Aurica Cebotari: „Ne axăm activitatea pe transparenţă, obiectivitate şi răspundere publică”

Interviu acordat de Aurica Cebotari, șefa Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă a raionului Ştefan Vodă.

interviu stefan voda

– Suntem la un început de an. Cum aţi aprecia activitatea în 2013 a structurii pe care o conduceţi şi cu ce gânduri aţi pornit lucrul în 2014?

– Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Stefan Voda în anul 2013 a activat în conformitate cu Planul de acţiuni al Agenţiei Naţionale, cu actele normative în domeniu în scopul asigurării unei ocupări cât mai depline şi a unei protecţii sociale eficiente a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Am organizat vizite în satele raionului, am consultat cetăţeni care au avut probleme ce ţin de plasarea în câmpul muncii, pentru care au fost iniţiate cursuri de formare profesională. În acest sens pot numi încheierea, în decembrie, a unui acord de colaborare cu Incubatorul de afaceri Ştefan Vodă, deschiderea oficială a Biroului Comun de Informaţii şi Servicii (BCIS), precum şi participarea cu o expoziţie şi materiale informative referitor la serviciile prestate de AOFM în cadrul Festivalului raional „Aşa-s toamnele la Ştefan Vodă”. Avem rezultate în 2013, iar în anul curent ne propunem să dezvoltăm cele începute, să promovăm politicile ce ţin de piaţa muncii, să implementăm cât mai multe acţiuni de prevenire a şomajului, în aşa fel încât să avem cât mai puţini oameni neîncadraţi şi fără un loc de lucru.

– Prevenirea şomajului este obiectivul primordial al unei Agenţii pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Cu ce se poate mândri la acest capitol raionul Ştefan Vodă?

– Pe parcursul anului trecut, zece organizaţii din raion au anunţat despre disponibilizarea a 348 de angajaţi.Ca urmare, am organizat servicii de preconcediere pentru toate persoanele disponibilizate. Scopul acestor măsuri a fost diminuarea numărului de cetăţeni care vor intra în şomaj, familiarizarea persoanelor preavizate despre prevederile legislaţiei privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, situaţia pieţei muncii în raionul Ștefan Vodă şi serviciile prestate de către Agenţie.

Serviciile de preconcediere au fost acordate atât la locul de muncă al persoanelor, cât şi la sediul Agenţiei. Persoanelor disponibilizate li se propun cursuri de formare profesională, locuri de muncă vacante, alte servicii prestate de AOFM.

– V-aţi referit la activităţile întreprinse în raport cu şomerii. Ce puteţi spune despre medierea angajării în câmpul muncii şi despre lucrul cu angajatorii?

– Graţie majorării numărului de vizite în teritoriu, ce ţin de deplasarea cu echipa mobilă în cadrul BCIS, precum şi numirea unui specialist responsabil de lucrul cu angajatorii, în anul trecut au fost depistate 1028 de locuri de muncă vacante, însă, din păcate, cele mai multe au un caracter sezonier, fiind solicitate doar în timpul lucrărilor agricole. 405 locuri de muncă au fost ocupate, ceea ce constituie 39,4% din locurile de muncă vacante înregistrate.

Vom continua şi în 2014 organizarea seminarelor informative pentru agenţii economici la locul de trai. Mai ales că avem o experienţă bogată în acest sens, cu rezultate în urma colaborării cu agenţi economici din satele Crocmaz, Volintiri şi din oraşul ŞtefanVodă.

– Ne puteţi oferi unele cifre sau date concrete?

– Bineînţeles. În scopul sporirii şanselor de integrare sau reintegrare pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de lucru, specialiştii Agenţiei elaborează planuri individuale de mediere. În anul 2013 au fost elaborate astfel de planuri pentru 81 de şomeri, din care 41 au fost plasaţi în câmpul muncii şi o persoană a fost înmatriculată la cursuri. Totodată, s-au făcut primele încercări de profilare a şomerilor în patru grupuri. În mod special trebuie să menţionez Târgurile locurilor de muncă. Organizarea acestor acţiuni în teritoriu a devenit o practică pozitivă pentru Agenţie. Pe parcursul anului au fost desfăşurate trei mini-târguri ale locurilor de muncă care, acestea soldându-se cu anumite succese şi anume: în satul Crocmaz au participat opt agenţi economici cu 38 de locuri vacante, or, drept rezultat, 14 şomeri au fost plasaţi în câmpul muncii; la Olăneşti au participat doi agenţi economici cu 49 de oferte, plasaţi – 16 şomeri; în satul Volintiri a participat un agent economic cu 23 de locuri de muncă, fiind plasaţi 10 şomeri.
Este o practică demnă de urmat, deoarece şomerilor şi agenţilor economici le este mai convenabil să participe la astfel de acţiuni şi probabilitatea de angajare este mai mare la locul de trai.

– Care este sectorul în activitatea AOFM Ştefan Vodă, unde există mari rezerve faţă de alte direcţii de lucru?

– Conlucrarea cu persoanele defavorizate. Acordăm o mare atenţie acestei categorii sociale pe piaţa muncii, lansând invitaţii la seminare, la şedinţe ale Clubului muncii. În luna octombrie, în Talmaza a fost organizată o masă rotundă, la care s-au pus în discuţie problemele cu care se confruntă populaţia de etnie romă. Accentul s-a pus pe instruirea tinerilor din rândurile romilor, iar în urma consultărilor un tânăr a fost înmatriculat la cursuri de instruire profesională.
Un partener în lucrul cu persoanele eliberate din detenţie este Biroul de Probaţiune cu care, în caz de necesitate, facem schimb de informaţii. Pe parcursul anului, nouă persoane eliberate din detenţie au fost luate în evidenţă, dintre care patru au fost plasate în câmpul muncii.
Trebuie să amintesc aici şi despre locul persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii. Pentru perioada de gestiune 16 persoane cu grad de invaliditate au fost luate în evidenţă şi doar cinci din ele au fost plasate în câmpul muncii. Aici întâmpinăm multe greutăţi, printre care lipsa locurilor de muncă specializate pentru persoanele cu dizabilităţi, refuzul agenţilor economici de a angaja astfel de cetăţeni, lipsa mecanismului de implementare a legislaţiei privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

– Care ar fi concluziile esenţiale privind activitatea în 2013 şi ar trebui luate în calcul pentru lucrul AOFM Ştefan Vodă în anul curent?

– Numirea unui specialist responsabil de lucrul cu angajatorii a permis îmbunătăţirea activităţii în acest sector, dar mai există rezerve la compartimentul dat şi anume: nu toţi angajatorii declară locurile de muncă vacante, ceea ce duce la deţinerea unei informaţii incomplete despre locurile de muncă libere şi despre piaţa muncii raionale; angajatorii din sectorul agrar angajează persoane ,,la negru”, iar locurile vacante în acest domeniu au un caracter sezonier.

Totodată, se înregistrează un decalaj între cerere şi ofertă, există un număr mare de persoane care sunt pentru prima dată în căutarea unui loc de muncă (50%), precum şi lipsa locurilor vacante stabile în localităţile rurale. Trebuie să subliniez că AOFM a realizat indicatorul privind organizarea lucrărilor publice, dar una din problemele existente rămâne a fi lipsa surselor financiare alocate din partea administraţiilor publice locale pentru desfăşurarea acestor lucrări.

Sunt doar câteva momente pe care le-am numit. În realitate, avem de îndeplinit multe planuri de acţiuni, care în final ar fi doar spre binele cetăţenilor, producând satisfacţie şi simţul datoriei împlinite tuturor colaboratorilor Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă din Ştefan Vodă.

– Vă mulţumim şi vă dorim mult succes!

Lilia GRUBÎI