participanţii la conflictul armat de la Nistru din 1992

Duminică, 2 martie, zeci de căuşeneni s-au adunat în Piaţa Voluntarilor din centrul raional, unde au participat la un miting de comemorare a compatrioţilor căzuţi în conflictul de la Nistru, declanşat în aceeaşi zi, cu 22 de ani în urmă. Întreg efectivul Inspectoratului de Poliţie Căuşeni, participanţi la războiul de la Nistru, reprezentanţi ai colectivelor de muncă şi instituţiilor de stat din raion, oameni de bună credinţă s-au prezentat la eveniment, cu o floare vie în mâini şi cu sufletul plin de tristeţe.

2 mart causeni 1

55 de căuşeneni şi-au dat viaţa pentru integritatea ţării

„O filă neagră în istoria statului nostru a rămas ziua de 2 martie 1992, când gardişti transnistreni şi unităţi de cazaci din armata 14 a Federaţiei Ruse au atacat secţia de poliţie din Dubăsari, dezlănţuind un război fratricid între populaţia de pe cele două maluri ale Nistrului. Aceasta a fost reacţia Moscovei la proclamarea statului independent şi suveran Republica Moldova. În apărarea tânărului stat s-au ridicat mii de oameni din diferite raioane ale ţării noastre. Aflându-se în vecinătatea nemijlocită a zonei transnistrene, peste patru mii de voluntari şi poliţişti căuşeneni au răspuns la apelul Patriei. Scopul confruntării militare, pe care şi l-au propus forţele imperiale, a fost de a menţine Republica Moldova sub dominaţia Moscovei. Forţele au fost inegale pentru a da riposta cuvenită armatei a 14-a şi acest fapt a condus la un număr considerabil de victime umane. 55 de vieţi omeneşti curmate pe câmpul de luptă, părinţi rămaşi fără feciori, soţii rămase fără bărbaţi, copii rămaşi fără părinţi – acesta este finalul tragic al sângerosului conflict pentru locuitorii raionului Căuşeni. Este o datorie a noastră să cinstim memoria, fapta şi cauza bărbaţilor-eroi, care şi-au sacrificat viaţa sau şi-au pierdut sănătatea în acest război nedrept, care a fost impus Republicii Moldova”, a declarat, în deschiderea mitingului, preşedintele raionului Căuşeni, Ion Ciontoloi.

În faţa celor prezenţi au luat cuvântul preşedintele Uniunii Veteranilor Războiului pentru Independenţă din raionul Căuşeni, Victor Bodeanu, voluntarul Iosif Andrian din satul Copanca. Vorbitorii s-au referit în discursurile lor la ideea de păstrare a memoriei celor care şi-au jertfit viaţa în numele viitorului urmaşilor, astfel ca semnificaţia acelor zile să fie apreciată la justa valoare nu doar de contemporani, ci şi de generaţiile viitoare. Impresionante au fost alocuţiunile antrenorului Mihail Raţă, precum şi a unui grup de copii, discipoli ai Centrului pentru Tineret şi Sport „Căuşeni”.
Mitingul de comemorare s-a încheiat cu depuneri de flori la obeliscul în memoria căuşenenilor căzuţi în luptele de la Nistru. După miting, foştii combatanţi au fost invitaţi la o masă de pomenire, organizată de Consiliul raional Căuşeni.
Eroii nu mor niciodată

În anii ce s-au scurs după 1992, la Căuşeni s-a făcut mult pentru înveşnicirea memoriei eroilor căzuţi în acel război. Poliţiştii au obţinut ca în faţa sediului Comisariatului de poliţie să fie instalată o placă comemorativă cu chipurile şi numele foştilor colegi care nu au revenit din misiunile de serviciu. Totodată, în centrul oraşului a fost înălţat un obelisc pe care sunt întipărite numele martirilor din întreg raionul, iar teritoriul din preajma acestuia a fost denumit Piaţa Voluntarilor. În fiecare an, la 2 martie, aici se adună oameni cu simţ patriotic din raionul Căuşeni pentru a cinsti memoria eroilor.

În anul 2010, pentru prima dată, la nivel naţional, printr-o hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova, cu votul deputaţilor din Alianţa pentru Integrare Europeană, data de 2 martie a fost declarată Zi a Memoriei, de comemorare a eroilor căzuţi în conflictul armat din 1992.