Un nou proiect transfrontalier

În urma evaluării proiectelor depuse în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013, se află pe ultima sută de metri înainte de a fi aprobat spre finanţare proiectul „Sistem integrat de management al deşeurilor în zona de graniţă România – Republica Moldova”. Acesta prevede pentru zona de frontieră a Republicii Moldova construcţia punctelor de recepţie a deşeurilor menajere, a căilor de acces spre ele şi amenajarea unei gunoişti în afara localităţii Tomai din raionul Leova.

proiecttransfrontalier

Din aceste considerente, Consiliul Raional Leova a aprobat recent participarea sa în cadrul proiectului transfrontalier „Sistem integrat de management al deşeurilor în zona de graniţă România – Republica Moldova” în calitate de partener cu nr. 2, urmând să beneficieze de mijloace financiare în valoare de 333.850 de euro, din care 300.450 de euro vor fi oferite sub formă de grant din fonduri europene.

Totodată, autorităţile leovene au trebuit să decidă asupra unei cote de cofinanţare proprie în cadrul proiectului nominalizat, aceasta reprezentând 33.400 de euro sau 13,9% din valoarea contribuţiei financiare totale a partenerilor de implementare. Achitarea contribuţiei în cauză va fi asigurată din veniturile proprii şi din soldul disponibil al bugetului raional pentru anii 2013, 2014 şi 2015.

Potrivit informaţiei oferite de Ilie Condrea, şeful Direcţiei economie, dezvoltarea teritoriului şi atragerea investiţiilor din cadrul Consiliului Raional Leova, dreptul de autor al respectivului proiect transfrontalier îi aparţine Consiliului Judeţean Vaslui, cu care administraţia publică de nivelul II din raionul  Leova are încheiat, de mai bine de zece ani, un acord de colaborare.

Proiectul, al cărui buget total este de 2 milioane .399.629 de euro, prevede construcţia în satul Tomai, raionul Leova, a 15 platforme pentru colectarea deşeurilor menajere a câte 2500 de euro fiecare, procurarea unui vehicul pentru transportarea deşeurilor menajere în valoare de 84000 de euro şi a unei maşini de balotat la preţul de 15000 de euro. De asemenea, activităţile de creare a unui sistem de management  integrat al deşeurilor în zona limitrofă cu România includ achiziţionarea containerelor de plastic şi de metal pentru depozitarea gunoiului menajer, costul estimativ al cărora se cifrează per total la 28.500 de euro.