Familia unei primărițe din raionul Leova s-ar fi îmbogățit cu bani publici

Elevii de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” şi copiii de la Centrul „Speranţa” din orăşelul Iargara, raionul Leova, au fost alimentaţi cu produse achiziţionate din magazinul care aparţine soţului primăriţei. Preşedinta grupului de lucru care selectase câştigătorul era însăşi primăriţa localităţii.

Iargara

În luna noiembrie 2013, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) a sesizat Comisia Naţională de Integritate (CNI) să examineze situaţia de la Iargara, unde primăriţa orăşelului, fiind preşedinta grupului de lucru în procesul de achiziţii publice, a desemnat câştigătoare la mai multe licitaţii firma „Clivas-Com” SRL al cărei fondator şi administrator este Alexandru Ivanov, soţul acesteia. Drept urmare a acestei sesizări, CNI a început, în luna noiembrie, procedura de control. În decizia Comisiei Naţionale de Integritate de iniţiere a procedurii de control privind eventuala încălcare a regimului juridic al confictului de interese este menţionat faptul că primăria Iargara a încheiat cu firma „Clivas-Com” SRL 22 de contracte de achiziţii în sumă totală de circa 997 de mii de lei.

Claudia IvanovClaudia Ivanov, primăriţa din Iargara, recunoaşte faptul că firma condusă de soţul său a încheiat contracte de achiziţii cu primăria, însă susţine că nu este vorbă de 22 de contracte, ci de mai puţine, fără a specifica numărul acestora. „De la magazinul soţului erau procurate produse alimentare pentru şcoală şi pentru Centrul „Speranţa” de câţiva ani, însă nu sunt 22 de contracte”, zice primăriţa. Aceasta mai menţionează că, deşi ea a fost preşedinta grupului de lucru, nu a influenţat niciodată decizia finală a grupului de lucru privind desemnarea câştigătorului.

Achiziţii publice fără declaraţii de imparţialitate

Claudia Ivanov
Claudia Ivanov

Menţionăm că, potrivit Legii privind achiziţiile publice, membrul grupului de lucru are obligaţia de a semna, pe propria responsabilitate, o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate prin care se angajează să respecte necondiţionat prevederile prezentei legi şi prin care confirmă, totodată, că: nu este soţ, rudă sau afin până la gradul al treilea cu unul dintre ofertanţi; în ultimii trei ani, potrivit înscrierilor din carnetul de muncă, nu a activat în baza contractului individual de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi ori nu a făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora; nu deţine cote-părţi sau acţiuni în capitalul social subscris al ofertanţilor. În cazul în care unul dintre membrii grupului de lucru constată, înainte de şedinţa de deschidere a ofertelor, că se află în una sau în mai multe dintre situaţiile specificate, el va solicita imediat înlocuirea sa în componenţa grupului cu o altă persoană. Claudia Ivanov afirmă, însă, că ea nu a semnat o astfel de declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate.

Contractele de achiziţii ar putea fi anulate

Anatolie Donciu, preşedintele Comisiei Naţionale de Integritate, afirmă că, în cazul în care se constată că doamna Claudia Ivanov a încălcat regimul juridic al conflictului de interese atunci când a selectat câştigătoare firma condusă de soţul său, atunci este posibil ca toate contractele de achiziţii încheiate cu acest agent economic să fie anulate. „Este foarte important de reţinut că pot fi anulate doar contractele încheiate de la 1 martie 2012, de când a intrat în vigoare Legea cu privire la Comisia Naţională de Integritate”, menţionează preşedintele CNI. Amintim că, potrivit acestui act legislativ, membrii CNI sesizează instanţa de judecată în cazul în care constată că una dintre persoanele supuse dispoziţiilor legale privind conflictul de interese a emis/adoptat un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese, în vederea constatării nulităţii actului respectiv.

Unul din contractele care nu poate fi anulat este cel încheiat în luna august 2011, în baza căruia primăria Iargara a cumpărat de la firma „Clivas-Com” SRL produse alimentare în sumă de 185 mii de lei. Printr-un alt contract, încheiat în februarie 2013, primăria Iargara a cumpărat produse alimentare pentru liceul din localitate în sumă de 49 900 de lei de la acelaşi agent economic.

Riscă să-şi piardă funcţia

Dacă CNI va constata un conflict de interese, atunci primăriţa din Iargara riscă să-şi piardă funcţia şi poate fi decăzută din dreptul de a exercita funcţii publice, pe o perioadă de până la 3 ani. Interdicţia este dispusă ca sancţiune complementară prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

Menţionăm că doamna Ivanov a fost aleasă în funcţia de primar al oraşului Iargara din raionul Leova în anul 2011, candidând pe listele Partidului Comuniştilor din Republica Moldova.
Lilia Zaharia / Moldovacurata.md