Un proiect de îmbunătăţire a mediului, implementat în raionul Căuşeni

În raionul Căuşeni a fost lansat proiectul „Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant în lunca Nistrului prin extinderea serviciilor de colectare selectivă a deşeurilor menajere”. Proiectul face parte din Programul de susţinere a acţiunilor de promovare a încrederii, finanţat de Uniunea Europeană, co-finanaţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD). Proiectul este gestionat de Consiliul Raional Căuşeni, el incluzând cinci localităţi din raionul respectiv, precum şi una din stânga Nistrului.

proiect causeni

Potrivit Verei Ciuchitu, şef al Serviciului resurse şi asigurarea durabilităţii investiţiilor în cadrul Consiliului Raional Căuşeni, proiectul respectiv are scopul să amelioreze calitatea mediului ambiant în lunca râului Nistru şi a sănătăţii populaţiei din satele Copanca, Valea Verde, Leuntea, Grădiniţa, Plop-Ştiubei, raionul Căuşeni, şi localitatea Cremenciug din raionul Slobozia, amplasată în zona de securitate. Acesta vizează extinderea serviciilor publice de colectare selectivă a deşeurilor, prestate de întreprinderea municipală „Salubrizare şi amenajare” din oraşul Căuşeni.
Obiectivele proiectului prevăd extinderea serviciilor de colectare selectivă a deşeurilor în cinci localităţi din raionul Căuşeni, situate în zona de securitate prin dotarea tehnică a întreprinderii „Salubrizare şi amenajare” Căuşeni; crearea infrastructurii locale pentru colectarea selectivă a deşeurilor; schimbarea atitudinii cetăţenilor faţă de mediul ambiant şi conştientizarea necesităţii de colectare selectivă a deşeurilor; îmbunătăţirea calităţii mediului şi a sănătăţii populaţiei prin reducerea cantităţii de reziduuri menajere depozitate neautorizat; consolidarea parteneriatului intercomunitar şi promovarea bunei practici de colaborare în soluţionarea problemelor de importanţă strategică. După cum afirmă Vera Ciuchitu, graţie implementării acestui program, în localităţile beneficiare vor fi construite platforme de acumulare, acestea fiind asigurate cu containere, tomberoane, cu alt inventar.

Stocurile de gunoi afectează solul şi apele freatice

„În localităţile din lunca Nistrului, serviciile publice de salubrizare sunt la etapa incipientă de activitate. În lipsa surselor ce ar permite achiziţionarea autospecialelor şi a containerelor necesare, o parte din primării au amenajat locuri de depozitare şi permit cetăţenilor transportarea individuală a deşeurilor din gospodăriile proprii. Alte primării organizează periodic mijloace de transport pentru evacuarea gunoiului, însă aceste acţiuni sunt insuficiente pentru a crea condiţii favorabile în vederea colectării deşeurilor menajere din toate gospodăriile particulare”, a comunicat funcţionara de la Căuşeni.

În această situaţie, localnicii aruncă gunoiul în preajma luncii Nistrului, în fâşiile forestiere, în câmp sau de-a lungul drumurilor locale şi naţionale. Specialiştii susţin că astfel sunt poluate solul, apele freatice, iar în timpul ploilor, cu apele pluviale deşeurile sunt duse în Nistru.
Colectarea deşeurilor este problematică în lipsa autospecialelor

În starea de lucruri în care s-a ajuns, cetăţenii din partea locului au conştientizat necesitatea acţiunilor de protecţie a solului şi apelor freatice şi sunt de acord să susţină autorităţile locale în organizarea procesului de evacuare a deşeurilor. Un alt aspect al problemei este faptul că deşeurile nu se separă şi sunt stocate în locurile amenajate pe un termen lung, prezentând pericol factorilor de mediu.

Experienţa privind prestarea serviciilor de calitate orăşenilor, instituţiilor de stat şi agenţilor economici din Căuşeni de către ÎM „Salubrizare şi amenajare” arată că beneficiarii se conformează cerinţelor de selectare a deşeurilor şi de stocare a lor în locurile corespunzătoare. Totodată, întreprinderea dispune de capacitate pentru a-şi extinde activitatea de colectare, inclusiv utilaj pentru presarea plasticului. Problema constă în faptul că ÎM „Salubrizare şi amenajare” din centrul raional nu dispune de autospeciale pentru a evacua un volum mai mare de deşeuri menajere. În acelaşi timp, utilajul pentru presarea plasticului nu se exploatează, deoarece în oraş acest material se colectează în cantităţi mici şi utilizarea lui nu este eficientă. Toate aceste probleme urmează să fie înlăturate o dată cu implementarea proiectului.

La prima etapă a proiectului vor participa doar cinci localităţi din raionul Căuşeni, unde vor fi construite 50 de platforme. Fiecare platformă va fi dotată cu câte un container de metal pentru deşeuri solide şi câte o plasă pentru recipiente din plastic. Ca urmare a dezbaterilor comunitare, primăriile satelor respective au confirmat participarea la proiect cu contribuţii financiare în valoare de o sută de mii de lei, dintre care: Copanca – 50 de mii de lei, Grădiniţa, inclusiv localităţile din cadrul comunei – 30 de mii de lei, Plop-Ştiubei – 20 de mii de lei.

Costul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant în lunca Nistrului prin extinderea serviciilor de colectare selectivă a deşeurilor menajere” este de peste două milioane de lei şi urmează să fie implementat într-o perioadă de 12 luni.

Lilia GRUBÎI